Numerot ranskaksi

Numerot ranskaksi

# suomi ranska Sound
0 Nolla Zéro
1 yksi un
2 kaksi deux
3 kolme trois
4 neljä quatre
5 viisi cinq
6 kuusi six
7 seitsemän sept
8 kahdeksan huit
9 yhdeksän neuf
10 kymmenen dix
11 yksitoista onze
12 kaksitoista douze
13 kolmetoista treize
14 neljätoista quatorze
15 viisitoista quinze
16 kuusitoista seize
17 seitsemäntoista dix-sept
18 kahdeksantoista dix-huit
19 yhdeksäntoista dix-neuf
20 kaksikymmentä vingt
21 kaksikymmentäyksi vingt et un
22 kaksikymmentäkaksi vingt-deux
23 kaksikymmentäkolme vingt-trois
24 kaksikymmentäneljä vingt-quatre
25 kaksikymmentäviisi vingt-cinq
26 kaksikymmentäkuusi vingt-six
27 kaksikymmentäseitsemän vingt-sept
28 kaksikymmentäkahdeksan vingt-huit
29 kaksikymmentäyhdeksän vingt-neuf
30 kolmekymmentä trente
31 kolmekymmentäyksi trente et un
32 kolmekymmentäkaksi trente-deux
33 kolmekymmentäkolme trente-trois
34 kolmekymmentäneljä trente-quatre
35 kolmekymmentäviisi trente-cinq
36 kolmekymmentäkuusi trente-six
37 kolmekymmentäseitsemän trente-sept
38 kolmekymmentäkahdeksan trente-huit
39 kolmekymmentäyhdeksän trente-neuf
40 neljäkymmentä quarante
41 neljäkymmentäyksi quarante et un
42 neljäkymmentäkaksi quarante-deux
43 neljäkymmentäkolme quarante-trois
44 neljäkymmentäneljä quarante-quatre
45 neljäkymmentäviisi quarante-cinq
46 neljäkymmentäkuusi quarante-six
47 neljäkymmentäseitsemän quarante-sept
48 neljäkymmentäkahdeksan quarante-huit
49 neljäkymmentäyhdeksän quarante-neuf
50 viisikymmentä cinquante
51 viisikymmentäyksi cinquante et un
52 viisikymmentäkaksi cinquante-deux
53 viisikymmentäkolme cinquante-trois
54 viisikymmentäneljä cinquante-quatre
55 viisikymmentäviisi cinquante-cinq
56 viisikymmentäkuusi cinquante-six
57 viisikymmentäseitsemän cinquante-sept
58 viisikymmentäkahdeksan cinquante-huit
59 viisikymmentäyhdeksän cinquante-neuf
60 kuusikymmentä soixante
61 kuusikymmentäyksi soixante et un
62 kuusikymmentäkaksi soixante-deux
63 kuusikymmentäkolme soixante-trois
64 kuusikymmentäneljä soixante-quatre
65 kuusikymmentäviisi soixante-cinq
66 kuusikymmentäkuusi soixante-six
67 kuusikymmentäseitsemän soixante-sept
68 kuusikymmentäkahdeksan soixante-huit
69 kuusikymmentäyhdeksän soixante-neuf
70 seitsemänkymmentä soixante-dix
71 seitsemänkymmentäyksi soixante et onze
72 seitsemänkymmentäkaksi soixante-douze
73 seitsemänkymmentäkolme soixante-treize
74 seitsemänkymmentäneljä soixante-quatorze
75 seitsemänkymmentäviisi soixante-quinze
76 seitsemänkymmentäkuusi soixante-seize
77 seitsemänkymmentäseitsemän soixante-dix-sept
78 seitsemänkymmentäkahdeksan soixante-dix-huit
79 seitsemänkymmentäyhdeksän soixante-dix-neuf
80 kahdeksankymmentä quatre-vingt
81 kahdeksankymmentäyksi quatre-vingt-un
82 kahdeksankymmentäkaksi quatre-vingt-deux
83 kahdeksankymmentäkolme quatre-vingt-trois
84 kahdeksankymmentäneljä quatre-vingt-quatre
85 kahdeksankymmentäviisi quatre-vingt-cinq
86 kahdeksankymmentäkuusi quatre-vingt-six
87 kahdeksankymmentäseitsemän quatre-vingt-sept
88 kahdeksankymmentäkahdeksan quatre-vingt-huit
89 kahdeksankymmentäyhdeksän quatre-vingt-neuf
90 yhdeksänkymmentä quatre-vingt-dix
91 yhdeksänkymmentäyksi quatre-vingt-onze
92 yhdeksänkymmentäkaksi quatre-vingt-douze
93 yhdeksänkymmentäkolme quatre-vingt-treize
94 yhdeksänkymmentäneljä quatre-vingt-quatorze
95 yhdeksänkymmentäviisi quatre-vingt-quinze
96 yhdeksänkymmentäkuusi quatre-vingt-seize
97 yhdeksänkymmentäseitsemän quatre-vingt-dix-sept
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan quatre-vingt-dix-huit
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän quatre-vingt-dix-neuf
100 sata cent

Comments