Numerot italiaksi

Numerot italiaksi

# suomi italia Sound
0 Nolla Zero
1 yksi uno
2 kaksi due
3 kolme tre
4 neljä quattro
5 viisi cinque
6 kuusi sei
7 seitsemän sette
8 kahdeksan otto
9 yhdeksän nove
10 kymmenen dieci
11 yksitoista undici
12 kaksitoista dodici
13 kolmetoista tredici
14 neljätoista quattordici
15 viisitoista quindici
16 kuusitoista sedici
17 seitsemäntoista diciassette
18 kahdeksantoista diciotto
19 yhdeksäntoista diciannove
20 kaksikymmentä venti
21 kaksikymmentäyksi ventuno
22 kaksikymmentäkaksi ventidue
23 kaksikymmentäkolme ventitré
24 kaksikymmentäneljä ventiquattro
25 kaksikymmentäviisi venticinque
26 kaksikymmentäkuusi ventisei
27 kaksikymmentäseitsemän ventisette
28 kaksikymmentäkahdeksan ventotto
29 kaksikymmentäyhdeksän ventinove
30 kolmekymmentä trenta
31 kolmekymmentäyksi trentuno
32 kolmekymmentäkaksi trentadue
33 kolmekymmentäkolme trentatré
34 kolmekymmentäneljä trentaquattro
35 kolmekymmentäviisi trentacinque
36 kolmekymmentäkuusi trentasei
37 kolmekymmentäseitsemän trentasette
38 kolmekymmentäkahdeksan trentotto
39 kolmekymmentäyhdeksän trentanove
40 neljäkymmentä quaranta
41 neljäkymmentäyksi quarantuno
42 neljäkymmentäkaksi quarantadue
43 neljäkymmentäkolme quarantatré
44 neljäkymmentäneljä quarantaquattro
45 neljäkymmentäviisi quarantacinque
46 neljäkymmentäkuusi quarantasei
47 neljäkymmentäseitsemän quarantasette
48 neljäkymmentäkahdeksan quarantotto
49 neljäkymmentäyhdeksän quarantanove
50 viisikymmentä cinquanta
51 viisikymmentäyksi cinquantuno
52 viisikymmentäkaksi cinquantadue
53 viisikymmentäkolme cinquantatré
54 viisikymmentäneljä cinquantaquattro
55 viisikymmentäviisi cinquantacinque
56 viisikymmentäkuusi cinquantasei
57 viisikymmentäseitsemän cinquantasette
58 viisikymmentäkahdeksan cinquantotto
59 viisikymmentäyhdeksän cinquantanove
60 kuusikymmentä sessanta
61 kuusikymmentäyksi sessantuno
62 kuusikymmentäkaksi sessantadue
63 kuusikymmentäkolme sessantatré
64 kuusikymmentäneljä sessantaquattro
65 kuusikymmentäviisi sessantacinque
66 kuusikymmentäkuusi sessantasei
67 kuusikymmentäseitsemän sessantasette
68 kuusikymmentäkahdeksan sessantotto
69 kuusikymmentäyhdeksän sessantanove
70 seitsemänkymmentä settanta
71 seitsemänkymmentäyksi settantuno
72 seitsemänkymmentäkaksi settantadue
73 seitsemänkymmentäkolme settantatré
74 seitsemänkymmentäneljä settantaquattro
75 seitsemänkymmentäviisi settantacinque
76 seitsemänkymmentäkuusi settantasei
77 seitsemänkymmentäseitsemän settantasette
78 seitsemänkymmentäkahdeksan settantotto
79 seitsemänkymmentäyhdeksän settantanove
80 kahdeksankymmentä ottanta
81 kahdeksankymmentäyksi ottantuno
82 kahdeksankymmentäkaksi ottantadue
83 kahdeksankymmentäkolme ottantatré
84 kahdeksankymmentäneljä ottantaquattro
85 kahdeksankymmentäviisi ottantacinque
86 kahdeksankymmentäkuusi ottantasei
87 kahdeksankymmentäseitsemän ottantasette
88 kahdeksankymmentäkahdeksan ottantotto
89 kahdeksankymmentäyhdeksän ottantanove
90 yhdeksänkymmentä novanta
91 yhdeksänkymmentäyksi novantuno
92 yhdeksänkymmentäkaksi novantadue
93 yhdeksänkymmentäkolme novantatré
94 yhdeksänkymmentäneljä novantaquattro
95 yhdeksänkymmentäviisi novantacinque
96 yhdeksänkymmentäkuusi novantasei
97 yhdeksänkymmentäseitsemän novantasette
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan novantotto
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän novantanove
100 sata cento

Comments