# қазақ бур Sound
0 нөл nul
1 бір een
2 екі twee
3 үш drie
4 төрт vier
5 бес vyf
6 алты ses
7 жеті sewe
8 сегіз agt
9 тоғыз nege
10 он tien
11 он бір elf
12 он екі twaalf
13 он үш dertien
14 он төрт veertien
15 он бес vyftien
16 он алты sestien
17 он жеті sewentien
18 он сегіз agttien
19 он тоғыз negentien
20 жиырма twintig
21 жиырма бір een en twintig
22 жиырма екі twee en twintig
23 жиырма үш drie en twintig
24 жиырма төрт vier en twintig
25 жиырма бес vyf en twintig
26 жиырма алты ses en twintig
27 жиырма жеті sewe en twintig
28 жиырма сегіз agt en twintig
29 жиырма тоғыз nege en twintig
30 отыз dertig
31 Отыз бір een en dertig
32 Отыз екі twee en dertig
33 отыз үш drie en dertig
34 Отыз төрт vier en dertig
35 Отыз бес vyf en dertig
36 отыз алты ses en dertig
37 Отыз жеті sewe en dertig
38 Отыз сегіз agt en dertig
39 Отыз тоғыз nege en dertig
40 қырық veertig
41 Қырық бір een en veertig
42 қырық екі twee en veertig
43 қырық үш drie en veertig
44 қырық төрт vier en veertig
45 қырық бес vyf en veertig
46 Қырық алты ses en veertig
47 қырық жеті sewe en veertig
48 қырық сегіз agt en veertig
49 қырық тоғыз nege en veertig
50 елу vyftig
51 елу бір een en vyftig
52 елу екі twee en vyftig
53 елу үш drie en vyftig
54 елу төрт vier en vyftig
55 елу бес vyf en vyftig
56 елу алты ses en vyftig
57 елу жеті sewe en vyftig
58 елу сегіз agt en vyftig
59 елу тоғыз nege en vyftig
60 алпыс sestig
61 Алпыс бір een en sestig
62 алпыс екі twee en sestig
63 алпыс үш drie en sestig
64 Алпыс төрт vier en sestig
65 алпыс бес vyf en sestig
66 Алпыс алты ses en sestig
67 Алпыс жеті sewe en sestig
68 алпыс сегіз agt en sestig
69 Алпыс тоғыз nege en sestig
70 жетпіс sewentig
71 жетпіс бір een en sewentig
72 жетпіс екі twee en sewentig
73 жетпіс үш drie en sewentig
74 жетпіс төрт vier en sewentig
75 жетпіс бес vyf en sewentig
76 жетпіс алты ses en sewentig
77 жетпіс жеті sewe en sewentig
78 жетпіс сегіз agt en sewentig
79 жетпіс тоғыз nege en sewentig
80 сексен tagtig
81 сексен бір een en tagtig
82 сексен екі twee en tagtig
83 сексен үш drie en tagtig
84 сексен төрт vier en tagtig
85 сексен бес vyf en tagtig
86 сексен алты ses en tagtig
87 сексен жеті sewe en tagtig
88 сексен сегіз agt en tagtig
89 сексен тоғыз nege en tagtig
90 тоқсан negentig
91 тоқсан бір een en negentig
92 тоқсан екі twee en negentig
93 тоқсан үш drie en negentig
94 тоқсан төрт vier en negentig
95 тоқсан бес vyf en negentig
96 тоқсан алты ses en negentig
97 тоқсан жеті sewe en negentig
98 тоқсан сегіз agt en negentig
99 тоқсан тоғыз nege en negentig
100 жүз een honderd

Comments