# қазақ болгар Sound
0 нөл нула
1 бір едно
2 екі две
3 үш три
4 төрт четири
5 бес пет
6 алты шест
7 жеті седем
8 сегіз осем
9 тоғыз девет
10 он десет
11 он бір единайсет
12 он екі дванайсет
13 он үш тринайсет
14 он төрт четиринайсет
15 он бес петнайсет
16 он алты шестнайсет
17 он жеті седемнайсет
18 он сегіз осемнайсет
19 он тоғыз деветнайсет
20 жиырма двайсет
21 жиырма бір двайсет и едно
22 жиырма екі двайсет и две
23 жиырма үш двайсет и три
24 жиырма төрт двайсет и четири
25 жиырма бес двайсет и пет
26 жиырма алты двайсет и шест
27 жиырма жеті двайсет и седем
28 жиырма сегіз двайсет и осем
29 жиырма тоғыз двайсет и девет
30 отыз трийсет
31 Отыз бір трийсет и едно
32 Отыз екі трийсет и две
33 отыз үш трийсет и три
34 Отыз төрт трийсет и четири
35 Отыз бес трийсет и пет
36 отыз алты трийсет и шест
37 Отыз жеті трийсет и седем
38 Отыз сегіз трийсет и осем
39 Отыз тоғыз трийсет и девет
40 қырық четирийсет
41 Қырық бір четирийсет и едно
42 қырық екі четирийсет и две
43 қырық үш четирийсет и три
44 қырық төрт четирийсет и четири
45 қырық бес четирийсет и пет
46 Қырық алты четирийсет и шест
47 қырық жеті четирийсет и седем
48 қырық сегіз четирийсет и осем
49 қырық тоғыз четирийсет и девет
50 елу петдесет
51 елу бір петдесет и едно
52 елу екі петдесет и две
53 елу үш петдесет и три
54 елу төрт петдесет и четири
55 елу бес петдесет и пет
56 елу алты петдесет и шест
57 елу жеті петдесет и седем
58 елу сегіз петдесет и осем
59 елу тоғыз петдесет и девет
60 алпыс шейсет
61 Алпыс бір шейсет и едно
62 алпыс екі шейсет и две
63 алпыс үш шейсет и три
64 Алпыс төрт шейсет и четири
65 алпыс бес шейсет и пет
66 Алпыс алты шейсет и шест
67 Алпыс жеті шейсет и седем
68 алпыс сегіз шейсет и осем
69 Алпыс тоғыз шейсет и девет
70 жетпіс седемдесет
71 жетпіс бір седемдесет и едно
72 жетпіс екі седемдесет и две
73 жетпіс үш седемдесет и три
74 жетпіс төрт седемдесет и четири
75 жетпіс бес седемдесет и пет
76 жетпіс алты седемдесет и шест
77 жетпіс жеті седемдесет и седем
78 жетпіс сегіз седемдесет и осем
79 жетпіс тоғыз седемдесет и девет
80 сексен осемдесет
81 сексен бір осемдесет и едно
82 сексен екі осемдесет и две
83 сексен үш осемдесет и три
84 сексен төрт осемдесет и четири
85 сексен бес осемдесет и пет
86 сексен алты осемдесет и шест
87 сексен жеті осемдесет и седем
88 сексен сегіз осемдесет и осем
89 сексен тоғыз осемдесет и девет
90 тоқсан деветдесет
91 тоқсан бір деветдесет и едно
92 тоқсан екі деветдесет и две
93 тоқсан үш деветдесет и три
94 тоқсан төрт деветдесет и четири
95 тоқсан бес деветдесет и пет
96 тоқсан алты деветдесет и шест
97 тоқсан жеті деветдесет и седем
98 тоқсан сегіз деветдесет и осем
99 тоқсан тоғыз деветдесет и девет
100 жүз сто

Comments