# қазақ чех Sound
0 нөл nula
1 бір jedna
2 екі dvě
3 үш tři
4 төрт čtyři
5 бес pět
6 алты šest
7 жеті sedm
8 сегіз osm
9 тоғыз devět
10 он deset
11 он бір jedenáct
12 он екі dvanáct
13 он үш třináct
14 он төрт čtrnáct
15 он бес patnáct
16 он алты šestnáct
17 он жеті sedmnáct
18 он сегіз osmnáct
19 он тоғыз devatenáct
20 жиырма dvacet
21 жиырма бір dvacet jedna
22 жиырма екі dvacet dva
23 жиырма үш dvacet tři
24 жиырма төрт dvacet čtyři
25 жиырма бес dvacet pět
26 жиырма алты dvacet šest
27 жиырма жеті dvacet sedm
28 жиырма сегіз dvacet osm
29 жиырма тоғыз dvacet devět
30 отыз třicet
31 Отыз бір třicet jedna
32 Отыз екі třicet dva
33 отыз үш třicet tři
34 Отыз төрт třicet čtyři
35 Отыз бес třicet pět
36 отыз алты třicet šest
37 Отыз жеті třicet sedm
38 Отыз сегіз třicet osm
39 Отыз тоғыз třicet devět
40 қырық čtyřicet
41 Қырық бір čtyřicet jedna
42 қырық екі čtyřicet dva
43 қырық үш čtyřicet tři
44 қырық төрт čtyřicet čtyři
45 қырық бес čtyřicet pět
46 Қырық алты čtyřicet šest
47 қырық жеті čtyřicet sedm
48 қырық сегіз čtyřicet osm
49 қырық тоғыз čtyřicet devět
50 елу padesát
51 елу бір padesát jedna
52 елу екі padesát dva
53 елу үш padesát tři
54 елу төрт padesát čtyři
55 елу бес padesát pět
56 елу алты padesát šest
57 елу жеті padesát sedm
58 елу сегіз padesát osm
59 елу тоғыз padesát devět
60 алпыс šedesát
61 Алпыс бір šedesát jedna
62 алпыс екі šedesát dva
63 алпыс үш šedesát tři
64 Алпыс төрт šedesát čtyři
65 алпыс бес šedesát pět
66 Алпыс алты šedesát šest
67 Алпыс жеті šedesát sedm
68 алпыс сегіз šedesát osm
69 Алпыс тоғыз šedesát devět
70 жетпіс sedmdesát
71 жетпіс бір sedmdesát jedna
72 жетпіс екі sedmdesát dva
73 жетпіс үш sedmdesát tři
74 жетпіс төрт sedmdesát čtyři
75 жетпіс бес sedmdesát pět
76 жетпіс алты sedmdesát šest
77 жетпіс жеті sedmdesát sedm
78 жетпіс сегіз sedmdesát osm
79 жетпіс тоғыз sedmdesát devět
80 сексен osmdesát
81 сексен бір osmdesát jedna
82 сексен екі osmdesát dva
83 сексен үш osmdesát tři
84 сексен төрт osmdesát čtyři
85 сексен бес osmdesát pět
86 сексен алты osmdesát šest
87 сексен жеті osmdesát sedm
88 сексен сегіз osmdesát osm
89 сексен тоғыз osmdesát devět
90 тоқсан devadesát
91 тоқсан бір devadesát jedna
92 тоқсан екі devadesát dva
93 тоқсан үш devadesát tři
94 тоқсан төрт devadesát čtyři
95 тоқсан бес devadesát pět
96 тоқсан алты devadesát šest
97 тоқсан жеті devadesát sedm
98 тоқсан сегіз devadesát osm
99 тоқсан тоғыз devadesát devět
100 жүз sto

Comments