Numerot makedonian

Numerot makedonian

# suomi makedonia Sound
0 Nolla нула
1 yksi еден
2 kaksi два
3 kolme три
4 neljä четири
5 viisi пет
6 kuusi шест
7 seitsemän седум
8 kahdeksan осум
9 yhdeksän девет
10 kymmenen десет
11 yksitoista единаесет
12 kaksitoista дванаесет
13 kolmetoista тринаесет
14 neljätoista четиринаесет
15 viisitoista петнаесет
16 kuusitoista шеснаесет
17 seitsemäntoista седумнаесет
18 kahdeksantoista осумнаесет
19 yhdeksäntoista деветнаесет
20 kaksikymmentä дваесет
21 kaksikymmentäyksi дваесет и еден
22 kaksikymmentäkaksi дваесет и два
23 kaksikymmentäkolme дваесет и три
24 kaksikymmentäneljä дваесет и четири
25 kaksikymmentäviisi дваесет и пет
26 kaksikymmentäkuusi дваесет и шест
27 kaksikymmentäseitsemän дваесет и седум
28 kaksikymmentäkahdeksan дваесет и осум
29 kaksikymmentäyhdeksän дваесет и девет
30 kolmekymmentä триесет
31 kolmekymmentäyksi триесет и еден
32 kolmekymmentäkaksi триесет и два
33 kolmekymmentäkolme триесет и три
34 kolmekymmentäneljä триесет и четири
35 kolmekymmentäviisi триесет и пет
36 kolmekymmentäkuusi триесет и шест
37 kolmekymmentäseitsemän триесет и седум
38 kolmekymmentäkahdeksan триесет и осум
39 kolmekymmentäyhdeksän триесет и девет
40 neljäkymmentä четириесет
41 neljäkymmentäyksi четириесет и еден
42 neljäkymmentäkaksi четириесет и два
43 neljäkymmentäkolme четириесет и три
44 neljäkymmentäneljä четириесет и четири
45 neljäkymmentäviisi четириесет и пет
46 neljäkymmentäkuusi четириесет и шест
47 neljäkymmentäseitsemän четириесет и седум
48 neljäkymmentäkahdeksan четириесет и осум
49 neljäkymmentäyhdeksän четириесет и девет
50 viisikymmentä педесет
51 viisikymmentäyksi педесет и еден
52 viisikymmentäkaksi педесет и два
53 viisikymmentäkolme педесет и три
54 viisikymmentäneljä педесет и четири
55 viisikymmentäviisi педесет и пет
56 viisikymmentäkuusi педесет и шест
57 viisikymmentäseitsemän педесет и седум
58 viisikymmentäkahdeksan педесет и осум
59 viisikymmentäyhdeksän педесет и девет
60 kuusikymmentä шеесет
61 kuusikymmentäyksi шеесет и еден
62 kuusikymmentäkaksi шеесет и два
63 kuusikymmentäkolme шеесет и три
64 kuusikymmentäneljä шеесет и четири
65 kuusikymmentäviisi шеесет и пет
66 kuusikymmentäkuusi шеесет и шест
67 kuusikymmentäseitsemän шеесет и седум
68 kuusikymmentäkahdeksan шеесет и осум
69 kuusikymmentäyhdeksän шеесет и девет
70 seitsemänkymmentä седумдесет
71 seitsemänkymmentäyksi седумдесет и еден
72 seitsemänkymmentäkaksi седумдесет и два
73 seitsemänkymmentäkolme седумдесет и три
74 seitsemänkymmentäneljä седумдесет и четири
75 seitsemänkymmentäviisi седумдесет и пет
76 seitsemänkymmentäkuusi седумдесет и шест
77 seitsemänkymmentäseitsemän седумдесет и седум
78 seitsemänkymmentäkahdeksan седумдесет и осум
79 seitsemänkymmentäyhdeksän седумдесет и девет
80 kahdeksankymmentä осумдесет
81 kahdeksankymmentäyksi осумдесет и еден
82 kahdeksankymmentäkaksi осумдесет и два
83 kahdeksankymmentäkolme осумдесет и три
84 kahdeksankymmentäneljä осумдесет и четири
85 kahdeksankymmentäviisi осумдесет и пет
86 kahdeksankymmentäkuusi осумдесет и шест
87 kahdeksankymmentäseitsemän осумдесет и седум
88 kahdeksankymmentäkahdeksan осумдесет и осум
89 kahdeksankymmentäyhdeksän осумдесет и девет
90 yhdeksänkymmentä деведесет
91 yhdeksänkymmentäyksi деведесет и еден
92 yhdeksänkymmentäkaksi деведесет и два
93 yhdeksänkymmentäkolme деведесет и три
94 yhdeksänkymmentäneljä деведесет и четири
95 yhdeksänkymmentäviisi деведесет и пет
96 yhdeksänkymmentäkuusi деведесет и шест
97 yhdeksänkymmentäseitsemän деведесет и седум
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan деведесет и осум
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän деведесет и девет
100 sata сто

Comments