Numerot romaniaksi

Numerot romaniaksi

# suomi romania Sound
0 Nolla Zero
1 yksi unu
2 kaksi doi
3 kolme trei
4 neljä patru
5 viisi cinci
6 kuusi şase
7 seitsemän şapte
8 kahdeksan opt
9 yhdeksän nouă
10 kymmenen zece
11 yksitoista unsprezece
12 kaksitoista doisprezece
13 kolmetoista treisprezece
14 neljätoista paisprezece
15 viisitoista cincisprezece
16 kuusitoista şaisprezece
17 seitsemäntoista şaptesprezece
18 kahdeksantoista optsprezece
19 yhdeksäntoista nouăsprezece
20 kaksikymmentä douăzeci
21 kaksikymmentäyksi douăzeci şi unu
22 kaksikymmentäkaksi douăzeci şi doi
23 kaksikymmentäkolme douăzeci şi trei
24 kaksikymmentäneljä douăzeci şi patru
25 kaksikymmentäviisi douăzeci şi cinci
26 kaksikymmentäkuusi douăzeci şi şase
27 kaksikymmentäseitsemän douăzeci şi şapte
28 kaksikymmentäkahdeksan douăzeci şi opt
29 kaksikymmentäyhdeksän douăzeci şi nouă
30 kolmekymmentä treizeci
31 kolmekymmentäyksi treizeci şi unu
32 kolmekymmentäkaksi treizeci şi doi
33 kolmekymmentäkolme treizeci şi trei
34 kolmekymmentäneljä treizeci şi patru
35 kolmekymmentäviisi treizeci şi cinci
36 kolmekymmentäkuusi treizeci şi şase
37 kolmekymmentäseitsemän treizeci şi şapte
38 kolmekymmentäkahdeksan treizeci şi opt
39 kolmekymmentäyhdeksän treizeci şi nouă
40 neljäkymmentä patruzeci
41 neljäkymmentäyksi patruzeci şi unu
42 neljäkymmentäkaksi patruzeci şi doi
43 neljäkymmentäkolme patruzeci şi trei
44 neljäkymmentäneljä patruzeci şi patru
45 neljäkymmentäviisi patruzeci şi cinci
46 neljäkymmentäkuusi patruzeci şi şase
47 neljäkymmentäseitsemän patruzeci şi şapte
48 neljäkymmentäkahdeksan patruzeci şi opt
49 neljäkymmentäyhdeksän patruzeci şi nouă
50 viisikymmentä cincizeci
51 viisikymmentäyksi cincizeci şi unu
52 viisikymmentäkaksi cincizeci şi doi
53 viisikymmentäkolme cincizeci şi trei
54 viisikymmentäneljä cincizeci şi patru
55 viisikymmentäviisi cincizeci şi cinci
56 viisikymmentäkuusi cincizeci şi şase
57 viisikymmentäseitsemän cincizeci şi şapte
58 viisikymmentäkahdeksan cincizeci şi opt
59 viisikymmentäyhdeksän cincizeci şi nouă
60 kuusikymmentä şaizeci
61 kuusikymmentäyksi şaizeci şi unu
62 kuusikymmentäkaksi şaizeci şi doi
63 kuusikymmentäkolme şaizeci şi trei
64 kuusikymmentäneljä şaizeci şi patru
65 kuusikymmentäviisi şaizeci şi cinci
66 kuusikymmentäkuusi şaizeci şi şase
67 kuusikymmentäseitsemän şaizeci şi şapte
68 kuusikymmentäkahdeksan şaizeci şi opt
69 kuusikymmentäyhdeksän şaizeci şi nouă
70 seitsemänkymmentä şaptezeci
71 seitsemänkymmentäyksi şaptezeci şi unu
72 seitsemänkymmentäkaksi şaptezeci şi doi
73 seitsemänkymmentäkolme şaptezeci şi trei
74 seitsemänkymmentäneljä şaptezeci şi patru
75 seitsemänkymmentäviisi şaptezeci şi cinci
76 seitsemänkymmentäkuusi şaptezeci şi şase
77 seitsemänkymmentäseitsemän şaptezeci şi şapte
78 seitsemänkymmentäkahdeksan şaptezeci şi opt
79 seitsemänkymmentäyhdeksän şaptezeci şi nouă
80 kahdeksankymmentä optzeci
81 kahdeksankymmentäyksi optzeci şi unu
82 kahdeksankymmentäkaksi optzeci şi doi
83 kahdeksankymmentäkolme optzeci şi trei
84 kahdeksankymmentäneljä optzeci şi patru
85 kahdeksankymmentäviisi optzeci şi cinci
86 kahdeksankymmentäkuusi optzeci şi şase
87 kahdeksankymmentäseitsemän optzeci şi şapte
88 kahdeksankymmentäkahdeksan optzeci şi opt
89 kahdeksankymmentäyhdeksän optzeci şi nouă
90 yhdeksänkymmentä nouăzeci
91 yhdeksänkymmentäyksi nouăzeci şi unu
92 yhdeksänkymmentäkaksi nouăzeci şi doi
93 yhdeksänkymmentäkolme nouăzeci şi trei
94 yhdeksänkymmentäneljä nouăzeci şi patru
95 yhdeksänkymmentäviisi nouăzeci şi cinci
96 yhdeksänkymmentäkuusi nouăzeci şi şase
97 yhdeksänkymmentäseitsemän nouăzeci şi şapte
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan nouăzeci şi opt
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän nouăzeci şi nouă
100 sata o sută

Comments