Numerot tanskaksi

Numerot tanskaksi

# suomi tanska Sound
0 Nolla nul
1 yksi et
2 kaksi to
3 kolme tre
4 neljä fire
5 viisi fem
6 kuusi seks
7 seitsemän syv
8 kahdeksan otte
9 yhdeksän ni
10 kymmenen ti
11 yksitoista elleve
12 kaksitoista tolv
13 kolmetoista tretten
14 neljätoista fjorten
15 viisitoista femten
16 kuusitoista seksten
17 seitsemäntoista sytten
18 kahdeksantoista atten
19 yhdeksäntoista nitten
20 kaksikymmentä tyve
21 kaksikymmentäyksi enogtyve
22 kaksikymmentäkaksi toogtyve
23 kaksikymmentäkolme treogtyve
24 kaksikymmentäneljä fireogtyve
25 kaksikymmentäviisi femogtyve
26 kaksikymmentäkuusi seksogtyve
27 kaksikymmentäseitsemän syvogtyve
28 kaksikymmentäkahdeksan otteogtyve
29 kaksikymmentäyhdeksän niogtyve
30 kolmekymmentä tredive
31 kolmekymmentäyksi enogtredive
32 kolmekymmentäkaksi toogtredive
33 kolmekymmentäkolme treogtredive
34 kolmekymmentäneljä fireogtredive
35 kolmekymmentäviisi femogtredive
36 kolmekymmentäkuusi seksogtredive
37 kolmekymmentäseitsemän syvogtredive
38 kolmekymmentäkahdeksan otteogtredive
39 kolmekymmentäyhdeksän niogtredive
40 neljäkymmentä fyrre
41 neljäkymmentäyksi enogfyrre
42 neljäkymmentäkaksi toogfyrre
43 neljäkymmentäkolme treogfyrre
44 neljäkymmentäneljä fireogfyrre
45 neljäkymmentäviisi femogfyrre
46 neljäkymmentäkuusi seksogfyrre
47 neljäkymmentäseitsemän syvogfyrre
48 neljäkymmentäkahdeksan otteogfyrre
49 neljäkymmentäyhdeksän niogfyrre
50 viisikymmentä halvtreds
51 viisikymmentäyksi enoghalvtreds
52 viisikymmentäkaksi tooghalvtreds
53 viisikymmentäkolme treoghalvtreds
54 viisikymmentäneljä fireoghalvtreds
55 viisikymmentäviisi femoghalvtreds
56 viisikymmentäkuusi seksoghalvtreds
57 viisikymmentäseitsemän syvoghalvtreds
58 viisikymmentäkahdeksan otteoghalvtreds
59 viisikymmentäyhdeksän nioghalvtreds
60 kuusikymmentä tres
61 kuusikymmentäyksi enogtres
62 kuusikymmentäkaksi toogtres
63 kuusikymmentäkolme treogtres
64 kuusikymmentäneljä fireogtres
65 kuusikymmentäviisi femogtres
66 kuusikymmentäkuusi seksogtres
67 kuusikymmentäseitsemän syvogtres
68 kuusikymmentäkahdeksan otteogtres
69 kuusikymmentäyhdeksän niogtres
70 seitsemänkymmentä halvfjerds
71 seitsemänkymmentäyksi enoghalvfjerds
72 seitsemänkymmentäkaksi tooghalvfjerds
73 seitsemänkymmentäkolme treoghalvfjerds
74 seitsemänkymmentäneljä fireoghalvfjerds
75 seitsemänkymmentäviisi femoghalvfjerds
76 seitsemänkymmentäkuusi seksoghalvfjerds
77 seitsemänkymmentäseitsemän syvoghalvfjerds
78 seitsemänkymmentäkahdeksan otteoghalvfjerds
79 seitsemänkymmentäyhdeksän nioghalvfjerds
80 kahdeksankymmentä firs
81 kahdeksankymmentäyksi enogfirs
82 kahdeksankymmentäkaksi toogfirs
83 kahdeksankymmentäkolme treogfirs
84 kahdeksankymmentäneljä fireogfirs
85 kahdeksankymmentäviisi femogfirs
86 kahdeksankymmentäkuusi seksogfirs
87 kahdeksankymmentäseitsemän syvogfirs
88 kahdeksankymmentäkahdeksan otteogfirs
89 kahdeksankymmentäyhdeksän niogfirs
90 yhdeksänkymmentä halvfems
91 yhdeksänkymmentäyksi enoghalvfems
92 yhdeksänkymmentäkaksi tooghalvfems
93 yhdeksänkymmentäkolme treoghalvfems
94 yhdeksänkymmentäneljä fireoghalvfems
95 yhdeksänkymmentäviisi femoghalvfems
96 yhdeksänkymmentäkuusi seksoghalvfems
97 yhdeksänkymmentäseitsemän syvoghalvfems
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan otteoghalvfems
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän nioghalvfems
100 sata hundrede

Comments