Numerot uzbekin

Numerot uzbekin

# suomi uzbekki Sound
0 Nolla no'l
1 yksi bir
2 kaksi ikki
3 kolme uch
4 neljä to'rt
5 viisi besh
6 kuusi olti
7 seitsemän yetti
8 kahdeksan sakkiz
9 yhdeksän to'qqiz
10 kymmenen o'n
11 yksitoista o'n bir
12 kaksitoista o'n ikki
13 kolmetoista o'n uch
14 neljätoista o'n to'rt
15 viisitoista o'n besh
16 kuusitoista o'n olti
17 seitsemäntoista o'n yetti
18 kahdeksantoista o'n sakkiz
19 yhdeksäntoista o'n to'qqiz
20 kaksikymmentä yigirma
21 kaksikymmentäyksi yigirma bir
22 kaksikymmentäkaksi yigirma ikki
23 kaksikymmentäkolme yigirma uch
24 kaksikymmentäneljä yigirma to'rt
25 kaksikymmentäviisi yigirma besh
26 kaksikymmentäkuusi yigirma olti
27 kaksikymmentäseitsemän yigirma yetti
28 kaksikymmentäkahdeksan yigiıma sakkiz
29 kaksikymmentäyhdeksän yigirına to'qqiz
30 kolmekymmentä o'ttiz
31 kolmekymmentäyksi o'ttiz bir
32 kolmekymmentäkaksi o'ttiz ikki
33 kolmekymmentäkolme o'ttiz uch
34 kolmekymmentäneljä o'ttiz to'rt
35 kolmekymmentäviisi o'ttiz besh
36 kolmekymmentäkuusi o'ttiz olti
37 kolmekymmentäseitsemän o'ttiz yetti
38 kolmekymmentäkahdeksan o'ttiz sakkiz
39 kolmekymmentäyhdeksän o'ttiz to'qqiz
40 neljäkymmentä qirq
41 neljäkymmentäyksi qirq bir
42 neljäkymmentäkaksi qirq ikki
43 neljäkymmentäkolme qirq uch
44 neljäkymmentäneljä qirq to'rt
45 neljäkymmentäviisi qirq besh
46 neljäkymmentäkuusi qirq olti
47 neljäkymmentäseitsemän qirq yetti
48 neljäkymmentäkahdeksan qirq sakkiz
49 neljäkymmentäyhdeksän qirq to'qqiz
50 viisikymmentä ellik
51 viisikymmentäyksi ellik bir
52 viisikymmentäkaksi ellik ikki
53 viisikymmentäkolme ellik uch
54 viisikymmentäneljä ellik to'rt
55 viisikymmentäviisi ellik besh
56 viisikymmentäkuusi ellik olti
57 viisikymmentäseitsemän ellik yetti
58 viisikymmentäkahdeksan ellik sakkiz
59 viisikymmentäyhdeksän ellik to'qqiz
60 kuusikymmentä oltmish
61 kuusikymmentäyksi oltmish bir
62 kuusikymmentäkaksi oltmish ikki
63 kuusikymmentäkolme oltmish uch
64 kuusikymmentäneljä oltmish to'rt
65 kuusikymmentäviisi oltmish besh
66 kuusikymmentäkuusi oltmish olti
67 kuusikymmentäseitsemän oltmish yetti
68 kuusikymmentäkahdeksan oltmish sakkiz
69 kuusikymmentäyhdeksän oltmish to'qqiz
70 seitsemänkymmentä yetmish
71 seitsemänkymmentäyksi yetmish bir
72 seitsemänkymmentäkaksi yetmish ikki
73 seitsemänkymmentäkolme yetmish uch
74 seitsemänkymmentäneljä yetmish to'rt
75 seitsemänkymmentäviisi yetmish besh
76 seitsemänkymmentäkuusi yetmish olti
77 seitsemänkymmentäseitsemän yetmish yetti
78 seitsemänkymmentäkahdeksan yetmish sakkiz
79 seitsemänkymmentäyhdeksän yetmish to'qqiz
80 kahdeksankymmentä sakson
81 kahdeksankymmentäyksi sakson bir
82 kahdeksankymmentäkaksi sakson ikki
83 kahdeksankymmentäkolme sakson uch
84 kahdeksankymmentäneljä sakson to'rt
85 kahdeksankymmentäviisi sakson besh
86 kahdeksankymmentäkuusi sakson olti
87 kahdeksankymmentäseitsemän sakson yetti
88 kahdeksankymmentäkahdeksan sakson sakkiz
89 kahdeksankymmentäyhdeksän sakson to'qqiz
90 yhdeksänkymmentä to'qson
91 yhdeksänkymmentäyksi to'qson bir
92 yhdeksänkymmentäkaksi to'qson ikki
93 yhdeksänkymmentäkolme to'qson uch
94 yhdeksänkymmentäneljä to'qson to'rt
95 yhdeksänkymmentäviisi to'qson besh
96 yhdeksänkymmentäkuusi to'qson olti
97 yhdeksänkymmentäseitsemän to'qson yetti
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan to'qson sakkiz
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän to'qson to'qqiz
100 sata bir yuz

Comments