Numerot viroksi

Numerot viroksi

# suomi viro Sound
1 yksi üks
2 kaksi kaks
3 kolme kolm
4 neljä neli
5 viisi viis
6 kuusi kuus
7 seitsemän seitse
8 kahdeksan kaheksa
9 yhdeksän üheksa
10 kymmenen kümme
11 yksitoista üksteist
12 kaksitoista kaksteist
13 kolmetoista kolmteist
14 neljätoista neliteist
15 viisitoista viisteist
16 kuusitoista kuusteist
17 seitsemäntoista seitseteist
18 kahdeksantoista kaheksateist
19 yhdeksäntoista üheksateist
20 kaksikymmentä kakskümmend
21 kaksikymmentäyksi kakskümmend üks
22 kaksikymmentäkaksi kakskümmend kaks
23 kaksikymmentäkolme kakskümmend kolm
24 kaksikymmentäneljä kakskümmend neli
25 kaksikymmentäviisi kakskümmend viis
26 kaksikymmentäkuusi kakskümmend kuus
27 kaksikymmentäseitsemän kakskümmend seitse
28 kaksikymmentäkahdeksan kakskümmend kaheksa
29 kaksikymmentäyhdeksän kakskümmend üheksa
30 kolmekymmentä kolmkümmend
31 kolmekymmentäyksi kolmkümmend üks
32 kolmekymmentäkaksi kolmkümmend kaks
33 kolmekymmentäkolme kolmkümmend kolm
34 kolmekymmentäneljä kolmkümmend neli
35 kolmekymmentäviisi kolmkümmend viis
36 kolmekymmentäkuusi kolmkümmend kuus
37 kolmekymmentäseitsemän kolmkümmend seitse
38 kolmekymmentäkahdeksan kolmkümmend kaheksa
39 kolmekymmentäyhdeksän kolmkümmend üheksa
40 neljäkymmentä nelikümmend
41 neljäkymmentäyksi nelikümmend üks
42 neljäkymmentäkaksi nelikümmend kaks
43 neljäkymmentäkolme nelikümmend kolm
44 neljäkymmentäneljä nelikümmend neli
45 neljäkymmentäviisi nelikümmend viis
46 neljäkymmentäkuusi nelikümmend kuus
47 neljäkymmentäseitsemän nelikümmend seitse
48 neljäkymmentäkahdeksan nelikümmend kaheksa
49 neljäkymmentäyhdeksän nelikümmend üheksa
50 viisikymmentä viiskümmend
51 viisikymmentäyksi viiskümmend üks
52 viisikymmentäkaksi viiskümmend kaks
53 viisikymmentäkolme viiskümmend kolm
54 viisikymmentäneljä viiskümmend neli
55 viisikymmentäviisi viiskümmend viis
56 viisikymmentäkuusi viiskümmend kuus
57 viisikymmentäseitsemän viiskümmend seitse
58 viisikymmentäkahdeksan viiskümmend kaheksa
59 viisikymmentäyhdeksän viiskümmend üheksa
60 kuusikymmentä kuuskümmend
61 kuusikymmentäyksi kuuskümmend üks
62 kuusikymmentäkaksi kuuskümmend kaks
63 kuusikymmentäkolme kuuskümmend kolm
64 kuusikymmentäneljä kuuskümmend neli
65 kuusikymmentäviisi kuuskümmend viis
66 kuusikymmentäkuusi kuuskümmend kuus
67 kuusikymmentäseitsemän kuuskümmend seitse
68 kuusikymmentäkahdeksan kuuskümmend kaheksa
69 kuusikymmentäyhdeksän kuuskümmend üheksa
70 seitsemänkymmentä seitsekümmend
71 seitsemänkymmentäyksi seitsekümmend üks
72 seitsemänkymmentäkaksi seitsekümmend kaks
73 seitsemänkymmentäkolme seitsekümmend kolm
74 seitsemänkymmentäneljä seitsekümmend neli
75 seitsemänkymmentäviisi seitsekümmend viis
76 seitsemänkymmentäkuusi seitsekümmend kuus
77 seitsemänkymmentäseitsemän seitsekümmend seitse
78 seitsemänkymmentäkahdeksan seitsekümmend kaheksa
79 seitsemänkymmentäyhdeksän seitsekümmend üheksa
80 kahdeksankymmentä kaheksakümmend
81 kahdeksankymmentäyksi kaheksakümmend üks
82 kahdeksankymmentäkaksi kaheksakümmend kaks
83 kahdeksankymmentäkolme kaheksakümmend kolm
84 kahdeksankymmentäneljä kaheksakümmend neli
85 kahdeksankymmentäviisi kaheksakümmend viis
86 kahdeksankymmentäkuusi kaheksakümmend kuus
87 kahdeksankymmentäseitsemän kaheksakümmend seitse
88 kahdeksankymmentäkahdeksan kaheksakümmend kaheksa
89 kahdeksankymmentäyhdeksän kaheksakümmend üheksa
90 yhdeksänkymmentä üheksakümmend
91 yhdeksänkymmentäyksi üheksakümmend üks
92 yhdeksänkymmentäkaksi üheksakümmend kaks
93 yhdeksänkymmentäkolme üheksakümmend kolm
94 yhdeksänkymmentäneljä üheksakümmend neli
95 yhdeksänkymmentäviisi üheksakümmend viis
96 yhdeksänkymmentäkuusi üheksakümmend kuus
97 yhdeksänkymmentäseitsemän üheksakümmend seitse
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan üheksakümmend kaheksa
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän üheksakümmend üheksa
100 sata sada
0 Nolla null

Comments