Numerot tšekin

Numerot tšekin

# suomi tsekki Sound
0 Nolla nula
1 yksi jedna
2 kaksi dvě
3 kolme tři
4 neljä čtyři
5 viisi pět
6 kuusi šest
7 seitsemän sedm
8 kahdeksan osm
9 yhdeksän devět
10 kymmenen deset
11 yksitoista jedenáct
12 kaksitoista dvanáct
13 kolmetoista třináct
14 neljätoista čtrnáct
15 viisitoista patnáct
16 kuusitoista šestnáct
17 seitsemäntoista sedmnáct
18 kahdeksantoista osmnáct
19 yhdeksäntoista devatenáct
20 kaksikymmentä dvacet
21 kaksikymmentäyksi dvacet jedna
22 kaksikymmentäkaksi dvacet dva
23 kaksikymmentäkolme dvacet tři
24 kaksikymmentäneljä dvacet čtyři
25 kaksikymmentäviisi dvacet pět
26 kaksikymmentäkuusi dvacet šest
27 kaksikymmentäseitsemän dvacet sedm
28 kaksikymmentäkahdeksan dvacet osm
29 kaksikymmentäyhdeksän dvacet devět
30 kolmekymmentä třicet
31 kolmekymmentäyksi třicet jedna
32 kolmekymmentäkaksi třicet dva
33 kolmekymmentäkolme třicet tři
34 kolmekymmentäneljä třicet čtyři
35 kolmekymmentäviisi třicet pět
36 kolmekymmentäkuusi třicet šest
37 kolmekymmentäseitsemän třicet sedm
38 kolmekymmentäkahdeksan třicet osm
39 kolmekymmentäyhdeksän třicet devět
40 neljäkymmentä čtyřicet
41 neljäkymmentäyksi čtyřicet jedna
42 neljäkymmentäkaksi čtyřicet dva
43 neljäkymmentäkolme čtyřicet tři
44 neljäkymmentäneljä čtyřicet čtyři
45 neljäkymmentäviisi čtyřicet pět
46 neljäkymmentäkuusi čtyřicet šest
47 neljäkymmentäseitsemän čtyřicet sedm
48 neljäkymmentäkahdeksan čtyřicet osm
49 neljäkymmentäyhdeksän čtyřicet devět
50 viisikymmentä padesát
51 viisikymmentäyksi padesát jedna
52 viisikymmentäkaksi padesát dva
53 viisikymmentäkolme padesát tři
54 viisikymmentäneljä padesát čtyři
55 viisikymmentäviisi padesát pět
56 viisikymmentäkuusi padesát šest
57 viisikymmentäseitsemän padesát sedm
58 viisikymmentäkahdeksan padesát osm
59 viisikymmentäyhdeksän padesát devět
60 kuusikymmentä šedesát
61 kuusikymmentäyksi šedesát jedna
62 kuusikymmentäkaksi šedesát dva
63 kuusikymmentäkolme šedesát tři
64 kuusikymmentäneljä šedesát čtyři
65 kuusikymmentäviisi šedesát pět
66 kuusikymmentäkuusi šedesát šest
67 kuusikymmentäseitsemän šedesát sedm
68 kuusikymmentäkahdeksan šedesát osm
69 kuusikymmentäyhdeksän šedesát devět
70 seitsemänkymmentä sedmdesát
71 seitsemänkymmentäyksi sedmdesát jedna
72 seitsemänkymmentäkaksi sedmdesát dva
73 seitsemänkymmentäkolme sedmdesát tři
74 seitsemänkymmentäneljä sedmdesát čtyři
75 seitsemänkymmentäviisi sedmdesát pět
76 seitsemänkymmentäkuusi sedmdesát šest
77 seitsemänkymmentäseitsemän sedmdesát sedm
78 seitsemänkymmentäkahdeksan sedmdesát osm
79 seitsemänkymmentäyhdeksän sedmdesát devět
80 kahdeksankymmentä osmdesát
81 kahdeksankymmentäyksi osmdesát jedna
82 kahdeksankymmentäkaksi osmdesát dva
83 kahdeksankymmentäkolme osmdesát tři
84 kahdeksankymmentäneljä osmdesát čtyři
85 kahdeksankymmentäviisi osmdesát pět
86 kahdeksankymmentäkuusi osmdesát šest
87 kahdeksankymmentäseitsemän osmdesát sedm
88 kahdeksankymmentäkahdeksan osmdesát osm
89 kahdeksankymmentäyhdeksän osmdesát devět
90 yhdeksänkymmentä devadesát
91 yhdeksänkymmentäyksi devadesát jedna
92 yhdeksänkymmentäkaksi devadesát dva
93 yhdeksänkymmentäkolme devadesát tři
94 yhdeksänkymmentäneljä devadesát čtyři
95 yhdeksänkymmentäviisi devadesát pět
96 yhdeksänkymmentäkuusi devadesát šest
97 yhdeksänkymmentäseitsemän devadesát sedm
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan devadesát osm
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän devadesát devět
100 sata sto

Comments