Numerot liettuaksi

Numerot liettuaksi

# suomi liettua Sound
0 Nolla nulis
1 yksi vienas
2 kaksi du
3 kolme trys
4 neljä keturi
5 viisi penki
6 kuusi šeši
7 seitsemän septyni
8 kahdeksan aštuoni
9 yhdeksän devyni
10 kymmenen dešimt
11 yksitoista vienuolika
12 kaksitoista dvylika
13 kolmetoista trylika
14 neljätoista keturiolika
15 viisitoista penkiolika
16 kuusitoista šešiolika
17 seitsemäntoista septyniolika
18 kahdeksantoista aštuoniolika
19 yhdeksäntoista devyniolika
20 kaksikymmentä dvidešimt
21 kaksikymmentäyksi dvidešimt vienas
22 kaksikymmentäkaksi dvidešimt du
23 kaksikymmentäkolme dvidešimt trys
24 kaksikymmentäneljä dvidešimt keturi
25 kaksikymmentäviisi dvidešimt penki
26 kaksikymmentäkuusi dvidešimt šeši
27 kaksikymmentäseitsemän dvidešimt septyni
28 kaksikymmentäkahdeksan dvidešimt aštuoni
29 kaksikymmentäyhdeksän dvidešimt devyni
30 kolmekymmentä trisdešimt
31 kolmekymmentäyksi trisdešimt vienas
32 kolmekymmentäkaksi trisdešimt du
33 kolmekymmentäkolme trisdešimt trys
34 kolmekymmentäneljä trisdešimt keturi
35 kolmekymmentäviisi trisdešimt penki
36 kolmekymmentäkuusi trisdešimt šeši
37 kolmekymmentäseitsemän trisdešimt septyni
38 kolmekymmentäkahdeksan trisdešimt aštuoni
39 kolmekymmentäyhdeksän trisdešimt devyni
40 neljäkymmentä keturiasdešimt
41 neljäkymmentäyksi keturiasdešimt vienas
42 neljäkymmentäkaksi keturiasdešimt du
43 neljäkymmentäkolme keturiasdešimt trys
44 neljäkymmentäneljä keturiasdešimt keturi
45 neljäkymmentäviisi keturiasdešimt penki
46 neljäkymmentäkuusi keturiasdešimt šeši
47 neljäkymmentäseitsemän keturiasdešimt septyni
48 neljäkymmentäkahdeksan keturiasdešimt aštuoni
49 neljäkymmentäyhdeksän keturiasdešimt devyni
50 viisikymmentä penkiasdešimt
51 viisikymmentäyksi penkiasdešimt vienas
52 viisikymmentäkaksi penkiasdešimt du
53 viisikymmentäkolme penkiasdešimt trys
54 viisikymmentäneljä penkiasdešimt keturi
55 viisikymmentäviisi penkiasdešimt penki
56 viisikymmentäkuusi penkiasdešimt šeši
57 viisikymmentäseitsemän penkiasdešimt septyni
58 viisikymmentäkahdeksan penkiasdešimt aštuoni
59 viisikymmentäyhdeksän penkiasdešimt devyni
60 kuusikymmentä šešiasdešimt
61 kuusikymmentäyksi šešiasdešimt vienas
62 kuusikymmentäkaksi šešiasdešimt du
63 kuusikymmentäkolme šešiasdešimt trys
64 kuusikymmentäneljä šešiasdešimt keturi
65 kuusikymmentäviisi šešiasdešimt penki
66 kuusikymmentäkuusi šešiasdešimt šeši
67 kuusikymmentäseitsemän šešiasdešimt septyni
68 kuusikymmentäkahdeksan šešiasdešimt aštuoni
69 kuusikymmentäyhdeksän šešiasdešimt devyni
70 seitsemänkymmentä septyniasdešimt
71 seitsemänkymmentäyksi septyniasdešimt vienas
72 seitsemänkymmentäkaksi septyniasdešimt du
73 seitsemänkymmentäkolme septyniasdešimt trys
74 seitsemänkymmentäneljä septyniasdešimt keturi
75 seitsemänkymmentäviisi septyniasdešimt penki
76 seitsemänkymmentäkuusi septyniasdešimt šeši
77 seitsemänkymmentäseitsemän septyniasdešimt septyni
78 seitsemänkymmentäkahdeksan septyniasdešimt aštuoni
79 seitsemänkymmentäyhdeksän septyniasdešimt devyni
80 kahdeksankymmentä aštuoniasdešimt
81 kahdeksankymmentäyksi aštuoniasdešimt vienas
82 kahdeksankymmentäkaksi aštuoniasdešimt du
83 kahdeksankymmentäkolme aštuoniasdešimt trys
84 kahdeksankymmentäneljä aštuoniasdešimt keturi
85 kahdeksankymmentäviisi aštuoniasdešimt penki
86 kahdeksankymmentäkuusi aštuoniasdešimt šeši
87 kahdeksankymmentäseitsemän aštuoniasdešimt septyni
88 kahdeksankymmentäkahdeksan aštuoniasdešimt aštuoni
89 kahdeksankymmentäyhdeksän aštuoniasdešimt devyni
90 yhdeksänkymmentä devyniasdešimt
91 yhdeksänkymmentäyksi devyniasdešimt vienas
92 yhdeksänkymmentäkaksi devyniasdešimt du
93 yhdeksänkymmentäkolme devyniasdešimt trys
94 yhdeksänkymmentäneljä devyniasdešimt keturi
95 yhdeksänkymmentäviisi devyniasdešimt penki
96 yhdeksänkymmentäkuusi devyniasdešimt šeši
97 yhdeksänkymmentäseitsemän devyniasdešimt septyni
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan devyniasdešimt aštuoni
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän devyniasdešimt devyni
100 sata šimtas

Comments