Numerot albanialainen

Numerot albanialainen

# suomi albania Sound
0 Nolla zero
1 yksi njё
2 kaksi dy
3 kolme tre
4 neljä katёr
5 viisi pesё
6 kuusi gjashtё
7 seitsemän shtatё
8 kahdeksan tetё
9 yhdeksän nёntё
10 kymmenen dhjetё
11 yksitoista njёmbёdhjetё
12 kaksitoista dymbёdhjetё
13 kolmetoista trembёdhjetё
14 neljätoista katёrmbёdhjetё
15 viisitoista pesёmbёdhjetё
16 kuusitoista gjashtёmbёdhjetё
17 seitsemäntoista shtatёmbёdhjetё
18 kahdeksantoista tetёmbёdhjetё
19 yhdeksäntoista nёntёmbёdhjetё
20 kaksikymmentä njёzet
21 kaksikymmentäyksi njёzetenjё
22 kaksikymmentäkaksi njёzetedy
23 kaksikymmentäkolme njёzetetre
24 kaksikymmentäneljä njёzetekatёr
25 kaksikymmentäviisi njёzetepesё
26 kaksikymmentäkuusi njёzetegjashtё
27 kaksikymmentäseitsemän njёzeteshtatё
28 kaksikymmentäkahdeksan njёzetetetё
29 kaksikymmentäyhdeksän njёzetenёntё
30 kolmekymmentä tridhjetё
31 kolmekymmentäyksi tridhjetёenjё
32 kolmekymmentäkaksi tridhjetёedy
33 kolmekymmentäkolme tridhjetёetre
34 kolmekymmentäneljä tridhjetёekatёr
35 kolmekymmentäviisi tridhjetёepesё
36 kolmekymmentäkuusi tridhjetёegjashtё
37 kolmekymmentäseitsemän tridhjetёeshtatё
38 kolmekymmentäkahdeksan tridhjetёetetё
39 kolmekymmentäyhdeksän tridhjetёenёntё
40 neljäkymmentä dyzet
41 neljäkymmentäyksi dyzetenjё
42 neljäkymmentäkaksi dyzetёedy
43 neljäkymmentäkolme dyzetёetre
44 neljäkymmentäneljä dyzetёekatёr
45 neljäkymmentäviisi dyzetёepesё
46 neljäkymmentäkuusi dyzetёegjashtё
47 neljäkymmentäseitsemän dyzetёeshtatё
48 neljäkymmentäkahdeksan dyzetёetetё
49 neljäkymmentäyhdeksän dyzetёenёntё
50 viisikymmentä pesёdhjetё
51 viisikymmentäyksi pesёdhjetёenjё
52 viisikymmentäkaksi pesёdhjetёedy
53 viisikymmentäkolme pesёdhjetёetre
54 viisikymmentäneljä pesёdhjetёekatёr
55 viisikymmentäviisi pesёdhjetёepesё
56 viisikymmentäkuusi pesёdhjetёegjashtё
57 viisikymmentäseitsemän pesёdhjetёeshtatё
58 viisikymmentäkahdeksan pesёdhjetёetetё
59 viisikymmentäyhdeksän pesёdhjetёenёntё
60 kuusikymmentä gjashtёdhjetё
61 kuusikymmentäyksi gjashtёdhjetёenjё
62 kuusikymmentäkaksi gjashtёdhjetёedy
63 kuusikymmentäkolme gjashtёdhjetёetre
64 kuusikymmentäneljä gjashtёdhjetёekatёr
65 kuusikymmentäviisi gjashtёdhjetёepesё
66 kuusikymmentäkuusi gjashtёdhjetёegjashtё
67 kuusikymmentäseitsemän gjashtёdhjetёeshtatё
68 kuusikymmentäkahdeksan gjashtёdhjetёetetё
69 kuusikymmentäyhdeksän gjashtёdhjetёenёntё
70 seitsemänkymmentä shtatёdhjetё
71 seitsemänkymmentäyksi shtatёdhjetёenjё
72 seitsemänkymmentäkaksi shtatёdhjetёedy
73 seitsemänkymmentäkolme shtatёdhjetёetre
74 seitsemänkymmentäneljä shtatёdhjetёekatёr
75 seitsemänkymmentäviisi shtatёdhjetёepesё
76 seitsemänkymmentäkuusi shtatёdhjetёegjashtё
77 seitsemänkymmentäseitsemän shtatёdhjetёeshtatё
78 seitsemänkymmentäkahdeksan shtatёdhjetёetetё
79 seitsemänkymmentäyhdeksän shtatёdhjetёenёntё
80 kahdeksankymmentä tetёdhjetё
81 kahdeksankymmentäyksi tetёdhjetёenjё
82 kahdeksankymmentäkaksi tetёdhjetёedy
83 kahdeksankymmentäkolme tetёdhjetёetre
84 kahdeksankymmentäneljä tetёdhjetёekatёr
85 kahdeksankymmentäviisi tetёdhjetёepesё
86 kahdeksankymmentäkuusi tetёdhjetёegjashtё
87 kahdeksankymmentäseitsemän tetёdhjetёeshtatё
88 kahdeksankymmentäkahdeksan tetёdhjetёetetё
89 kahdeksankymmentäyhdeksän tetёdhjetёenёntё
90 yhdeksänkymmentä nёntёdhjetё
91 yhdeksänkymmentäyksi nёntёdhjetёenjё
92 yhdeksänkymmentäkaksi nёntёdhjetёedy
93 yhdeksänkymmentäkolme nёntёdhjetёetre
94 yhdeksänkymmentäneljä nёntёdhjetёekatёr
95 yhdeksänkymmentäviisi nёntёdhjetёepesё
96 yhdeksänkymmentäkuusi nёntёdhjetёegjashtё
97 yhdeksänkymmentäseitsemän nёntёdhjetёeshtatё
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan nёntёdhjetёetetё
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän nёntёdhjetёenёntё
100 sata njёqind

Comments