Numerot saksaksi

Numerot saksaksi

# suomi saksa Sound
0 Nolla Null
1 yksi Eins
2 kaksi Zwei
3 kolme Drei
4 neljä Vier
5 viisi Fünf
6 kuusi Sechs
7 seitsemän Sieben
8 kahdeksan Acht
9 yhdeksän Neun
10 kymmenen Zehn
11 yksitoista Elf
12 kaksitoista Zwölf
13 kolmetoista Dreizehn
14 neljätoista Vierzehn
15 viisitoista Fünfzehn
16 kuusitoista Sechzehn
17 seitsemäntoista Siebzehn
18 kahdeksantoista Achtzehn
19 yhdeksäntoista Neunzehn
20 kaksikymmentä Zwanzig
21 kaksikymmentäyksi Einundzwanzig
22 kaksikymmentäkaksi Zweiundzwanzig
23 kaksikymmentäkolme Dreiundzwanzig
24 kaksikymmentäneljä Vierundzwanzig
25 kaksikymmentäviisi Fϋnfundzwanzig
26 kaksikymmentäkuusi Sechsundzwanzig
27 kaksikymmentäseitsemän Siebenundzwanzig
28 kaksikymmentäkahdeksan Achtundzwanzig
29 kaksikymmentäyhdeksän Neunundzwanzig
30 kolmekymmentä Dreißig
31 kolmekymmentäyksi Einunddreißig
32 kolmekymmentäkaksi Zweiunddreißig
33 kolmekymmentäkolme Dreiunddreißig
34 kolmekymmentäneljä Vierunddreißig
35 kolmekymmentäviisi Fϋnfunddreißig
36 kolmekymmentäkuusi Sechsunddreißig
37 kolmekymmentäseitsemän Siebenunddreißig
38 kolmekymmentäkahdeksan Achtunddreißig
39 kolmekymmentäyhdeksän Neununddreißig
40 neljäkymmentä Vierzig
41 neljäkymmentäyksi Einundvierzig
42 neljäkymmentäkaksi Zweiundvierzig
43 neljäkymmentäkolme Dreiundvierzig
44 neljäkymmentäneljä Vierundvierzig
45 neljäkymmentäviisi Fϋnfundvierzig
46 neljäkymmentäkuusi Sechsundvierzig
47 neljäkymmentäseitsemän Siebenundvierzig
48 neljäkymmentäkahdeksan Achtundvierzig
49 neljäkymmentäyhdeksän Neunundvierzig
50 viisikymmentä Fϋnfzig
51 viisikymmentäyksi Einundfϋnfzig
52 viisikymmentäkaksi Zweiundfϋnfzig
53 viisikymmentäkolme Dreiundfϋnfzig
54 viisikymmentäneljä Vierundfϋnfzig
55 viisikymmentäviisi Fϋnfundfϋnfzig
56 viisikymmentäkuusi Sechsundfϋnfzig
57 viisikymmentäseitsemän Siebenundfϋnfzig
58 viisikymmentäkahdeksan Achtundfϋnfzig
59 viisikymmentäyhdeksän Neunundfünfzig
60 kuusikymmentä Sechzig
61 kuusikymmentäyksi Einundsechzig
62 kuusikymmentäkaksi Zweiundsechzig
63 kuusikymmentäkolme Dreiundsechzig
64 kuusikymmentäneljä Vierundsechzig
65 kuusikymmentäviisi Fϋnfundsechzig
66 kuusikymmentäkuusi Sechsundsechzig
67 kuusikymmentäseitsemän Siebenundsechzig
68 kuusikymmentäkahdeksan Achtundsechzig
69 kuusikymmentäyhdeksän Neunundsechzig
70 seitsemänkymmentä Siebzig
71 seitsemänkymmentäyksi Einundsiebzig
72 seitsemänkymmentäkaksi Zweiundsiebzig
73 seitsemänkymmentäkolme Dreiundsiebzig
74 seitsemänkymmentäneljä Vierundsiebzig
75 seitsemänkymmentäviisi Fϋnfundsiebzig
76 seitsemänkymmentäkuusi Sechsundsiebzig
77 seitsemänkymmentäseitsemän Siebenundsiebzig
78 seitsemänkymmentäkahdeksan Achtundsiebzig
79 seitsemänkymmentäyhdeksän Neunundsiebzig
80 kahdeksankymmentä Achtzig
81 kahdeksankymmentäyksi Einundachtzig
82 kahdeksankymmentäkaksi Zweiundachtzig
83 kahdeksankymmentäkolme Dreiundachtzig
84 kahdeksankymmentäneljä Vierundachtzig
85 kahdeksankymmentäviisi Fϋnfundachtzig
86 kahdeksankymmentäkuusi Sechsundachtzig
87 kahdeksankymmentäseitsemän Siebenundachtzig
88 kahdeksankymmentäkahdeksan Achtundachtzig
89 kahdeksankymmentäyhdeksän Neunundachtzig
90 yhdeksänkymmentä Neunzig
91 yhdeksänkymmentäyksi Einundneunzig
92 yhdeksänkymmentäkaksi Zweiundneunzig
93 yhdeksänkymmentäkolme Dreiundneunzig
94 yhdeksänkymmentäneljä Vierundneunzig
95 yhdeksänkymmentäviisi Fϋnfundneunzig
96 yhdeksänkymmentäkuusi Sechsundneunzig
97 yhdeksänkymmentäseitsemän Siebenundneunzig
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan Achtundneunzig
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän Neunundneunzig
100 sata Hundert

Comments