# Беларуская Ірландская Sound
0 нуль naid
1 адзін a haon
2 два a dó
3 тры a trí
4 чатыры a ceathair
5 пяць a cúig
6 шэсць a sé
7 сем a seacht
8 восем a hocht
9 дзевяць a naoi
10 Дзесяць a deich
11 адзінаццаць a haon déag
12 дванаццаць a dó dhéag
13 трынаццаць a trí déag
14 чатырнаццаць a ceathair déag
15 пятнаццаць a cúig déag
16 шаснаццаць a sé déag
17 семнаццаць a seacht déag
18 васемнаццаць a hocht déag
19 дзевятнаццаць a naoi déag
20 дваццаць fiche
21 дваццаць адзін fiche a haon
22 дваццаць два fiche a dó
23 дваццаць тры fiche a trí
24 дваццаць чатыры fiche a ceathair
25 дваццаць пяць fiche a cúig
26 дваццаць шэсць fiche a sé
27 дваццаць сем fiche a seacht
28 дваццаць восем fiche a hocht
29 дваццаць дзевяць fiche a naoi
30 трыццаць tríocha
31 трыццаць адзін tríocha a haon
32 трыццаць два tríocha a dó
33 трыццаць тры tríocha a trí
34 трыццаць чатыры tríocha a ceathair
35 трыццаць пяць tríocha a cúig
36 трыццаць шэсць tríocha a sé
37 трыццаць сем tríocha a seacht
38 трыццаць восем tríocha a hocht
39 трыццаць дзевяць tríocha a naoi
40 сорак daichead
41 сорак адзін daichead a haon
42 сорак два daichead a dó
43 сорак тры daichead a trí
44 сорак чатыры daichead a ceathair
45 сорак пяць daichead a cúig
46 сорак шэсць daichead a sé
47 сорак сем daichead a seacht
48 сорак восем daichead a hocht
49 сорак дзевяць daichead a naoi
50 пяцьдзесят caoga
51 пяцьдзесят адзін caoga a haon
52 пяцьдзесят два caoga a dó
53 пяцьдзесят тры caoga a trí
54 пяцьдзесят чатыры caoga a ceathair
55 пяцьдзесят пяць caoga a cúig
56 пяцьдзесят шэсць caoga a sé
57 пяцьдзесят сем caoga a seacht
58 пяцьдзесят восем caoga a hocht
59 пяцьдзесят дзевяць caoga a naoi
60 шэсцьдзесят seasca
61 шэсцьдзесят адзін seasca a haon
62 шэсцьдзесят два seasca a dó
63 шэсцьдзесят тры seasca a trí
64 шэсцьдзесят чатыры seasca a ceathair
65 шэсцьдзесят пяць seasca a cúig
66 шэсцьдзесят шэсць seasca a sé
67 шэсцьдзесят сем seasca a seacht
68 шэсцьдзесят восем seasca a hocht
69 шэсцьдзесят дзевяць seasca a naoi
70 семдзесят seachtó
71 семдзесят адзін seachtó a haon
72 семдзесят два seachtó a dó
73 семдзесят тры seachtó a trí
74 семдзесят чатыры seachtó a ceathair
75 семдзесят пяць seachtó a cúig
76 семдзесят шэсць seachtó a sé
77 семдзесят сем seachtó a seacht
78 семдзесят восем seachtó a hocht
79 семдзесят дзевяць seachtó a naoi
80 восемдзесят ochtó
81 восемдзесят адзін ochtó a haon
82 восемдзесят два ochtó a dó
83 восемдзесят тры ochtó a trí
84 восемдзесят чатыры ochtó a ceathair
85 восемдзесят пяць ochtó a cúig
86 восемдзесят шэсць ochtó a sé
87 восемдзесят сем ochtó a seacht
88 восемдзесят восем ochtó a hocht
89 восемдзесят дзевяць ochtó a naoi
90 дзевяноста nócha
91 дзевяноста адзін nócha a haon
92 дзевяноста два nócha a dó
93 дзевяноста тры nócha a trí
94 дзевяноста чатыры nócha a ceathair
95 дзевяноста пяць nócha a cúig
96 дзевяноста шэсць nócha a sé
97 дзевяноста сем nócha a seacht
98 дзевяноста восем nócha a hocht
99 дзевяноста дзевяць nócha a naoi
100 сто céad

Comments