Numerot bulgariaksi

Numerot bulgariaksi

# suomi bulgaria Sound
0 Nolla нула
1 yksi едно
2 kaksi две
3 kolme три
4 neljä четири
5 viisi пет
6 kuusi шест
7 seitsemän седем
8 kahdeksan осем
9 yhdeksän девет
10 kymmenen десет
11 yksitoista единайсет
12 kaksitoista дванайсет
13 kolmetoista тринайсет
14 neljätoista четиринайсет
15 viisitoista петнайсет
16 kuusitoista шестнайсет
17 seitsemäntoista седемнайсет
18 kahdeksantoista осемнайсет
19 yhdeksäntoista деветнайсет
20 kaksikymmentä двайсет
21 kaksikymmentäyksi двайсет и едно
22 kaksikymmentäkaksi двайсет и две
23 kaksikymmentäkolme двайсет и три
24 kaksikymmentäneljä двайсет и четири
25 kaksikymmentäviisi двайсет и пет
26 kaksikymmentäkuusi двайсет и шест
27 kaksikymmentäseitsemän двайсет и седем
28 kaksikymmentäkahdeksan двайсет и осем
29 kaksikymmentäyhdeksän двайсет и девет
30 kolmekymmentä трийсет
31 kolmekymmentäyksi трийсет и едно
32 kolmekymmentäkaksi трийсет и две
33 kolmekymmentäkolme трийсет и три
34 kolmekymmentäneljä трийсет и четири
35 kolmekymmentäviisi трийсет и пет
36 kolmekymmentäkuusi трийсет и шест
37 kolmekymmentäseitsemän трийсет и седем
38 kolmekymmentäkahdeksan трийсет и осем
39 kolmekymmentäyhdeksän трийсет и девет
40 neljäkymmentä четирийсет
41 neljäkymmentäyksi четирийсет и едно
42 neljäkymmentäkaksi четирийсет и две
43 neljäkymmentäkolme четирийсет и три
44 neljäkymmentäneljä четирийсет и четири
45 neljäkymmentäviisi четирийсет и пет
46 neljäkymmentäkuusi четирийсет и шест
47 neljäkymmentäseitsemän четирийсет и седем
48 neljäkymmentäkahdeksan четирийсет и осем
49 neljäkymmentäyhdeksän четирийсет и девет
50 viisikymmentä петдесет
51 viisikymmentäyksi петдесет и едно
52 viisikymmentäkaksi петдесет и две
53 viisikymmentäkolme петдесет и три
54 viisikymmentäneljä петдесет и четири
55 viisikymmentäviisi петдесет и пет
56 viisikymmentäkuusi петдесет и шест
57 viisikymmentäseitsemän петдесет и седем
58 viisikymmentäkahdeksan петдесет и осем
59 viisikymmentäyhdeksän петдесет и девет
60 kuusikymmentä шейсет
61 kuusikymmentäyksi шейсет и едно
62 kuusikymmentäkaksi шейсет и две
63 kuusikymmentäkolme шейсет и три
64 kuusikymmentäneljä шейсет и четири
65 kuusikymmentäviisi шейсет и пет
66 kuusikymmentäkuusi шейсет и шест
67 kuusikymmentäseitsemän шейсет и седем
68 kuusikymmentäkahdeksan шейсет и осем
69 kuusikymmentäyhdeksän шейсет и девет
70 seitsemänkymmentä седемдесет
71 seitsemänkymmentäyksi седемдесет и едно
72 seitsemänkymmentäkaksi седемдесет и две
73 seitsemänkymmentäkolme седемдесет и три
74 seitsemänkymmentäneljä седемдесет и четири
75 seitsemänkymmentäviisi седемдесет и пет
76 seitsemänkymmentäkuusi седемдесет и шест
77 seitsemänkymmentäseitsemän седемдесет и седем
78 seitsemänkymmentäkahdeksan седемдесет и осем
79 seitsemänkymmentäyhdeksän седемдесет и девет
80 kahdeksankymmentä осемдесет
81 kahdeksankymmentäyksi осемдесет и едно
82 kahdeksankymmentäkaksi осемдесет и две
83 kahdeksankymmentäkolme осемдесет и три
84 kahdeksankymmentäneljä осемдесет и четири
85 kahdeksankymmentäviisi осемдесет и пет
86 kahdeksankymmentäkuusi осемдесет и шест
87 kahdeksankymmentäseitsemän осемдесет и седем
88 kahdeksankymmentäkahdeksan осемдесет и осем
89 kahdeksankymmentäyhdeksän осемдесет и девет
90 yhdeksänkymmentä деветдесет
91 yhdeksänkymmentäyksi деветдесет и едно
92 yhdeksänkymmentäkaksi деветдесет и две
93 yhdeksänkymmentäkolme деветдесет и три
94 yhdeksänkymmentäneljä деветдесет и четири
95 yhdeksänkymmentäviisi деветдесет и пет
96 yhdeksänkymmentäkuusi деветдесет и шест
97 yhdeksänkymmentäseitsemän деветдесет и седем
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan деветдесет и осем
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän деветдесет и девет
100 sata сто

Comments