Numerot norjaksi

Numerot norjaksi

# suomi norja Sound
0 Nolla null
1 yksi én
2 kaksi to
3 kolme tre
4 neljä fire
5 viisi fem
6 kuusi seks
7 seitsemän sju
8 kahdeksan åtte
9 yhdeksän ni
10 kymmenen ti
11 yksitoista elleve
12 kaksitoista tolv
13 kolmetoista tretten
14 neljätoista fjorten
15 viisitoista femten
16 kuusitoista seksten
17 seitsemäntoista sytten
18 kahdeksantoista atten
19 yhdeksäntoista nitten
20 kaksikymmentä tjue
21 kaksikymmentäyksi tjueén / én og tyve
22 kaksikymmentäkaksi tjueto
23 kaksikymmentäkolme tjuetre
24 kaksikymmentäneljä tjuefire
25 kaksikymmentäviisi tjuefem
26 kaksikymmentäkuusi tjueseks
27 kaksikymmentäseitsemän tjuesju
28 kaksikymmentäkahdeksan tjueåtte
29 kaksikymmentäyhdeksän tjueni
30 kolmekymmentä tretti
31 kolmekymmentäyksi trettien
32 kolmekymmentäkaksi trettito
33 kolmekymmentäkolme trettitre
34 kolmekymmentäneljä trettifire
35 kolmekymmentäviisi trettifem
36 kolmekymmentäkuusi trettiseks
37 kolmekymmentäseitsemän trettisju
38 kolmekymmentäkahdeksan trettiåtte
39 kolmekymmentäyhdeksän trettini
40 neljäkymmentä førti
41 neljäkymmentäyksi førtien
42 neljäkymmentäkaksi førtito
43 neljäkymmentäkolme førtitre
44 neljäkymmentäneljä førtifire
45 neljäkymmentäviisi førtifem
46 neljäkymmentäkuusi førtiseks
47 neljäkymmentäseitsemän førtisju
48 neljäkymmentäkahdeksan førtiåtte
49 neljäkymmentäyhdeksän førtini / ni og førti
50 viisikymmentä femti
51 viisikymmentäyksi femtién / en og femti
52 viisikymmentäkaksi femtito
53 viisikymmentäkolme femtitre
54 viisikymmentäneljä femtifire
55 viisikymmentäviisi femtifem
56 viisikymmentäkuusi femtiseks
57 viisikymmentäseitsemän femtisju
58 viisikymmentäkahdeksan femtiåtte
59 viisikymmentäyhdeksän femtini
60 kuusikymmentä seksti
61 kuusikymmentäyksi sekstien
62 kuusikymmentäkaksi sekstito
63 kuusikymmentäkolme sekstitre
64 kuusikymmentäneljä sekstifire
65 kuusikymmentäviisi sekstifem
66 kuusikymmentäkuusi sekstiseks
67 kuusikymmentäseitsemän sekstisju
68 kuusikymmentäkahdeksan sekstiåtte
69 kuusikymmentäyhdeksän sekstini
70 seitsemänkymmentä sytti
71 seitsemänkymmentäyksi syttien
72 seitsemänkymmentäkaksi syttito
73 seitsemänkymmentäkolme syttitre
74 seitsemänkymmentäneljä syttifire
75 seitsemänkymmentäviisi syttifem
76 seitsemänkymmentäkuusi syttiseks
77 seitsemänkymmentäseitsemän syttisju
78 seitsemänkymmentäkahdeksan syttiåtte
79 seitsemänkymmentäyhdeksän syttini
80 kahdeksankymmentä åtti
81 kahdeksankymmentäyksi åttien
82 kahdeksankymmentäkaksi åttito
83 kahdeksankymmentäkolme åttitre
84 kahdeksankymmentäneljä åttifire
85 kahdeksankymmentäviisi åttifem
86 kahdeksankymmentäkuusi åttiseks
87 kahdeksankymmentäseitsemän åttisju
88 kahdeksankymmentäkahdeksan åttiåtte
89 kahdeksankymmentäyhdeksän åttini
90 yhdeksänkymmentä nitti
91 yhdeksänkymmentäyksi nittien
92 yhdeksänkymmentäkaksi nittito
93 yhdeksänkymmentäkolme nittitre
94 yhdeksänkymmentäneljä nittifire
95 yhdeksänkymmentäviisi nittifem
96 yhdeksänkymmentäkuusi nittiseks
97 yhdeksänkymmentäseitsemän nittisju / syv og nitti
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan nittiåtte
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän nittini / ni og nitti
100 sata hundre

Comments