Nombres en filipí

Nombres en filipí

# català tagal Sound
0 zero sero
1 u isa
2 dos dalawa
3 tres tatlo
4 quatre apat
5 cinc lima
6 sis anim
7 set pito
8 vuit walo
9 nou siyam
10 deu sampu
11 onze labingisa
12 dotze labingdalawa
13 tretze labingtatlo
14 catorze labingapat
15 quinze labinglima
16 setze labinganim
17 disset labingpito
18 divuit labingwalo
19 dinou labingsiyam
20 vint dalawampu
21 vint-i-u dalawampu't isa
22 vint-i-dos dalawampu't dalawa
23 vint-i-tres dalawampu't tatlo
24 vint-i-quatre dalawampu't apat
25 vint-i-cinc dalawampu't lima
26 vint-i-sis dalawampu't anim
27 vint-i-set dalawampu't pito
28 vint-i-vuit dalawampu't walo
29 vint-i-nou dalawampu't siyam
30 trenta tatlompu
31 trenta-u tatlompu't isa
32 trenta-dos tatlompu't dalawa
33 trenta-tres tatlompu't tatlo
34 trenta-quatre tatlompu't apat
35 trenta-cinc tatlompu't lima
36 trenta-sis tatlompu't anim
37 trenta-set tatlompu't pito
38 trenta-vuit tatlompu't walo
39 trenta-nou tatlompu't siyam
40 quaranta apatnapo
41 quaranta-u apatnapo't isa
42 quaranta-dos apatnapo't dalawa
43 quaranta-tres apatnapo't tatlo
44 quaranta-quatre apatnapo't apat
45 quaranta-cinc apatnapo't lima
46 quaranta-sis apatnapo't anim
47 quaranta-set apatnapo't pito
48 quaranta-vuit apatnapo't walo
49 quaranta-nou apatnapo't siyam
50 cinquanta limampo
51 cinquanta-u limampu't isa
52 cinquanta-dos limampu't dalawa
53 cinquanta-tres limampu't tatlo
54 cinquanta-quatre limampu't apat
55 cinquanta-cinc limampu't lima
56 cinquanta-sis limampu't anim
57 cinquanta-set limampu't pito
58 cinquanta-vuit limampu't walo
59 cinquanta-nou limampu't siyam
60 seixanta animnapo
61 seixanta-u animnapu't isa
62 seixanta-dos animnapu't dalawa
63 seixanta-tres animnapu't tatlo
64 seixanta-quatre animnapu't apat
65 seixanta-cinc animnapu't lima
66 seixanta-sis animnapu't anim
67 seixanta-set animnapu't pito
68 seixanta-vuit animnapu't walo
69 seixanta-nou animnapu't siyam
70 setanta pitumpo
71 setanta pitumpo't isa
72 setanta-dos pitumpo't dalawa
73 setanta-tres pitumpo't tatlo
74 setanta-quatre pitumpo't apat
75 setanta-cinc pitumpo't lima
76 setanta-sis pitumpo't anim
77 setanta-set pitumpo't pito
78 setanta-vuit pitumpo't walo
79 setanta-nou pitumpo't siyam
80 vuitanta walompu
81 vuitanta-u walopmu't isa
82 vuitanta-dos walopmu't dalawa
83 vuitanta-tres walopmu't tatlo
84 vuitanta-quatre walopmu't apat
85 vuitanta-cinc walopmu't lima
86 vuitanta-sis walopmu't anim
87 vuitanta-set walopmu't pito
88 vuitanta-vuit walopmu't walo
89 vuitanta-nou walopmu't siyam
90 noranta siyamnapu
91 noranta-u siyamnapu't isa
92 noranta-dos siyamnapu't dalawa
93 noranta-tres siyamnapu't tatlo
94 noranta-quatre siyamnapu't apat
95 noranta-cinc siyamnapu't lima
96 noranta-sis siyamnapu't anim
97 noranta-set siyamnapu't pito
98 noranta-vuit siyamnapu't walo
99 noranta-nou siyamnapu't siyam
100 per cent isangdaan

Comments