Els nombres en Polonès

Els nombres en Polonès

# català polonès Sound
0 zero zero
1 u jeden
2 dos dwa
3 tres trzy
4 quatre cztery
5 cinc pięć
6 sis sześć
7 set siedem
8 vuit osiem
9 nou dziewięć
10 deu dziesięć
11 onze jedenaście
12 dotze dwanaście
13 tretze trzynaście
14 catorze czternaście
15 quinze piętnaście
16 setze szesnaście
17 disset siedemnaście
18 divuit osiemnaście
19 dinou dziewiętnaście
20 vint dwadzieścia
21 vint-i-u dwadzieścia jeden
22 vint-i-dos dwadzieścia dwa
23 vint-i-tres dwadzieścia trzy
24 vint-i-quatre dwadzieścia cztery
25 vint-i-cinc dwadzieścia pięć
26 vint-i-sis dwadzieścia sześć
27 vint-i-set dwadzieścia siedem
28 vint-i-vuit dwadzieścia osiem
29 vint-i-nou dwadzieścia dziewięć
30 trenta trzydzieści
31 trenta-u trzydzieści jeden
32 trenta-dos trzydzieści dwa
33 trenta-tres trzydzieści trzy
34 trenta-quatre trzydzieści cztery
35 trenta-cinc trzydzieści pięć
36 trenta-sis trzydzieści sześć
37 trenta-set trzydzieści siedem
38 trenta-vuit trzydzieści osiem
39 trenta-nou trzydzieści dziewięć
40 quaranta czterdzieści
41 quaranta-u czterdzieści jeden
42 quaranta-dos czterdzieści dwa
43 quaranta-tres czterdzieści trzy
44 quaranta-quatre czterdzieści cztery
45 quaranta-cinc czterdzieści pięć
46 quaranta-sis czterdzieści sześć
47 quaranta-set czterdzieści siedem
48 quaranta-vuit czterdzieści osiem
49 quaranta-nou czterdzieści dziewięć
50 cinquanta pięćdziesiąt
51 cinquanta-u pięćdziesiąt jeden
52 cinquanta-dos pięćdziesiąt dwa
53 cinquanta-tres pięćdziesiąt trzy
54 cinquanta-quatre pięćdziesiąt cztery
55 cinquanta-cinc pięćdziesiąt pięć
56 cinquanta-sis pięćdziesiąt sześć
57 cinquanta-set pięćdziesiąt siedem
58 cinquanta-vuit pięćdziesiąt osiem
59 cinquanta-nou pięćdziesiąt dziewięć
60 seixanta sześćdziesiąt
61 seixanta-u sześćdziesiąt jeden
62 seixanta-dos sześćdziesiąt dwa
63 seixanta-tres sześćdziesiąt trzy
64 seixanta-quatre sześćdziesiąt cztery
65 seixanta-cinc sześćdziesiąt pięć
66 seixanta-sis sześćdziesiąt sześć
67 seixanta-set sześćdziesiąt siedem
68 seixanta-vuit sześćdziesiąt osiem
69 seixanta-nou sześćdziesiąt dziewięć
70 setanta siedemdziesiąt
71 setanta siedemdziesiąt jeden
72 setanta-dos siedemdziesiąt dwa
73 setanta-tres siedemdziesiąt trzy
74 setanta-quatre siedemdziesiąt cztery
75 setanta-cinc siedemdziesiąt pięć
76 setanta-sis siedemdziesiąt sześć
77 setanta-set siedemdziesiąt siedem
78 setanta-vuit siedemdziesiąt osiem
79 setanta-nou siedemdziesiąt dziewięć
80 vuitanta osiemdziesiąt
81 vuitanta-u osiemdziesiąt jeden
82 vuitanta-dos osiemdziesiąt dwa
83 vuitanta-tres osiemdziesiąt trzy
84 vuitanta-quatre osiemdziesiąt cztery
85 vuitanta-cinc osiemdziesiąt pięć
86 vuitanta-sis osiemdziesiąt sześć
87 vuitanta-set osiemdziesiąt siedem
88 vuitanta-vuit osiemdziesiąt osiem
89 vuitanta-nou osiemdziesiąt dziewięć
90 noranta dziewięćdziesiąt
91 noranta-u dziewięćdziesiąt jeden
92 noranta-dos dziewięćdziesiąt dwa
93 noranta-tres dziewięćdziesiąt trzy
94 noranta-quatre dziewięćdziesiąt cztery
95 noranta-cinc dziewięćdziesiąt pięć
96 noranta-sis dziewięćdziesiąt sześć
97 noranta-set dziewięćdziesiąt siedem
98 noranta-vuit dziewięćdziesiąt osiem
99 noranta-nou dziewięćdziesiąt dziewięć
100 per cent sto

Comments