Numerot kreikan

Numerot kreikan

# suomi kreikka Sound
0 Nolla μηδέν
1 yksi ένα
2 kaksi δύο
3 kolme τρία
4 neljä τέσσερα
5 viisi πέντε
6 kuusi έξι
7 seitsemän εφτά
8 kahdeksan οχτώ
9 yhdeksän εννέα
10 kymmenen δέκα
11 yksitoista ένδεκα
12 kaksitoista δώδεκα
13 kolmetoista δεκατρία
14 neljätoista δεκατέσσερα
15 viisitoista δεκαπέντε
16 kuusitoista δεκαέξι
17 seitsemäntoista δεκαεπτά
18 kahdeksantoista δεκαοκτώ
19 yhdeksäntoista δεκαεννιά
20 kaksikymmentä είκοσι
21 kaksikymmentäyksi Είκοσι ένα
22 kaksikymmentäkaksi Είκοσι δύο
23 kaksikymmentäkolme Είκοσι τρία
24 kaksikymmentäneljä Είκοσι τέσσερα
25 kaksikymmentäviisi Είκοσι πέντε
26 kaksikymmentäkuusi Είκοσι έξι
27 kaksikymmentäseitsemän Είκοσι επτά
28 kaksikymmentäkahdeksan Είκοσι οκτώ
29 kaksikymmentäyhdeksän Είκοσι εννέα
30 kolmekymmentä τριάντα
31 kolmekymmentäyksi Τριάντα ένα
32 kolmekymmentäkaksi Τριάντα δύο
33 kolmekymmentäkolme Τριάντα τρία
34 kolmekymmentäneljä Τριάντα τέσσερα
35 kolmekymmentäviisi Τριάντα πέντε
36 kolmekymmentäkuusi Τριάντα έξι
37 kolmekymmentäseitsemän Τριάντα επτά
38 kolmekymmentäkahdeksan Τριάντα οκτώ
39 kolmekymmentäyhdeksän Τριάντα εννέα
40 neljäkymmentä σαράντα
41 neljäkymmentäyksi Σαράντα ένα
42 neljäkymmentäkaksi Σαράντα δύο
43 neljäkymmentäkolme Σαράντα τρεις
44 neljäkymmentäneljä Σαράντα τέσσερα
45 neljäkymmentäviisi Σαράντα πέντε
46 neljäkymmentäkuusi Σαράντα έξι
47 neljäkymmentäseitsemän Σαράντα επτά
48 neljäkymmentäkahdeksan Σαράντα οκτώ
49 neljäkymmentäyhdeksän Σαράντα εννέα
50 viisikymmentä πενήντα
51 viisikymmentäyksi Πενήντα ένα
52 viisikymmentäkaksi Πενήντα δύο
53 viisikymmentäkolme Πενήντα τρία
54 viisikymmentäneljä Πενήντα τέσσερις
55 viisikymmentäviisi Πενήντα πέντε
56 viisikymmentäkuusi Πενήντα έξι
57 viisikymmentäseitsemän Πενήντα επτά
58 viisikymmentäkahdeksan Πενήντα οκτώ
59 viisikymmentäyhdeksän Πενήντα εννέα
60 kuusikymmentä εξήντα
61 kuusikymmentäyksi Εξήντα ένα
62 kuusikymmentäkaksi Εξήντα δύο
63 kuusikymmentäkolme Εξήντα τρεις
64 kuusikymmentäneljä Εξήντα τέσσερις
65 kuusikymmentäviisi Εξήντα πέντε
66 kuusikymmentäkuusi Εξήντα έξι
67 kuusikymmentäseitsemän Εξήντα επτά
68 kuusikymmentäkahdeksan Εξήντα οκτώ
69 kuusikymmentäyhdeksän Εξήντα εννέα
70 seitsemänkymmentä εβδομήντα
71 seitsemänkymmentäyksi Εβδομήντα ένα
72 seitsemänkymmentäkaksi Εβδομήντα δύο
73 seitsemänkymmentäkolme Εβδομήντα τρία
74 seitsemänkymmentäneljä Εβδομήντα τέσσερα
75 seitsemänkymmentäviisi Εβδομήντα πέντε
76 seitsemänkymmentäkuusi Εβδομήντα έξι
77 seitsemänkymmentäseitsemän Εβδομήντα επτά
78 seitsemänkymmentäkahdeksan Εβδομήντα οκτώ
79 seitsemänkymmentäyhdeksän Εβδομήντα εννέα
80 kahdeksankymmentä ογδόντα
81 kahdeksankymmentäyksi Ογδόντα ένα
82 kahdeksankymmentäkaksi Ογδόντα δύο
83 kahdeksankymmentäkolme Ογδόντα τρεις
84 kahdeksankymmentäneljä Ογδόντα τέσσερις
85 kahdeksankymmentäviisi ογδόντα πέντε
86 kahdeksankymmentäkuusi Ογδόντα έξι
87 kahdeksankymmentäseitsemän Ογδόντα επτά
88 kahdeksankymmentäkahdeksan Ογδόντα οκτώ
89 kahdeksankymmentäyhdeksän Ογδόντα εννέα
90 yhdeksänkymmentä ενενήντα
91 yhdeksänkymmentäyksi Ενενήντα ένας
92 yhdeksänkymmentäkaksi Ενενήντα δύο
93 yhdeksänkymmentäkolme Ενενήντα τρία
94 yhdeksänkymmentäneljä Ενενήντα τέσσερα
95 yhdeksänkymmentäviisi Ενενήντα πέντε
96 yhdeksänkymmentäkuusi Ενενήντα έξι
97 yhdeksänkymmentäseitsemän Ενενήντα επτά
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan Ενενήντα οκτώ
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän Ενενήντα εννέα
100 sata εκατό

Comments