Numerot espanjaksi

Numerot espanjaksi

# suomi espanja Sound
0 Nolla Cero
1 yksi uno
2 kaksi dos
3 kolme tres
4 neljä cuatro
5 viisi cinco
6 kuusi seis
7 seitsemän siete
8 kahdeksan ocho
9 yhdeksän nueve
10 kymmenen diez
11 yksitoista once
12 kaksitoista doce
13 kolmetoista trece
14 neljätoista catorce
15 viisitoista quince
16 kuusitoista dieciséis
17 seitsemäntoista diecisiete
18 kahdeksantoista dieciocho
19 yhdeksäntoista diecinueve
20 kaksikymmentä veinte
21 kaksikymmentäyksi veintiuno
22 kaksikymmentäkaksi veintidós
23 kaksikymmentäkolme veintitrés
24 kaksikymmentäneljä veinticuatro
25 kaksikymmentäviisi veinticinco
26 kaksikymmentäkuusi veintiséis
27 kaksikymmentäseitsemän veintisiete
28 kaksikymmentäkahdeksan veintiocho
29 kaksikymmentäyhdeksän veintinueve
30 kolmekymmentä treinta
31 kolmekymmentäyksi treinta y uno
32 kolmekymmentäkaksi treinta y dos
33 kolmekymmentäkolme treinta y tres
34 kolmekymmentäneljä treinta y cuatro
35 kolmekymmentäviisi treinta y cinco
36 kolmekymmentäkuusi treinta y seis
37 kolmekymmentäseitsemän treinta y siete
38 kolmekymmentäkahdeksan treinta y ocho
39 kolmekymmentäyhdeksän treinta y nueve
40 neljäkymmentä cuarenta
41 neljäkymmentäyksi cuarenta y uno
42 neljäkymmentäkaksi cuarenta y dos
43 neljäkymmentäkolme cuarenta y tres
44 neljäkymmentäneljä cuarenta y cuatro
45 neljäkymmentäviisi cuarenta y cinco
46 neljäkymmentäkuusi cuarenta y seis
47 neljäkymmentäseitsemän cuarenta y siete
48 neljäkymmentäkahdeksan cuarenta y ocho
49 neljäkymmentäyhdeksän cuarenta y nueve
50 viisikymmentä cincuenta
51 viisikymmentäyksi cincuenta y uno
52 viisikymmentäkaksi cincuenta y dos
53 viisikymmentäkolme cincuenta y tres
54 viisikymmentäneljä cincuenta y cuatro
55 viisikymmentäviisi cincuenta y cinco
56 viisikymmentäkuusi cincuenta y seis
57 viisikymmentäseitsemän cincuenta y siete
58 viisikymmentäkahdeksan cincuenta y ocho
59 viisikymmentäyhdeksän cincuenta y nueve
60 kuusikymmentä sesenta
61 kuusikymmentäyksi sesenta y uno
62 kuusikymmentäkaksi sesenta y dos
63 kuusikymmentäkolme sesenta y tres
64 kuusikymmentäneljä sesenta y cuatro
65 kuusikymmentäviisi sesenta y cinco
66 kuusikymmentäkuusi sesenta y seis
67 kuusikymmentäseitsemän sesenta y siete
68 kuusikymmentäkahdeksan sesenta y ocho
69 kuusikymmentäyhdeksän sesenta y nueve
70 seitsemänkymmentä setenta
71 seitsemänkymmentäyksi setenta y uno
72 seitsemänkymmentäkaksi setenta y dos
73 seitsemänkymmentäkolme setenta y tres
74 seitsemänkymmentäneljä setenta y cuatro
75 seitsemänkymmentäviisi setenta y cinco
76 seitsemänkymmentäkuusi setenta y seis
77 seitsemänkymmentäseitsemän setenta y siete
78 seitsemänkymmentäkahdeksan setenta y ocho
79 seitsemänkymmentäyhdeksän setenta y nueve
80 kahdeksankymmentä ochenta
81 kahdeksankymmentäyksi ochenta y uno
82 kahdeksankymmentäkaksi ochenta y dos
83 kahdeksankymmentäkolme ochenta y tres
84 kahdeksankymmentäneljä ochenta y cuatro
85 kahdeksankymmentäviisi ochenta y cinco
86 kahdeksankymmentäkuusi ochenta y seis
87 kahdeksankymmentäseitsemän ochenta y siete
88 kahdeksankymmentäkahdeksan ochenta y ocho
89 kahdeksankymmentäyhdeksän ochenta y nueve
90 yhdeksänkymmentä noventa
91 yhdeksänkymmentäyksi noventa y uno
92 yhdeksänkymmentäkaksi noventa y dos
93 yhdeksänkymmentäkolme noventa y tres
94 yhdeksänkymmentäneljä noventa y cuatro
95 yhdeksänkymmentäviisi noventa y cinco
96 yhdeksänkymmentäkuusi noventa y seis
97 yhdeksänkymmentäseitsemän noventa y siete
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan noventa y ocho
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän noventa y nueve
100 sata cien

Comments