# Беларуская Венгерская Sound
0 нуль Nulla
1 адзін egy
2 два kettő
3 тры három
4 чатыры négy
5 пяць öt
6 шэсць hat
7 сем hét
8 восем nyolc
9 дзевяць kilenc
10 Дзесяць tíz
11 адзінаццаць tizenegy
12 дванаццаць tizenkettő
13 трынаццаць tizenhárom
14 чатырнаццаць tizennégy
15 пятнаццаць tizenöt
16 шаснаццаць tizenhat
17 семнаццаць tizenhét
18 васемнаццаць tizennyolc
19 дзевятнаццаць tizenkilenc
20 дваццаць húsz
21 дваццаць адзін huszonegy
22 дваццаць два huszonkettő
23 дваццаць тры huszonhárom
24 дваццаць чатыры huszonnégy
25 дваццаць пяць huszonöt
26 дваццаць шэсць huszonhat
27 дваццаць сем huszonhét
28 дваццаць восем huszonnyolc
29 дваццаць дзевяць huszonkilenc
30 трыццаць harminc
31 трыццаць адзін harmincegy
32 трыццаць два harminckettö
33 трыццаць тры harminchárom
34 трыццаць чатыры harmincnégy
35 трыццаць пяць harmincöt
36 трыццаць шэсць harminchat
37 трыццаць сем harminchét
38 трыццаць восем harmincnyolc
39 трыццаць дзевяць harminckilenc
40 сорак negyven
41 сорак адзін negyvenegy
42 сорак два negyvenkettő
43 сорак тры negyvenhárom
44 сорак чатыры negyvennégy
45 сорак пяць negyvenöt
46 сорак шэсць negyvenhat
47 сорак сем negyvenhét
48 сорак восем negyvennyolc
49 сорак дзевяць negyvenkilenc
50 пяцьдзесят ötven
51 пяцьдзесят адзін ötvenegy
52 пяцьдзесят два ötvenkettő
53 пяцьдзесят тры ötvenhárom
54 пяцьдзесят чатыры ötvennégy
55 пяцьдзесят пяць ötvenöt
56 пяцьдзесят шэсць ötvenhat
57 пяцьдзесят сем ötvenhét
58 пяцьдзесят восем ötvennyolc
59 пяцьдзесят дзевяць ötvenkilenc
60 шэсцьдзесят hatvan
61 шэсцьдзесят адзін hatvanegy
62 шэсцьдзесят два hatvankettő
63 шэсцьдзесят тры hatvanhárom
64 шэсцьдзесят чатыры hatvannégy
65 шэсцьдзесят пяць hatvanöt
66 шэсцьдзесят шэсць hatvanhat
67 шэсцьдзесят сем hatvanhét
68 шэсцьдзесят восем hatvannyolc
69 шэсцьдзесят дзевяць hatvankilenc
70 семдзесят hetven
71 семдзесят адзін hetvenegy
72 семдзесят два hetvenkettő
73 семдзесят тры hetvenhárom
74 семдзесят чатыры hetvennégy
75 семдзесят пяць hetvenöt
76 семдзесят шэсць hetvenhat
77 семдзесят сем hetvenhét
78 семдзесят восем hetvennyolc
79 семдзесят дзевяць hetvenkilenc
80 восемдзесят nyolcvan
81 восемдзесят адзін nyolcvanegy
82 восемдзесят два nyolcvankettő
83 восемдзесят тры nyolcvanhárom
84 восемдзесят чатыры nyolcvannégy
85 восемдзесят пяць nyolcvanöt
86 восемдзесят шэсць nyolcvanhat
87 восемдзесят сем nyolcvanhét
88 восемдзесят восем nyolcvannyolc
89 восемдзесят дзевяць nyolvankilenc
90 дзевяноста kilencven
91 дзевяноста адзін kilencvenegy
92 дзевяноста два kilencvenkettő
93 дзевяноста тры kilencvenhárom
94 дзевяноста чатыры kilencvennégy
95 дзевяноста пяць kilencvenöt
96 дзевяноста шэсць kilencvenhat
97 дзевяноста сем kilencvenhét
98 дзевяноста восем kilencvennyolc
99 дзевяноста дзевяць kilencvenkilenc
100 сто száz

Comments