# հայերեն վիետնամերեն Sound
0 զէրօ Số không
1 մեկ Một
2 երկու Hai
3 երեք Ba
4 չորս Bốn
5 հինգ Năm
6 վեց Sáu
7 յոթ Bảy
8 ութ Tám
9 ինը Chín
10 տաս Mười
11 տասնմեկ Mười một
12 տասներկու Mười hai
13 տասներեք Mười ba
14 տասնչորս Mười bốn
15 տասնհինգ Mười lăm
16 տասնվեց Mười sáu
17 տասնյոթ Mười bảy
18 տասնութ Mười tám
19 տասնինը Mười chín
20 քսան Hai mươi
21 քսանմեկ Hai mươi mốt
22 քսաներկու Hai mươi hai
23 քսաներեք Hai mươi ba
24 քսանչորս Hai mươi bốn
25 քսանհինգ Hai mươi lăm
26 քսանվեց Hai mươi sáu
27 քսանյոթ Hai mươi bảy
28 քսանութ Hai mươi tám
29 քսանինը Hai mươi chín
30 երեսուն Ba mươi
31 երեսունմեկ Ba mươi mốt
32 երեսուներեք Ba mươi hai
33 երեսուներեք Ba mươi ba
34 երեսունչորս Ba mươi bốn
35 երեսունհինգ Ba mươi năm
36 երեսունվեց Ba mươi sáu
37 երեսունյոթ Ba mươi bảy
38 երեսունութ Ba mươi tám
39 երեսունինը Ba mươi chín
40 քառասուն Bốn mươi
41 քառասունմեկ Bốn mươi mốt
42 քառասուներկու Bốn mươi hai
43 քառասուներեք Bốn mươi ba
44 քառասունչորս Bốn mươi bốn
45 քառասունհինգ Bốn mươi lăm
46 քառասունվեց Bốn mươi sáu
47 քառասունյոթ Bốn mươi bảy
48 քառասունութ Bốn mươi tám
49 քառասունինը Bốn mươi chín
50 հիսուն Năm mươi
51 հիսունմեկ Năm mươi mốt
52 հիսուներկու Năm mươi hai
53 հիսուներեք Năm mươi ba
54 հիսունչորս Năm mươi bốn
55 հիսունհինգ Năm mươi lăm
56 հիսունվեց Năm mươi sáu
57 հիսունյոթ Năm mươi bảy
58 հիսունութ Năm mươi tám
59 հիսունինը Năm mươi chín
60 վաթսուն Sáu chục
61 վաթսունմեկ Sáu mươi một
62 Վաթսուն Sáu mươi hai
63 վաթսուներեք Sáu mươi ba
64 վաթսունչորս Sáu mươi bốn
65 վաթսունհինգ Sáu mươi lăm
66 վաթսունվեց Sáu mươi sáu
67 վաթսունյոթ Sáu mươi bảy
68 վաթսունութ Sáu mươi tám
69 վաթսունինը Sáu mươi chín
70 յոթանասուն Bảy mươi
71 յոթանասունմեկ Bảy mươi một
72 յոթանասուներկու Bảy mươi hai
73 յոթանասուներեք Bảy mươi ba
74 յոթանասունչորս Bảy mươi bốn
75 յոթանասունհինգ Bảy mươi lăm
76 յոթանասունվեց Bảy sáu
77 յոթանասունյոթ Bảy mươi bảy
78 յոթանասունութ Bảy mươi tám
79 յոթանասունինը Bảy mươi chín
80 ութանասուն Tám mươi
81 ութանասունմեկ Tám mươi mốt
82 ութանասուներկու Tám mươi hai
83 ութանասուներեք Tám mươi ba
84 ութանասունչորս Tám mươi bốn
85 ութանասունհինգ Tám mươi lăm
86 ութանասունվեց Tám mươi sáu
87 ութանասունյոթ Tám mươi bảy
88 ութանասունութ Tám mươi tám
89 ութանասունինը Tám mươi chín
90 իննսուն Chín chục
91 իննսունմեկ Chín mươi phần một
92 իննսուներկու Chín mươi hai
93 իննսուներեք Chín mươi ba
94 իննսունչորս Chín mươi bốn
95 իննսունհինգ Chín mươi lăm
96 իննսունվեց Chín mươi sáu
97 իննսունյոթ Chín mươi bảy
98 իննսունութ Chín mươi tám
99 իննսունինը Chín mươi chín
100 հարյուր Một trăm

Comments