# Беларуская Лацінская Sound
0 нуль nihil
1 адзін ūnus
2 два duo
3 тры trēs
4 чатыры quattuor
5 пяць quīnque
6 шэсць sex
7 сем septem
8 восем octō
9 дзевяць novem
10 Дзесяць decem
11 адзінаццаць ūndecim
12 дванаццаць duodēcim
13 трынаццаць trēdecim
14 чатырнаццаць quattuordecim
15 пятнаццаць quīndecim
16 шаснаццаць sēdecim
17 семнаццаць septendecim
18 васемнаццаць duodēvīgintī
19 дзевятнаццаць ūndēvīgintī
20 дваццаць vīgintī
21 дваццаць адзін vīgintī ūnus
22 дваццаць два vīgintī duo
23 дваццаць тры vīgintī trēs
24 дваццаць чатыры vīgintī quattuor
25 дваццаць пяць vīgintī quīnque
26 дваццаць шэсць vīgintī sex
27 дваццаць сем vīgintī septem
28 дваццаць восем vīgintī octō
29 дваццаць дзевяць vīgintī novem
30 трыццаць trīgintā
31 трыццаць адзін trīgintā ūnus
32 трыццаць два trīgintā duo
33 трыццаць тры trīgintā trēs
34 трыццаць чатыры trīgintā quattuor
35 трыццаць пяць trīgintā quīnque
36 трыццаць шэсць trīgintā sex
37 трыццаць сем trīgintā septem
38 трыццаць восем trīgintā octō
39 трыццаць дзевяць trīgintā novem
40 сорак quadrāgintā
41 сорак адзін quadrāgintā ūnus
42 сорак два quadrāgintā duo
43 сорак тры quadrāgintā trēs
44 сорак чатыры quadrāgintā quattuor
45 сорак пяць quadrāgintā quīnque
46 сорак шэсць quadrāgintā sex
47 сорак сем quadrāgintā septem
48 сорак восем quadrāgintā octō
49 сорак дзевяць quadrāgintā novem
50 пяцьдзесят quīnquāgintā
51 пяцьдзесят адзін quīnquāgintā ūnus
52 пяцьдзесят два quīnquāgintā duo
53 пяцьдзесят тры quīnquāgintā trēs
54 пяцьдзесят чатыры quīnquāgintā quattuor
55 пяцьдзесят пяць quīnquāgintā quīnque
56 пяцьдзесят шэсць quīnquāgintā sex
57 пяцьдзесят сем quīnquāgintā septem
58 пяцьдзесят восем quīnquāgintā octō
59 пяцьдзесят дзевяць quīnquāgintā novem
60 шэсцьдзесят sexāgintā
61 шэсцьдзесят адзін sexāgintā ūnus
62 шэсцьдзесят два sexāgintā duo
63 шэсцьдзесят тры sexāgintā trēs
64 шэсцьдзесят чатыры sexāgintā quattuor
65 шэсцьдзесят пяць sexāgintā quīnque
66 шэсцьдзесят шэсць sexāgintā sex
67 шэсцьдзесят сем sexāgintā septem
68 шэсцьдзесят восем sexāgintā octō
69 шэсцьдзесят дзевяць sexāgintā novem
70 семдзесят septuāgintā
71 семдзесят адзін septuāgintā ūnus
72 семдзесят два septuāgintā duo
73 семдзесят тры septuāgintā trēs
74 семдзесят чатыры septuāgintā quattuor
75 семдзесят пяць septuāgintā quīnque
76 семдзесят шэсць septuāgintā sex
77 семдзесят сем septuāgintā septem
78 семдзесят восем septuāgintā octō
79 семдзесят дзевяць septuāgintā novem
80 восемдзесят octōgintā
81 восемдзесят адзін octōgintā ūnus
82 восемдзесят два octōgintā duo
83 восемдзесят тры octōgintā trēs
84 восемдзесят чатыры octōgintā quattuor
85 восемдзесят пяць octōgintā quīnque
86 восемдзесят шэсць octōgintā sex
87 восемдзесят сем octōgintā septem
88 восемдзесят восем octōgintā octo
89 восемдзесят дзевяць octōgintā novem
90 дзевяноста nōnāgintā
91 дзевяноста адзін nōnāgintā ūnus
92 дзевяноста два nōnāgintā duo
93 дзевяноста тры nōnāgintā trēs
94 дзевяноста чатыры nōnāgintā quattuor
95 дзевяноста пяць nōnāgintā quīnque
96 дзевяноста шэсць nōnāgintā sex
97 дзевяноста сем nōnāgintā septem
98 дзевяноста восем nōnāgintā octō
99 дзевяноста дзевяць nōnāgintā novem
100 сто centum

Comments