Numerot latviaksi

Numerot latviaksi

# suomi latvia Sound
0 Nolla nulle
1 yksi viens
2 kaksi divi
3 kolme trīs
4 neljä četri
5 viisi pieci
6 kuusi seši
7 seitsemän septiņi
8 kahdeksan astoņi
9 yhdeksän deviņi
10 kymmenen desmit
11 yksitoista vienpadsmit
12 kaksitoista divpadsmit
13 kolmetoista trīspadsmit
14 neljätoista četrpadsmit
15 viisitoista piecpadsmit
16 kuusitoista sešpadsmit
17 seitsemäntoista septiņpadsmit
18 kahdeksantoista astoņpadsmit
19 yhdeksäntoista deviņpadsmit
20 kaksikymmentä divdesmit
21 kaksikymmentäyksi divdesmit viens
22 kaksikymmentäkaksi divdesmit divi
23 kaksikymmentäkolme divdesmit trīs
24 kaksikymmentäneljä divdesmit četri
25 kaksikymmentäviisi divdesmit pieci
26 kaksikymmentäkuusi divdesmit seši
27 kaksikymmentäseitsemän divdesmit septiņi
28 kaksikymmentäkahdeksan divdesmit astoņi
29 kaksikymmentäyhdeksän divdesmit deviņi
30 kolmekymmentä trīsdesmit
31 kolmekymmentäyksi trīsdesmit viens
32 kolmekymmentäkaksi trīsdesmit divi
33 kolmekymmentäkolme trīsdesmit trīs
34 kolmekymmentäneljä trīsdesmit četri
35 kolmekymmentäviisi trīsdesmit pieci
36 kolmekymmentäkuusi trīsdesmit seši
37 kolmekymmentäseitsemän trīsdesmit septiņi
38 kolmekymmentäkahdeksan trīsdesmit astoņi
39 kolmekymmentäyhdeksän trīsdesmit deviņi
40 neljäkymmentä četrdesmit
41 neljäkymmentäyksi četrdesmit viens
42 neljäkymmentäkaksi četrdesmit divi
43 neljäkymmentäkolme četrdesmit trīs
44 neljäkymmentäneljä četrdesmit četri
45 neljäkymmentäviisi četrdesmit pieci
46 neljäkymmentäkuusi četrdesmit seši
47 neljäkymmentäseitsemän četrdesmit septiņi
48 neljäkymmentäkahdeksan četrdesmit astoņi
49 neljäkymmentäyhdeksän četrdesmit deviņi
50 viisikymmentä piecdesmit
51 viisikymmentäyksi piecdesmit viens
52 viisikymmentäkaksi piecdesmit divi
53 viisikymmentäkolme piecdesmit trīs
54 viisikymmentäneljä piecdesmit četri
55 viisikymmentäviisi piecdesmit pieci
56 viisikymmentäkuusi piecdesmit seši
57 viisikymmentäseitsemän piecdesmit sepiņi
58 viisikymmentäkahdeksan piecdesmit astoņi
59 viisikymmentäyhdeksän piecdesmit deviņi
60 kuusikymmentä sešdesmit
61 kuusikymmentäyksi sešdesmit viens
62 kuusikymmentäkaksi sešdesmit divi
63 kuusikymmentäkolme sešdesmit trīs
64 kuusikymmentäneljä sešdesmit četri
65 kuusikymmentäviisi sešdesmit pieci
66 kuusikymmentäkuusi sešdesmit seši
67 kuusikymmentäseitsemän sešdesmit septiņi
68 kuusikymmentäkahdeksan sešdesmit astoņi
69 kuusikymmentäyhdeksän sešdesmit deviņi
70 seitsemänkymmentä septiņdesmit
71 seitsemänkymmentäyksi septiņdesmit viens
72 seitsemänkymmentäkaksi septiņdesmit divi
73 seitsemänkymmentäkolme septiņdesmit trīs
74 seitsemänkymmentäneljä septiņdesmit četri
75 seitsemänkymmentäviisi septiņdesmit pieci
76 seitsemänkymmentäkuusi septiņdesmit seši
77 seitsemänkymmentäseitsemän septiņdesmit septiņi
78 seitsemänkymmentäkahdeksan septiņdesmit astoņi
79 seitsemänkymmentäyhdeksän septiņdesmit deviņi
80 kahdeksankymmentä astoņdesmit
81 kahdeksankymmentäyksi astoņdesmit viens
82 kahdeksankymmentäkaksi astoņdesmit divi
83 kahdeksankymmentäkolme astoņdesmit trīs
84 kahdeksankymmentäneljä astoņdesmit četri
85 kahdeksankymmentäviisi astoņdesmit pieci
86 kahdeksankymmentäkuusi astoņdesmit seši
87 kahdeksankymmentäseitsemän astoņdesmit septiņi
88 kahdeksankymmentäkahdeksan astoņdesmit astoņi
89 kahdeksankymmentäyhdeksän astoņdesmit deviņi
90 yhdeksänkymmentä deviņdesmit
91 yhdeksänkymmentäyksi deviņdesmit viens
92 yhdeksänkymmentäkaksi deviņdesmit divi
93 yhdeksänkymmentäkolme deviņdesmit trīs
94 yhdeksänkymmentäneljä deviņdesmit četri
95 yhdeksänkymmentäviisi deviņdesmit pieci
96 yhdeksänkymmentäkuusi deviņdesmit seši
97 yhdeksänkymmentäseitsemän deviņdesmit septiņi
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan deviņdesmit astoņi
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän deviņdesmit deviņi
100 sata simts

Comments