Numerot turkin

Numerot turkin

# suomi turkki Sound
0 Nolla Sıfır
1 yksi Bir
2 kaksi Iki
3 kolme Üç
4 neljä Dört
5 viisi Beş
6 kuusi Altı
7 seitsemän Yedi
8 kahdeksan Sekiz
9 yhdeksän Dokuz
10 kymmenen On
11 yksitoista On bir
12 kaksitoista On iki
13 kolmetoista On üç
14 neljätoista On dört
15 viisitoista On beş
16 kuusitoista On altı
17 seitsemäntoista On yedi
18 kahdeksantoista On sekiz
19 yhdeksäntoista On dokuz
20 kaksikymmentä Yirmi
21 kaksikymmentäyksi Yirmi bir
22 kaksikymmentäkaksi Yirmi iki
23 kaksikymmentäkolme Yirmi üç
24 kaksikymmentäneljä Yirmi dört
25 kaksikymmentäviisi Yirmi beş
26 kaksikymmentäkuusi Yirmi altı
27 kaksikymmentäseitsemän Yirmi yedi
28 kaksikymmentäkahdeksan Yirmi sekiz
29 kaksikymmentäyhdeksän Yirmi dokuz
30 kolmekymmentä Otuz
31 kolmekymmentäyksi Otuz bir
32 kolmekymmentäkaksi Otuz iki
33 kolmekymmentäkolme Otuz üç
34 kolmekymmentäneljä Otuz dört
35 kolmekymmentäviisi Otuz beş
36 kolmekymmentäkuusi Otuz altı
37 kolmekymmentäseitsemän Otuz yedi
38 kolmekymmentäkahdeksan Otuz sekiz
39 kolmekymmentäyhdeksän Otuz dokuz
40 neljäkymmentä Kırk
41 neljäkymmentäyksi Kırk bir
42 neljäkymmentäkaksi Kırk iki
43 neljäkymmentäkolme Kırk üç
44 neljäkymmentäneljä Kırk dört
45 neljäkymmentäviisi Kırk beş
46 neljäkymmentäkuusi Kırk altı
47 neljäkymmentäseitsemän Kırk yedi
48 neljäkymmentäkahdeksan Kırk sekiz
49 neljäkymmentäyhdeksän Kırk dokuz
50 viisikymmentä Elli
51 viisikymmentäyksi Elli bir
52 viisikymmentäkaksi Elli iki
53 viisikymmentäkolme Elli üç
54 viisikymmentäneljä Elli dört
55 viisikymmentäviisi Elli beş
56 viisikymmentäkuusi Elli altı
57 viisikymmentäseitsemän Elli yedi
58 viisikymmentäkahdeksan Elli sekiz
59 viisikymmentäyhdeksän Elli dokuz
60 kuusikymmentä Altmış
61 kuusikymmentäyksi Altmış bir
62 kuusikymmentäkaksi Altmış iki
63 kuusikymmentäkolme Altmış üç
64 kuusikymmentäneljä Altmış dört
65 kuusikymmentäviisi Altmış beş
66 kuusikymmentäkuusi Altmış altı
67 kuusikymmentäseitsemän Altmış yedi
68 kuusikymmentäkahdeksan Altmış sekiz
69 kuusikymmentäyhdeksän Altmış dokuz
70 seitsemänkymmentä Yetmiş
71 seitsemänkymmentäyksi Yetmiş bir
72 seitsemänkymmentäkaksi Yetmiş iki
73 seitsemänkymmentäkolme Yetmiş üç
74 seitsemänkymmentäneljä Yetmiş dört
75 seitsemänkymmentäviisi Yetmiş beş
76 seitsemänkymmentäkuusi Yetmiş altı
77 seitsemänkymmentäseitsemän Yetmiş yedi
78 seitsemänkymmentäkahdeksan Yetmiş sekiz
79 seitsemänkymmentäyhdeksän Yetmiş dokuz
80 kahdeksankymmentä Seksen
81 kahdeksankymmentäyksi Seksen bir
82 kahdeksankymmentäkaksi Seksen iki
83 kahdeksankymmentäkolme Seksen üç
84 kahdeksankymmentäneljä Seksen dört
85 kahdeksankymmentäviisi Seksen beş
86 kahdeksankymmentäkuusi Seksen altı
87 kahdeksankymmentäseitsemän Seksen yedi
88 kahdeksankymmentäkahdeksan Seksen sekiz
89 kahdeksankymmentäyhdeksän Seksen dokuz
90 yhdeksänkymmentä Doksan
91 yhdeksänkymmentäyksi Doksan bir
92 yhdeksänkymmentäkaksi Doksan iki
93 yhdeksänkymmentäkolme Doksan üç
94 yhdeksänkymmentäneljä Doksan dört
95 yhdeksänkymmentäviisi Doksan beş
96 yhdeksänkymmentäkuusi Doksan altı
97 yhdeksänkymmentäseitsemän Doksan yedi
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan Doksan sekiz
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän Doksan dokuz
100 sata Yüz

Comments