Numerot hollanniksi

Numerot hollanniksi

# suomi hollanti Sound
0 Nolla nul
1 yksi een
2 kaksi twee
3 kolme drie
4 neljä vier
5 viisi vijf
6 kuusi zes
7 seitsemän zeven
8 kahdeksan acht
9 yhdeksän negen
10 kymmenen tien
11 yksitoista elf
12 kaksitoista twaalf
13 kolmetoista dertien
14 neljätoista veertien
15 viisitoista vijftien
16 kuusitoista zestien
17 seitsemäntoista zeventien
18 kahdeksantoista achttien
19 yhdeksäntoista negentien
20 kaksikymmentä twintig
21 kaksikymmentäyksi eenentwintig
22 kaksikymmentäkaksi tweeëntwintig
23 kaksikymmentäkolme drieëntwintig
24 kaksikymmentäneljä vierentwintig
25 kaksikymmentäviisi vijfentwintig
26 kaksikymmentäkuusi zesentwintig
27 kaksikymmentäseitsemän zevenentwintig
28 kaksikymmentäkahdeksan achtentwintig
29 kaksikymmentäyhdeksän negenentwintig
30 kolmekymmentä dertig
31 kolmekymmentäyksi eenendertig
32 kolmekymmentäkaksi tweeëndertig
33 kolmekymmentäkolme drieëndertig
34 kolmekymmentäneljä vierendertig
35 kolmekymmentäviisi vijfendertig
36 kolmekymmentäkuusi zesendertig
37 kolmekymmentäseitsemän zevenendertig
38 kolmekymmentäkahdeksan achtendertig
39 kolmekymmentäyhdeksän negenendertig
40 neljäkymmentä veertig
41 neljäkymmentäyksi eenenveertig
42 neljäkymmentäkaksi tweeënveertig
43 neljäkymmentäkolme drieënveertig
44 neljäkymmentäneljä vierenveertig
45 neljäkymmentäviisi vijfenveertig
46 neljäkymmentäkuusi zesenveertig
47 neljäkymmentäseitsemän zevenenveertig
48 neljäkymmentäkahdeksan achtenveertig
49 neljäkymmentäyhdeksän negenenveertig
50 viisikymmentä vijftig
51 viisikymmentäyksi eenenvijftig
52 viisikymmentäkaksi tweeënvijftig
53 viisikymmentäkolme drieënvijftig
54 viisikymmentäneljä vierenvijftig
55 viisikymmentäviisi vijfenvijftig
56 viisikymmentäkuusi zesenvijftig
57 viisikymmentäseitsemän zevenenvijftig
58 viisikymmentäkahdeksan achtenvijftig
59 viisikymmentäyhdeksän negenenvijftig
60 kuusikymmentä zestig
61 kuusikymmentäyksi eenenzestig
62 kuusikymmentäkaksi tweeënzestig
63 kuusikymmentäkolme drieënzestig
64 kuusikymmentäneljä vierenzestig
65 kuusikymmentäviisi vijfenzestig
66 kuusikymmentäkuusi zesenzestig
67 kuusikymmentäseitsemän zevenenzestig
68 kuusikymmentäkahdeksan achtenzestig
69 kuusikymmentäyhdeksän negenenzestig
70 seitsemänkymmentä zeventig
71 seitsemänkymmentäyksi eenenzeventig
72 seitsemänkymmentäkaksi tweeënzeventig
73 seitsemänkymmentäkolme drieënzeventig
74 seitsemänkymmentäneljä vierenzeventig
75 seitsemänkymmentäviisi vijfenzeventig
76 seitsemänkymmentäkuusi zesenzeventig
77 seitsemänkymmentäseitsemän zevenenzeventig
78 seitsemänkymmentäkahdeksan achtenzeventig
79 seitsemänkymmentäyhdeksän negenenzeventig
80 kahdeksankymmentä tachtig
81 kahdeksankymmentäyksi eenentachtig
82 kahdeksankymmentäkaksi tweeëntachtig
83 kahdeksankymmentäkolme drieëntachtig
84 kahdeksankymmentäneljä vierentachtig
85 kahdeksankymmentäviisi vijfentachtig
86 kahdeksankymmentäkuusi zesentachtig
87 kahdeksankymmentäseitsemän zevenentachtig
88 kahdeksankymmentäkahdeksan achtentachtig
89 kahdeksankymmentäyhdeksän negenentachtig
90 yhdeksänkymmentä negentig
91 yhdeksänkymmentäyksi eenennegentig
92 yhdeksänkymmentäkaksi tweeënnegentig
93 yhdeksänkymmentäkolme drieënnegentig
94 yhdeksänkymmentäneljä vierennegentig
95 yhdeksänkymmentäviisi vijfennegentig
96 yhdeksänkymmentäkuusi zesennegentig
97 yhdeksänkymmentäseitsemän zevenennegentig
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan achtennegentig
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän negenennegentig
100 sata honderd

Comments