Nombres en búlgar

Nombres en búlgar

# català búlgar Sound
0 zero нула
1 u едно
2 dos две
3 tres три
4 quatre четири
5 cinc пет
6 sis шест
7 set седем
8 vuit осем
9 nou девет
10 deu десет
11 onze единайсет
12 dotze дванайсет
13 tretze тринайсет
14 catorze четиринайсет
15 quinze петнайсет
16 setze шестнайсет
17 disset седемнайсет
18 divuit осемнайсет
19 dinou деветнайсет
20 vint двайсет
21 vint-i-u двайсет и едно
22 vint-i-dos двайсет и две
23 vint-i-tres двайсет и три
24 vint-i-quatre двайсет и четири
25 vint-i-cinc двайсет и пет
26 vint-i-sis двайсет и шест
27 vint-i-set двайсет и седем
28 vint-i-vuit двайсет и осем
29 vint-i-nou двайсет и девет
30 trenta трийсет
31 trenta-u трийсет и едно
32 trenta-dos трийсет и две
33 trenta-tres трийсет и три
34 trenta-quatre трийсет и четири
35 trenta-cinc трийсет и пет
36 trenta-sis трийсет и шест
37 trenta-set трийсет и седем
38 trenta-vuit трийсет и осем
39 trenta-nou трийсет и девет
40 quaranta четирийсет
41 quaranta-u четирийсет и едно
42 quaranta-dos четирийсет и две
43 quaranta-tres четирийсет и три
44 quaranta-quatre четирийсет и четири
45 quaranta-cinc четирийсет и пет
46 quaranta-sis четирийсет и шест
47 quaranta-set четирийсет и седем
48 quaranta-vuit четирийсет и осем
49 quaranta-nou четирийсет и девет
50 cinquanta петдесет
51 cinquanta-u петдесет и едно
52 cinquanta-dos петдесет и две
53 cinquanta-tres петдесет и три
54 cinquanta-quatre петдесет и четири
55 cinquanta-cinc петдесет и пет
56 cinquanta-sis петдесет и шест
57 cinquanta-set петдесет и седем
58 cinquanta-vuit петдесет и осем
59 cinquanta-nou петдесет и девет
60 seixanta шейсет
61 seixanta-u шейсет и едно
62 seixanta-dos шейсет и две
63 seixanta-tres шейсет и три
64 seixanta-quatre шейсет и четири
65 seixanta-cinc шейсет и пет
66 seixanta-sis шейсет и шест
67 seixanta-set шейсет и седем
68 seixanta-vuit шейсет и осем
69 seixanta-nou шейсет и девет
70 setanta седемдесет
71 setanta седемдесет и едно
72 setanta-dos седемдесет и две
73 setanta-tres седемдесет и три
74 setanta-quatre седемдесет и четири
75 setanta-cinc седемдесет и пет
76 setanta-sis седемдесет и шест
77 setanta-set седемдесет и седем
78 setanta-vuit седемдесет и осем
79 setanta-nou седемдесет и девет
80 vuitanta осемдесет
81 vuitanta-u осемдесет и едно
82 vuitanta-dos осемдесет и две
83 vuitanta-tres осемдесет и три
84 vuitanta-quatre осемдесет и четири
85 vuitanta-cinc осемдесет и пет
86 vuitanta-sis осемдесет и шест
87 vuitanta-set осемдесет и седем
88 vuitanta-vuit осемдесет и осем
89 vuitanta-nou осемдесет и девет
90 noranta деветдесет
91 noranta-u деветдесет и едно
92 noranta-dos деветдесет и две
93 noranta-tres деветдесет и три
94 noranta-quatre деветдесет и четири
95 noranta-cinc деветдесет и пет
96 noranta-sis деветдесет и шест
97 noranta-set деветдесет и седем
98 noranta-vuit деветдесет и осем
99 noranta-nou деветдесет и девет
100 per cent сто

Comments