Numerot islanniksi

Numerot islanniksi

# suomi islanti Sound
0 Nolla núll
1 yksi einn
2 kaksi tveir
3 kolme þrír
4 neljä fjórir
5 viisi fimm
6 kuusi sex
7 seitsemän sjö
8 kahdeksan átta
9 yhdeksän níu
10 kymmenen tíu
11 yksitoista ellefu
12 kaksitoista tólf
13 kolmetoista þrettán
14 neljätoista fjórtán
15 viisitoista fimmtán
16 kuusitoista sextán
17 seitsemäntoista sautján
18 kahdeksantoista átján
19 yhdeksäntoista nítján
20 kaksikymmentä tuttugu
21 kaksikymmentäyksi tuttugu og einn
22 kaksikymmentäkaksi tuttugu og tveir
23 kaksikymmentäkolme tuttugu og þrír
24 kaksikymmentäneljä tuttugu og fjórir
25 kaksikymmentäviisi tuttugu og fimm
26 kaksikymmentäkuusi tuttugu og sex
27 kaksikymmentäseitsemän tuttugu og sjö
28 kaksikymmentäkahdeksan tuttugu og átta
29 kaksikymmentäyhdeksän tuttugu og níu
30 kolmekymmentä þrjátíu
31 kolmekymmentäyksi þrjátíu og einn
32 kolmekymmentäkaksi þrjátíu og tveir
33 kolmekymmentäkolme þrjátíu og þrír
34 kolmekymmentäneljä þrjátíu og fjórir
35 kolmekymmentäviisi þrjátíu og fimm
36 kolmekymmentäkuusi þrjátíu og sex
37 kolmekymmentäseitsemän þrjátíu og sjö
38 kolmekymmentäkahdeksan þrjátíu og átta
39 kolmekymmentäyhdeksän þrjátíu og níu
40 neljäkymmentä fjörutíu
41 neljäkymmentäyksi fjörutíu og einn
42 neljäkymmentäkaksi fjörutíu og tveir
43 neljäkymmentäkolme fjörutíu og þrír
44 neljäkymmentäneljä fjörutíu og fjórir
45 neljäkymmentäviisi fjörutíu og fimm
46 neljäkymmentäkuusi fjörutíu og sex
47 neljäkymmentäseitsemän fjörutíu og sjö
48 neljäkymmentäkahdeksan fjörutíu og átta
49 neljäkymmentäyhdeksän fjörutíu og níu
50 viisikymmentä fimmtíu
51 viisikymmentäyksi fimmtíu og einn
52 viisikymmentäkaksi fimmtíu og tveir
53 viisikymmentäkolme fimmtíu og þrír
54 viisikymmentäneljä fimmtíu og fjórir
55 viisikymmentäviisi fimmtíu og fimm
56 viisikymmentäkuusi fimmtíu og sex
57 viisikymmentäseitsemän fimmtíu og sjö
58 viisikymmentäkahdeksan fimmtíu og átta
59 viisikymmentäyhdeksän fimmtíu og níu
60 kuusikymmentä sextíu
61 kuusikymmentäyksi sextíu og einn
62 kuusikymmentäkaksi sextíu og tveir
63 kuusikymmentäkolme sextíu og þrír
64 kuusikymmentäneljä sextíu og fjórir
65 kuusikymmentäviisi sextíu og fimm
66 kuusikymmentäkuusi sextíu og sex
67 kuusikymmentäseitsemän sextíu og sjö
68 kuusikymmentäkahdeksan sextíu og átta
69 kuusikymmentäyhdeksän sextíu og níu
70 seitsemänkymmentä sjötíu
71 seitsemänkymmentäyksi sjötíu og einn
72 seitsemänkymmentäkaksi sjötíu og tveir
73 seitsemänkymmentäkolme sjötíu og þrír
74 seitsemänkymmentäneljä sjötíu og fjórir
75 seitsemänkymmentäviisi sjötíu og fimm
76 seitsemänkymmentäkuusi sjötíu og sex
77 seitsemänkymmentäseitsemän sjötíu og sjö
78 seitsemänkymmentäkahdeksan sjötíu og átta
79 seitsemänkymmentäyhdeksän sjötíu og níu
80 kahdeksankymmentä áttatíu
81 kahdeksankymmentäyksi áttatíu og einn
82 kahdeksankymmentäkaksi áttatíu og tveir
83 kahdeksankymmentäkolme áttatíu og þrír
84 kahdeksankymmentäneljä áttatíu og fjórir
85 kahdeksankymmentäviisi áttatíu og fimm
86 kahdeksankymmentäkuusi áttatíu og sex
87 kahdeksankymmentäseitsemän áttatíu og sjö
88 kahdeksankymmentäkahdeksan áttatíu og átta
89 kahdeksankymmentäyhdeksän áttatíu og níu
90 yhdeksänkymmentä níutíu
91 yhdeksänkymmentäyksi níutíu og einn
92 yhdeksänkymmentäkaksi níutíu og tveir
93 yhdeksänkymmentäkolme níutíu og þrír
94 yhdeksänkymmentäneljä níutíu og fjórir
95 yhdeksänkymmentäviisi níutíu og fimm
96 yhdeksänkymmentäkuusi níutíu og sex
97 yhdeksänkymmentäseitsemän níutíu og sjö
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan níutíu og átta
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän níutíu og níu
100 sata hundrað

Comments