Numerot afrikkalaisilla

Numerot afrikkalaisilla

# suomi afrikaans Sound
0 Nolla nul
1 yksi een
2 kaksi twee
3 kolme drie
4 neljä vier
5 viisi vyf
6 kuusi ses
7 seitsemän sewe
8 kahdeksan agt
9 yhdeksän nege
10 kymmenen tien
11 yksitoista elf
12 kaksitoista twaalf
13 kolmetoista dertien
14 neljätoista veertien
15 viisitoista vyftien
16 kuusitoista sestien
17 seitsemäntoista sewentien
18 kahdeksantoista agttien
19 yhdeksäntoista negentien
20 kaksikymmentä twintig
21 kaksikymmentäyksi een en twintig
22 kaksikymmentäkaksi twee en twintig
23 kaksikymmentäkolme drie en twintig
24 kaksikymmentäneljä vier en twintig
25 kaksikymmentäviisi vyf en twintig
26 kaksikymmentäkuusi ses en twintig
27 kaksikymmentäseitsemän sewe en twintig
28 kaksikymmentäkahdeksan agt en twintig
29 kaksikymmentäyhdeksän nege en twintig
30 kolmekymmentä dertig
31 kolmekymmentäyksi een en dertig
32 kolmekymmentäkaksi twee en dertig
33 kolmekymmentäkolme drie en dertig
34 kolmekymmentäneljä vier en dertig
35 kolmekymmentäviisi vyf en dertig
36 kolmekymmentäkuusi ses en dertig
37 kolmekymmentäseitsemän sewe en dertig
38 kolmekymmentäkahdeksan agt en dertig
39 kolmekymmentäyhdeksän nege en dertig
40 neljäkymmentä veertig
41 neljäkymmentäyksi een en veertig
42 neljäkymmentäkaksi twee en veertig
43 neljäkymmentäkolme drie en veertig
44 neljäkymmentäneljä vier en veertig
45 neljäkymmentäviisi vyf en veertig
46 neljäkymmentäkuusi ses en veertig
47 neljäkymmentäseitsemän sewe en veertig
48 neljäkymmentäkahdeksan agt en veertig
49 neljäkymmentäyhdeksän nege en veertig
50 viisikymmentä vyftig
51 viisikymmentäyksi een en vyftig
52 viisikymmentäkaksi twee en vyftig
53 viisikymmentäkolme drie en vyftig
54 viisikymmentäneljä vier en vyftig
55 viisikymmentäviisi vyf en vyftig
56 viisikymmentäkuusi ses en vyftig
57 viisikymmentäseitsemän sewe en vyftig
58 viisikymmentäkahdeksan agt en vyftig
59 viisikymmentäyhdeksän nege en vyftig
60 kuusikymmentä sestig
61 kuusikymmentäyksi een en sestig
62 kuusikymmentäkaksi twee en sestig
63 kuusikymmentäkolme drie en sestig
64 kuusikymmentäneljä vier en sestig
65 kuusikymmentäviisi vyf en sestig
66 kuusikymmentäkuusi ses en sestig
67 kuusikymmentäseitsemän sewe en sestig
68 kuusikymmentäkahdeksan agt en sestig
69 kuusikymmentäyhdeksän nege en sestig
70 seitsemänkymmentä sewentig
71 seitsemänkymmentäyksi een en sewentig
72 seitsemänkymmentäkaksi twee en sewentig
73 seitsemänkymmentäkolme drie en sewentig
74 seitsemänkymmentäneljä vier en sewentig
75 seitsemänkymmentäviisi vyf en sewentig
76 seitsemänkymmentäkuusi ses en sewentig
77 seitsemänkymmentäseitsemän sewe en sewentig
78 seitsemänkymmentäkahdeksan agt en sewentig
79 seitsemänkymmentäyhdeksän nege en sewentig
80 kahdeksankymmentä tagtig
81 kahdeksankymmentäyksi een en tagtig
82 kahdeksankymmentäkaksi twee en tagtig
83 kahdeksankymmentäkolme drie en tagtig
84 kahdeksankymmentäneljä vier en tagtig
85 kahdeksankymmentäviisi vyf en tagtig
86 kahdeksankymmentäkuusi ses en tagtig
87 kahdeksankymmentäseitsemän sewe en tagtig
88 kahdeksankymmentäkahdeksan agt en tagtig
89 kahdeksankymmentäyhdeksän nege en tagtig
90 yhdeksänkymmentä negentig
91 yhdeksänkymmentäyksi een en negentig
92 yhdeksänkymmentäkaksi twee en negentig
93 yhdeksänkymmentäkolme drie en negentig
94 yhdeksänkymmentäneljä vier en negentig
95 yhdeksänkymmentäviisi vyf en negentig
96 yhdeksänkymmentäkuusi ses en negentig
97 yhdeksänkymmentäseitsemän sewe en negentig
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan agt en negentig
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän nege en negentig
100 sata een honderd

Comments