Numerot hindiksi

Numerot hindiksi

# suomi hindi Sound
0 Nolla शून्य
1 yksi एक
2 kaksi दो
3 kolme तीन
4 neljä चार
5 viisi पाँच
6 kuusi छः
7 seitsemän सात
8 kahdeksan आठ
9 yhdeksän नौ
10 kymmenen दस
11 yksitoista ग्यारह
12 kaksitoista बारह
13 kolmetoista तेरह
14 neljätoista चौदह
15 viisitoista पंद्रह
16 kuusitoista सोलह
17 seitsemäntoista सत्रह
18 kahdeksantoista अट्ठारह
19 yhdeksäntoista उन्नीस
20 kaksikymmentä बीस
21 kaksikymmentäyksi इक्कीस
22 kaksikymmentäkaksi बाईस
23 kaksikymmentäkolme तेईस
24 kaksikymmentäneljä चौबीस
25 kaksikymmentäviisi पच्चीस
26 kaksikymmentäkuusi छब्बीस
27 kaksikymmentäseitsemän सत्ताईस
28 kaksikymmentäkahdeksan अट्ठाईस
29 kaksikymmentäyhdeksän उनतीस
30 kolmekymmentä तीस
31 kolmekymmentäyksi इकतीस
32 kolmekymmentäkaksi बत्तीस
33 kolmekymmentäkolme तैंतीस
34 kolmekymmentäneljä चौतीस
35 kolmekymmentäviisi पैंतीस
36 kolmekymmentäkuusi छ्त्तीस
37 kolmekymmentäseitsemän सैंतीस
38 kolmekymmentäkahdeksan अड़तीस
39 kolmekymmentäyhdeksän उनतालीस
40 neljäkymmentä चालीस
41 neljäkymmentäyksi इकतालीस
42 neljäkymmentäkaksi बयालीस
43 neljäkymmentäkolme तैंतालीस
44 neljäkymmentäneljä चवालीस
45 neljäkymmentäviisi पैंतालीस
46 neljäkymmentäkuusi छियालीस
47 neljäkymmentäseitsemän सैंतालीस
48 neljäkymmentäkahdeksan अ़ड़तालीस
49 neljäkymmentäyhdeksän उनचास
50 viisikymmentä पचास
51 viisikymmentäyksi इक्यावन
52 viisikymmentäkaksi बावन
53 viisikymmentäkolme तिरपन
54 viisikymmentäneljä चौवन
55 viisikymmentäviisi पचपन
56 viisikymmentäkuusi छप्पन
57 viisikymmentäseitsemän सत्तावन
58 viisikymmentäkahdeksan अठ्ठावन
59 viisikymmentäyhdeksän उनसठ
60 kuusikymmentä साठ
61 kuusikymmentäyksi इकसठ
62 kuusikymmentäkaksi बासठ
63 kuusikymmentäkolme तिरसठ
64 kuusikymmentäneljä चौसठ
65 kuusikymmentäviisi पैंसठ
66 kuusikymmentäkuusi छियासठ
67 kuusikymmentäseitsemän सड़सठ
68 kuusikymmentäkahdeksan अड़सठ
69 kuusikymmentäyhdeksän उनहत्तर
70 seitsemänkymmentä सत्तर
71 seitsemänkymmentäyksi इकहत्तर
72 seitsemänkymmentäkaksi बहत्तर
73 seitsemänkymmentäkolme तिहत्तर
74 seitsemänkymmentäneljä चौहत्तर
75 seitsemänkymmentäviisi पचहत्तर
76 seitsemänkymmentäkuusi छिहत्तर
77 seitsemänkymmentäseitsemän सतहत्तर
78 seitsemänkymmentäkahdeksan अठहत्तर
79 seitsemänkymmentäyhdeksän उन्यासी
80 kahdeksankymmentä अस्सी
81 kahdeksankymmentäyksi इक्यासी
82 kahdeksankymmentäkaksi बयासी
83 kahdeksankymmentäkolme तिरासी
84 kahdeksankymmentäneljä चौरासी
85 kahdeksankymmentäviisi पचासी
86 kahdeksankymmentäkuusi छियासी
87 kahdeksankymmentäseitsemän सत्तासी
88 kahdeksankymmentäkahdeksan अठ्ठासी
89 kahdeksankymmentäyhdeksän नवासी
90 yhdeksänkymmentä नब्बे
91 yhdeksänkymmentäyksi इक्यानवे
92 yhdeksänkymmentäkaksi बानवे
93 yhdeksänkymmentäkolme तिरानवे
94 yhdeksänkymmentäneljä चौरानवे
95 yhdeksänkymmentäviisi पचानवे
96 yhdeksänkymmentäkuusi छियानवे
97 yhdeksänkymmentäseitsemän सत्तानवे
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan अट्ठानवे
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän निन्यानवे
100 sata एक सौ

Comments