Numerot slovakiksi

Numerot slovakiksi

# suomi slovakia Sound
0 Nolla Nula
1 yksi Jeden
2 kaksi Dva
3 kolme Tri
4 neljä Štyri
5 viisi Päť
6 kuusi Šesť
7 seitsemän Sedem
8 kahdeksan Osem
9 yhdeksän Deväť
10 kymmenen Desať
11 yksitoista Jedenásť
12 kaksitoista Dvanásť
13 kolmetoista Trinásť
14 neljätoista Štrnásť
15 viisitoista Pätnásť
16 kuusitoista Šestnásť
17 seitsemäntoista Sedemnásť
18 kahdeksantoista Osemnásť
19 yhdeksäntoista Devätnásť
20 kaksikymmentä Dvadsať
21 kaksikymmentäyksi Dvadsaťjeden
22 kaksikymmentäkaksi Dvadsaťdva
23 kaksikymmentäkolme Dvadsaťtri
24 kaksikymmentäneljä Dvadsaťštyri
25 kaksikymmentäviisi Dvadsaťpäť
26 kaksikymmentäkuusi Dvadsaťšesť
27 kaksikymmentäseitsemän Dvadsaťsedem
28 kaksikymmentäkahdeksan Dvadsaťosem
29 kaksikymmentäyhdeksän Dvadsaťdeväť
30 kolmekymmentä Tridsať
31 kolmekymmentäyksi Tridsaťjeden
32 kolmekymmentäkaksi Tridsaťdva
33 kolmekymmentäkolme Tridsaťtri
34 kolmekymmentäneljä Tridsaťštyri
35 kolmekymmentäviisi Tridsaťpäť
36 kolmekymmentäkuusi Tridsaťšesť
37 kolmekymmentäseitsemän Tridsaťsedem
38 kolmekymmentäkahdeksan Tridsaťosem
39 kolmekymmentäyhdeksän Tridsaťdeväť
40 neljäkymmentä Štyridsať
41 neljäkymmentäyksi Štyridsaťjeden
42 neljäkymmentäkaksi Štyridsaťdva
43 neljäkymmentäkolme Štyridsaťdva
44 neljäkymmentäneljä Štyridsaťštyri
45 neljäkymmentäviisi Štyridsaťpäť
46 neljäkymmentäkuusi Štyridsaťšesť
47 neljäkymmentäseitsemän Štyridsaťsedem
48 neljäkymmentäkahdeksan Štyridsaťosem
49 neljäkymmentäyhdeksän Štyridsaťdeväť
50 viisikymmentä Päťdesiat
51 viisikymmentäyksi Päťdesiatjeden
52 viisikymmentäkaksi Päťdesiatdva
53 viisikymmentäkolme Päťdesiattri
54 viisikymmentäneljä Päťdesiatštyri
55 viisikymmentäviisi Päťdesiatpäť
56 viisikymmentäkuusi Päťdesiatšesť
57 viisikymmentäseitsemän Päťdesiatsedem
58 viisikymmentäkahdeksan Päťdesiatosem
59 viisikymmentäyhdeksän Päťdesiatdeväť
60 kuusikymmentä Šesťdesiat
61 kuusikymmentäyksi Šesťdesiatjeden
62 kuusikymmentäkaksi Šesťdesiatdva
63 kuusikymmentäkolme Šesťdesiattri
64 kuusikymmentäneljä Šesťdesiatštyri
65 kuusikymmentäviisi Šesťdesiatpäť
66 kuusikymmentäkuusi Šesťdesiatšesť
67 kuusikymmentäseitsemän Šesťdesiatsedem
68 kuusikymmentäkahdeksan Šesťdesiatosem
69 kuusikymmentäyhdeksän Šesťdesiatdeväť
70 seitsemänkymmentä Sedemdesiat
71 seitsemänkymmentäyksi Sedemdesiatjeden
72 seitsemänkymmentäkaksi Sedemdesiatdva
73 seitsemänkymmentäkolme Sedemdesiattri
74 seitsemänkymmentäneljä Sedemdesiatštyri
75 seitsemänkymmentäviisi Sedemdesiatpäť
76 seitsemänkymmentäkuusi Sedemdesiatšesť
77 seitsemänkymmentäseitsemän Sedemdesiatsedem
78 seitsemänkymmentäkahdeksan Sedemdesiatosem
79 seitsemänkymmentäyhdeksän Sedemdesiatdeväť
80 kahdeksankymmentä Osemdesiat
81 kahdeksankymmentäyksi Osemdesiatjeden
82 kahdeksankymmentäkaksi Osemdesiatdva
83 kahdeksankymmentäkolme Osemdesiattri
84 kahdeksankymmentäneljä Osemdesiatštyri
85 kahdeksankymmentäviisi Osemdesiatpäť
86 kahdeksankymmentäkuusi Osemdesiatšesť
87 kahdeksankymmentäseitsemän Osemdesiatsedem
88 kahdeksankymmentäkahdeksan Osemdesiatosem
89 kahdeksankymmentäyhdeksän Osemdesiatdeväť
90 yhdeksänkymmentä Deväťdesiat
91 yhdeksänkymmentäyksi Deväťdesiatjeden
92 yhdeksänkymmentäkaksi Deväťdesiatdva
93 yhdeksänkymmentäkolme Deväťdesiattri
94 yhdeksänkymmentäneljä Deväťdesiatštyri
95 yhdeksänkymmentäviisi Deväťdesiatpäť
96 yhdeksänkymmentäkuusi Deväťdesiatšesť
97 yhdeksänkymmentäseitsemän Deväťdesiatsedem
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan Deväťdesiatosem
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän Deväťdesiatdeväť
100 sata Sto

Comments