Els nombres en Afrikaans

Els nombres en Afrikaans

# català afrikaans Sound
0 zero nul
1 u een
2 dos twee
3 tres drie
4 quatre vier
5 cinc vyf
6 sis ses
7 set sewe
8 vuit agt
9 nou nege
10 deu tien
11 onze elf
12 dotze twaalf
13 tretze dertien
14 catorze veertien
15 quinze vyftien
16 setze sestien
17 disset sewentien
18 divuit agttien
19 dinou negentien
20 vint twintig
21 vint-i-u een en twintig
22 vint-i-dos twee en twintig
23 vint-i-tres drie en twintig
24 vint-i-quatre vier en twintig
25 vint-i-cinc vyf en twintig
26 vint-i-sis ses en twintig
27 vint-i-set sewe en twintig
28 vint-i-vuit agt en twintig
29 vint-i-nou nege en twintig
30 trenta dertig
31 trenta-u een en dertig
32 trenta-dos twee en dertig
33 trenta-tres drie en dertig
34 trenta-quatre vier en dertig
35 trenta-cinc vyf en dertig
36 trenta-sis ses en dertig
37 trenta-set sewe en dertig
38 trenta-vuit agt en dertig
39 trenta-nou nege en dertig
40 quaranta veertig
41 quaranta-u een en veertig
42 quaranta-dos twee en veertig
43 quaranta-tres drie en veertig
44 quaranta-quatre vier en veertig
45 quaranta-cinc vyf en veertig
46 quaranta-sis ses en veertig
47 quaranta-set sewe en veertig
48 quaranta-vuit agt en veertig
49 quaranta-nou nege en veertig
50 cinquanta vyftig
51 cinquanta-u een en vyftig
52 cinquanta-dos twee en vyftig
53 cinquanta-tres drie en vyftig
54 cinquanta-quatre vier en vyftig
55 cinquanta-cinc vyf en vyftig
56 cinquanta-sis ses en vyftig
57 cinquanta-set sewe en vyftig
58 cinquanta-vuit agt en vyftig
59 cinquanta-nou nege en vyftig
60 seixanta sestig
61 seixanta-u een en sestig
62 seixanta-dos twee en sestig
63 seixanta-tres drie en sestig
64 seixanta-quatre vier en sestig
65 seixanta-cinc vyf en sestig
66 seixanta-sis ses en sestig
67 seixanta-set sewe en sestig
68 seixanta-vuit agt en sestig
69 seixanta-nou nege en sestig
70 setanta sewentig
71 setanta een en sewentig
72 setanta-dos twee en sewentig
73 setanta-tres drie en sewentig
74 setanta-quatre vier en sewentig
75 setanta-cinc vyf en sewentig
76 setanta-sis ses en sewentig
77 setanta-set sewe en sewentig
78 setanta-vuit agt en sewentig
79 setanta-nou nege en sewentig
80 vuitanta tagtig
81 vuitanta-u een en tagtig
82 vuitanta-dos twee en tagtig
83 vuitanta-tres drie en tagtig
84 vuitanta-quatre vier en tagtig
85 vuitanta-cinc vyf en tagtig
86 vuitanta-sis ses en tagtig
87 vuitanta-set sewe en tagtig
88 vuitanta-vuit agt en tagtig
89 vuitanta-nou nege en tagtig
90 noranta negentig
91 noranta-u een en negentig
92 noranta-dos twee en negentig
93 noranta-tres drie en negentig
94 noranta-quatre vier en negentig
95 noranta-cinc vyf en negentig
96 noranta-sis ses en negentig
97 noranta-set sewe en negentig
98 noranta-vuit agt en negentig
99 noranta-nou nege en negentig
100 per cent een honderd

Comments