Numerot thaimaan

Numerot thaimaan

# suomi thai Sound
0 Nolla ศูนย์
1 yksi หนึ่ง
2 kaksi สอง
3 kolme สาม
4 neljä สี่
5 viisi ห้า
6 kuusi หก
7 seitsemän เจ็ด
8 kahdeksan แปด
9 yhdeksän เก้า
10 kymmenen สิบ
11 yksitoista สิบเอ็ด
12 kaksitoista สิบสอง
13 kolmetoista สิบสาม
14 neljätoista สิบสี่
15 viisitoista สิบห้า
16 kuusitoista สิบหก
17 seitsemäntoista สิบเจ็ด
18 kahdeksantoista สิบแปด
19 yhdeksäntoista สิบเก้า
20 kaksikymmentä ยี่สิบ
21 kaksikymmentäyksi ยี่สิบเอ็ด
22 kaksikymmentäkaksi ยี่สิบสอง
23 kaksikymmentäkolme ยี่สิบสาม
24 kaksikymmentäneljä ยี่สิบสี่
25 kaksikymmentäviisi ยี่สิบห้า
26 kaksikymmentäkuusi ยี่สิบหก
27 kaksikymmentäseitsemän ยี่สิบเจ็ด
28 kaksikymmentäkahdeksan ยี่สิบแปด
29 kaksikymmentäyhdeksän ยี่สิบเก้า
30 kolmekymmentä สามสิบ
31 kolmekymmentäyksi สามสิบเอ็ด
32 kolmekymmentäkaksi สามสิบสอง
33 kolmekymmentäkolme สามสิบสาม
34 kolmekymmentäneljä สามสิบสี่
35 kolmekymmentäviisi สามสิบห้า
36 kolmekymmentäkuusi สามสิบหก
37 kolmekymmentäseitsemän สามสิบเจ็ด
38 kolmekymmentäkahdeksan สามสิบแปด
39 kolmekymmentäyhdeksän สามสิบเก้า
40 neljäkymmentä สี่สิบ
41 neljäkymmentäyksi สี่สิบเอ็ด
42 neljäkymmentäkaksi สี่สิบสอง
43 neljäkymmentäkolme สี่สิบสาม
44 neljäkymmentäneljä สี่สิบสี่
45 neljäkymmentäviisi สี่สิบห้า
46 neljäkymmentäkuusi สี่สิบหก
47 neljäkymmentäseitsemän สี่สิบเจ็ด
48 neljäkymmentäkahdeksan สี่สิบแปด
49 neljäkymmentäyhdeksän สี่สิบเก้า
50 viisikymmentä ห้าสิบ
51 viisikymmentäyksi ห้าสิบเอ็ด
52 viisikymmentäkaksi ห้าสิบสอง
53 viisikymmentäkolme ห้าสิบสาม
54 viisikymmentäneljä ห้าสิบสี่
55 viisikymmentäviisi ห้าสิบห้า
56 viisikymmentäkuusi ห้าสิบหก
57 viisikymmentäseitsemän ห้าสิบเจ็ด
58 viisikymmentäkahdeksan ห้าสิบแปด
59 viisikymmentäyhdeksän ห้าสิบเก้า
60 kuusikymmentä หกสิบ
61 kuusikymmentäyksi หกสิบเอ็ด
62 kuusikymmentäkaksi หกสิบสอง
63 kuusikymmentäkolme หกสิบสาม
64 kuusikymmentäneljä หกสิบสี่
65 kuusikymmentäviisi หกสิบห้า
66 kuusikymmentäkuusi หกสิบหก
67 kuusikymmentäseitsemän หกสิบเจ็ด
68 kuusikymmentäkahdeksan หกสิบแปด
69 kuusikymmentäyhdeksän หกสิบเก้า
70 seitsemänkymmentä เจ็ดสิบ
71 seitsemänkymmentäyksi เจ็ดสิบเอ็ด
72 seitsemänkymmentäkaksi เจ็ดสิบสอง
73 seitsemänkymmentäkolme เจ็ดสิบสาม
74 seitsemänkymmentäneljä เจ็ดสิบสี่
75 seitsemänkymmentäviisi เจ็ดสิบห้า
76 seitsemänkymmentäkuusi เจ็ดสิบหก
77 seitsemänkymmentäseitsemän เจ็ดสิบเจ็ด
78 seitsemänkymmentäkahdeksan เจ็ดสิบแปด
79 seitsemänkymmentäyhdeksän เจ็ดสิบเก้า
80 kahdeksankymmentä แปดสิบ
81 kahdeksankymmentäyksi แปดสิบเอ็ด
82 kahdeksankymmentäkaksi แปดสิบสอง
83 kahdeksankymmentäkolme แปดสิบสาม
84 kahdeksankymmentäneljä แปดสิบสี่
85 kahdeksankymmentäviisi แปดสิบห้า
86 kahdeksankymmentäkuusi แปดสิบหก
87 kahdeksankymmentäseitsemän แปดสิบเจ็ด
88 kahdeksankymmentäkahdeksan แปดสิบแปด
89 kahdeksankymmentäyhdeksän แปดสิบเก้า
90 yhdeksänkymmentä เก้าสิบ
91 yhdeksänkymmentäyksi เก้าสิบเอ็ด
92 yhdeksänkymmentäkaksi เก้าสิบสอง
93 yhdeksänkymmentäkolme เก้าสิบสาม
94 yhdeksänkymmentäneljä เก้าสิบสี่
95 yhdeksänkymmentäviisi เก้าสิบห้า
96 yhdeksänkymmentäkuusi เก้าสิบหก
97 yhdeksänkymmentäseitsemän เก้าสิบเจ็ด
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan เก้าสิบแปด
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän เก้าสิบเก้า
100 sata หนึ่งร้อย

Comments