Nombres en macedoni

Nombres en macedoni

# català macedònic Sound
0 zero нула
1 u еден
2 dos два
3 tres три
4 quatre четири
5 cinc пет
6 sis шест
7 set седум
8 vuit осум
9 nou девет
10 deu десет
11 onze единаесет
12 dotze дванаесет
13 tretze тринаесет
14 catorze четиринаесет
15 quinze петнаесет
16 setze шеснаесет
17 disset седумнаесет
18 divuit осумнаесет
19 dinou деветнаесет
20 vint дваесет
21 vint-i-u дваесет и еден
22 vint-i-dos дваесет и два
23 vint-i-tres дваесет и три
24 vint-i-quatre дваесет и четири
25 vint-i-cinc дваесет и пет
26 vint-i-sis дваесет и шест
27 vint-i-set дваесет и седум
28 vint-i-vuit дваесет и осум
29 vint-i-nou дваесет и девет
30 trenta триесет
31 trenta-u триесет и еден
32 trenta-dos триесет и два
33 trenta-tres триесет и три
34 trenta-quatre триесет и четири
35 trenta-cinc триесет и пет
36 trenta-sis триесет и шест
37 trenta-set триесет и седум
38 trenta-vuit триесет и осум
39 trenta-nou триесет и девет
40 quaranta четириесет
41 quaranta-u четириесет и еден
42 quaranta-dos четириесет и два
43 quaranta-tres четириесет и три
44 quaranta-quatre четириесет и четири
45 quaranta-cinc четириесет и пет
46 quaranta-sis четириесет и шест
47 quaranta-set четириесет и седум
48 quaranta-vuit четириесет и осум
49 quaranta-nou четириесет и девет
50 cinquanta педесет
51 cinquanta-u педесет и еден
52 cinquanta-dos педесет и два
53 cinquanta-tres педесет и три
54 cinquanta-quatre педесет и четири
55 cinquanta-cinc педесет и пет
56 cinquanta-sis педесет и шест
57 cinquanta-set педесет и седум
58 cinquanta-vuit педесет и осум
59 cinquanta-nou педесет и девет
60 seixanta шеесет
61 seixanta-u шеесет и еден
62 seixanta-dos шеесет и два
63 seixanta-tres шеесет и три
64 seixanta-quatre шеесет и четири
65 seixanta-cinc шеесет и пет
66 seixanta-sis шеесет и шест
67 seixanta-set шеесет и седум
68 seixanta-vuit шеесет и осум
69 seixanta-nou шеесет и девет
70 setanta седумдесет
71 setanta седумдесет и еден
72 setanta-dos седумдесет и два
73 setanta-tres седумдесет и три
74 setanta-quatre седумдесет и четири
75 setanta-cinc седумдесет и пет
76 setanta-sis седумдесет и шест
77 setanta-set седумдесет и седум
78 setanta-vuit седумдесет и осум
79 setanta-nou седумдесет и девет
80 vuitanta осумдесет
81 vuitanta-u осумдесет и еден
82 vuitanta-dos осумдесет и два
83 vuitanta-tres осумдесет и три
84 vuitanta-quatre осумдесет и четири
85 vuitanta-cinc осумдесет и пет
86 vuitanta-sis осумдесет и шест
87 vuitanta-set осумдесет и седум
88 vuitanta-vuit осумдесет и осум
89 vuitanta-nou осумдесет и девет
90 noranta деведесет
91 noranta-u деведесет и еден
92 noranta-dos деведесет и два
93 noranta-tres деведесет и три
94 noranta-quatre деведесет и четири
95 noranta-cinc деведесет и пет
96 noranta-sis деведесет и шест
97 noranta-set деведесет и седум
98 noranta-vuit деведесет и осум
99 noranta-nou деведесет и девет
100 per cent сто

Comments