Numerot ruotsiksi

Numerot ruotsiksi

# suomi ruotsi Sound
0 Nolla noll
1 yksi ett
2 kaksi två
3 kolme tre
4 neljä fyra
5 viisi fem
6 kuusi sex
7 seitsemän sju
8 kahdeksan åtta
9 yhdeksän nio
10 kymmenen tio
11 yksitoista elva
12 kaksitoista tolv
13 kolmetoista tretton
14 neljätoista fjorton
15 viisitoista femton
16 kuusitoista sexton
17 seitsemäntoista sjutton
18 kahdeksantoista arton
19 yhdeksäntoista nitton
20 kaksikymmentä tjugo
21 kaksikymmentäyksi tjugoett
22 kaksikymmentäkaksi tjugotvå
23 kaksikymmentäkolme tjugotre
24 kaksikymmentäneljä tjugofyra
25 kaksikymmentäviisi tjugofem
26 kaksikymmentäkuusi tjugosex
27 kaksikymmentäseitsemän tjugosju
28 kaksikymmentäkahdeksan tjugoåtta
29 kaksikymmentäyhdeksän tjugonio
30 kolmekymmentä trettio
31 kolmekymmentäyksi trettioett
32 kolmekymmentäkaksi trettiotvå
33 kolmekymmentäkolme trettiotre
34 kolmekymmentäneljä trettiofyra
35 kolmekymmentäviisi trettiofem
36 kolmekymmentäkuusi trettiosex
37 kolmekymmentäseitsemän trettiosju
38 kolmekymmentäkahdeksan trettioåtta
39 kolmekymmentäyhdeksän trettionio
40 neljäkymmentä fyrtio
41 neljäkymmentäyksi fyrtioett
42 neljäkymmentäkaksi fyrtiotvå
43 neljäkymmentäkolme fyrtiotre
44 neljäkymmentäneljä fyrtiofyra
45 neljäkymmentäviisi fyrtiofem
46 neljäkymmentäkuusi fyrtiosex
47 neljäkymmentäseitsemän fyrtiosju
48 neljäkymmentäkahdeksan fyrtiåtta
49 neljäkymmentäyhdeksän fyrtionio
50 viisikymmentä femtio
51 viisikymmentäyksi femtioett
52 viisikymmentäkaksi femtiotvå
53 viisikymmentäkolme femtiotre
54 viisikymmentäneljä femtiofyra
55 viisikymmentäviisi femtiofem
56 viisikymmentäkuusi femtiosex
57 viisikymmentäseitsemän femtiosju
58 viisikymmentäkahdeksan femtioåtta
59 viisikymmentäyhdeksän femtionio
60 kuusikymmentä sextio
61 kuusikymmentäyksi sextioett
62 kuusikymmentäkaksi sextiotvå
63 kuusikymmentäkolme sextiotre
64 kuusikymmentäneljä sextiofyra
65 kuusikymmentäviisi sextiofem
66 kuusikymmentäkuusi sextiosex
67 kuusikymmentäseitsemän sextiosju
68 kuusikymmentäkahdeksan sextioåtta
69 kuusikymmentäyhdeksän sextionio
70 seitsemänkymmentä sjuttio
71 seitsemänkymmentäyksi sjuttioett
72 seitsemänkymmentäkaksi sjuttiotvå
73 seitsemänkymmentäkolme sjuttiotre
74 seitsemänkymmentäneljä sjuttiofyra
75 seitsemänkymmentäviisi sjuttiofem
76 seitsemänkymmentäkuusi sjuttiosex
77 seitsemänkymmentäseitsemän sjuttiosju
78 seitsemänkymmentäkahdeksan sjuttioåtta
79 seitsemänkymmentäyhdeksän sjuttionio
80 kahdeksankymmentä åttio
81 kahdeksankymmentäyksi åttoiett
82 kahdeksankymmentäkaksi åttiotvå
83 kahdeksankymmentäkolme åttiotre
84 kahdeksankymmentäneljä åttiofyra
85 kahdeksankymmentäviisi åttiofem
86 kahdeksankymmentäkuusi åttiosex
87 kahdeksankymmentäseitsemän åttiosju
88 kahdeksankymmentäkahdeksan åttioåtta
89 kahdeksankymmentäyhdeksän åttionio
90 yhdeksänkymmentä nittio
91 yhdeksänkymmentäyksi nittioett
92 yhdeksänkymmentäkaksi nittiotvå
93 yhdeksänkymmentäkolme nittiotre
94 yhdeksänkymmentäneljä nittiofyra
95 yhdeksänkymmentäviisi nittiofem
96 yhdeksänkymmentäkuusi nittiosex
97 yhdeksänkymmentäseitsemän nittiosju
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan nittioåtta
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän nittionio
100 sata hundra

Comments