# қазақ ағылшын Sound
0 нөл Zero
1 бір One
2 екі Two
3 үш Three
4 төрт Four
5 бес Five
6 алты Six
7 жеті Seven
8 сегіз Eight
9 тоғыз Nine
10 он Ten
11 он бір Eleven
12 он екі Twelve
13 он үш Thirteen
14 он төрт Fourteen
15 он бес Fifteen
16 он алты Sixteen
17 он жеті Seventeen
18 он сегіз Eighteen
19 он тоғыз Nineteen
20 жиырма Twenty
21 жиырма бір Twenty one
22 жиырма екі Twenty two
23 жиырма үш Twenty three
24 жиырма төрт Twenty four
25 жиырма бес Twenty five
26 жиырма алты Twenty six
27 жиырма жеті Twenty seven
28 жиырма сегіз Twenty eight
29 жиырма тоғыз Twenty nine
30 отыз Thirty
31 Отыз бір Thirty one
32 Отыз екі Thirty two
33 отыз үш Thirty three
34 Отыз төрт Thirty four
35 Отыз бес Thirty five
36 отыз алты Thirty six
37 Отыз жеті Thirty seven
38 Отыз сегіз Thirty eight
39 Отыз тоғыз Thirty nine
40 қырық Forty
41 Қырық бір Forty one
42 қырық екі Forty two
43 қырық үш Forty three
44 қырық төрт Forty four
45 қырық бес Forty five
46 Қырық алты Forty six
47 қырық жеті Forty seven
48 қырық сегіз Forty eight
49 қырық тоғыз Forty nine
50 елу Fifty
51 елу бір Fifty one
52 елу екі Fifty two
53 елу үш Fifty three
54 елу төрт Fifty four
55 елу бес Fifty five
56 елу алты Fifty six
57 елу жеті Fifty seven
58 елу сегіз Fifty eight
59 елу тоғыз Fifty nine
60 алпыс Sixty
61 Алпыс бір Sixty one
62 алпыс екі Sixty two
63 алпыс үш Sixty three
64 Алпыс төрт Sixty four
65 алпыс бес Sixty five
66 Алпыс алты Sixty six
67 Алпыс жеті Sixty seven
68 алпыс сегіз Sixty eight
69 Алпыс тоғыз Sixty nine
70 жетпіс Seventy
71 жетпіс бір Seventy one
72 жетпіс екі Seventy two
73 жетпіс үш Seventy three
74 жетпіс төрт Seventy four
75 жетпіс бес Seventy five
76 жетпіс алты Seventy six
77 жетпіс жеті Seventy seven
78 жетпіс сегіз Seventy eight
79 жетпіс тоғыз Seventy nine
80 сексен Eighty
81 сексен бір Eighty one
82 сексен екі Eighty two
83 сексен үш Eighty three
84 сексен төрт Eighty four
85 сексен бес Eighty five
86 сексен алты Eighty six
87 сексен жеті Eighty seven
88 сексен сегіз Eighty eight
89 сексен тоғыз Eighty nine
90 тоқсан Ninety
91 тоқсан бір Ninety one
92 тоқсан екі Ninety two
93 тоқсан үш Ninety three
94 тоқсан төрт Ninety four
95 тоқсан бес Ninety five
96 тоқсан алты Ninety six
97 тоқсан жеті Ninety seven
98 тоқсан сегіз Ninety eight
99 тоқсан тоғыз Ninety nine
100 жүз One hundred

Comments