Թվերը Ուզբեկ

Թվերը Ուզբեկ

# հայերեն ուզբեկերեն Sound
0 զէրօ no'l
1 մեկ bir
2 երկու ikki
3 երեք uch
4 չորս to'rt
5 հինգ besh
6 վեց olti
7 յոթ yetti
8 ութ sakkiz
9 ինը to'qqiz
10 տաս o'n
11 տասնմեկ o'n bir
12 տասներկու o'n ikki
13 տասներեք o'n uch
14 տասնչորս o'n to'rt
15 տասնհինգ o'n besh
16 տասնվեց o'n olti
17 տասնյոթ o'n yetti
18 տասնութ o'n sakkiz
19 տասնինը o'n to'qqiz
20 քսան yigirma
21 քսանմեկ yigirma bir
22 քսաներկու yigirma ikki
23 քսաներեք yigirma uch
24 քսանչորս yigirma to'rt
25 քսանհինգ yigirma besh
26 քսանվեց yigirma olti
27 քսանյոթ yigirma yetti
28 քսանութ yigiıma sakkiz
29 քսանինը yigirına to'qqiz
30 երեսուն o'ttiz
31 երեսունմեկ o'ttiz bir
32 երեսուներեք o'ttiz ikki
33 երեսուներեք o'ttiz uch
34 երեսունչորս o'ttiz to'rt
35 երեսունհինգ o'ttiz besh
36 երեսունվեց o'ttiz olti
37 երեսունյոթ o'ttiz yetti
38 երեսունութ o'ttiz sakkiz
39 երեսունինը o'ttiz to'qqiz
40 քառասուն qirq
41 քառասունմեկ qirq bir
42 քառասուներկու qirq ikki
43 քառասուներեք qirq uch
44 քառասունչորս qirq to'rt
45 քառասունհինգ qirq besh
46 քառասունվեց qirq olti
47 քառասունյոթ qirq yetti
48 քառասունութ qirq sakkiz
49 քառասունինը qirq to'qqiz
50 հիսուն ellik
51 հիսունմեկ ellik bir
52 հիսուներկու ellik ikki
53 հիսուներեք ellik uch
54 հիսունչորս ellik to'rt
55 հիսունհինգ ellik besh
56 հիսունվեց ellik olti
57 հիսունյոթ ellik yetti
58 հիսունութ ellik sakkiz
59 հիսունինը ellik to'qqiz
60 վաթսուն oltmish
61 վաթսունմեկ oltmish bir
62 Վաթսուն oltmish ikki
63 վաթսուներեք oltmish uch
64 վաթսունչորս oltmish to'rt
65 վաթսունհինգ oltmish besh
66 վաթսունվեց oltmish olti
67 վաթսունյոթ oltmish yetti
68 վաթսունութ oltmish sakkiz
69 վաթսունինը oltmish to'qqiz
70 յոթանասուն yetmish
71 յոթանասունմեկ yetmish bir
72 յոթանասուներկու yetmish ikki
73 յոթանասուներեք yetmish uch
74 յոթանասունչորս yetmish to'rt
75 յոթանասունհինգ yetmish besh
76 յոթանասունվեց yetmish olti
77 յոթանասունյոթ yetmish yetti
78 յոթանասունութ yetmish sakkiz
79 յոթանասունինը yetmish to'qqiz
80 ութանասուն sakson
81 ութանասունմեկ sakson bir
82 ութանասուներկու sakson ikki
83 ութանասուներեք sakson uch
84 ութանասունչորս sakson to'rt
85 ութանասունհինգ sakson besh
86 ութանասունվեց sakson olti
87 ութանասունյոթ sakson yetti
88 ութանասունութ sakson sakkiz
89 ութանասունինը sakson to'qqiz
90 իննսուն to'qson
91 իննսունմեկ to'qson bir
92 իննսուներկու to'qson ikki
93 իննսուներեք to'qson uch
94 իննսունչորս to'qson to'rt
95 իննսունհինգ to'qson besh
96 իննսունվեց to'qson olti
97 իննսունյոթ to'qson yetti
98 իննսունութ to'qson sakkiz
99 իննսունինը to'qson to'qqiz
100 հարյուր bir yuz

Comments