# қазақ хорват Sound
0 нөл nula
1 бір jedan
2 екі dva
3 үш tri
4 төрт četiri
5 бес pet
6 алты šest
7 жеті sedam
8 сегіз osam
9 тоғыз devet
10 он deset
11 он бір jedanaest
12 он екі dvanaest
13 он үш trinaest
14 он төрт četrnaest
15 он бес petnaest
16 он алты šesnaest
17 он жеті sedamnaest
18 он сегіз osamnaest
19 он тоғыз devetnaest
20 жиырма dvadeset
21 жиырма бір dvadeset i jedan
22 жиырма екі dvadeset i dva
23 жиырма үш dvadeset i tri
24 жиырма төрт dvadeset i četiri
25 жиырма бес dvadeset i pet
26 жиырма алты dvadeset i šest
27 жиырма жеті dvadeset i sedam
28 жиырма сегіз dvadeset i osam
29 жиырма тоғыз dvadeset i devet
30 отыз trideset
31 Отыз бір trideset i jedan
32 Отыз екі trideset i dva
33 отыз үш trideset i tri
34 Отыз төрт trideset i četiri
35 Отыз бес trideset i pet
36 отыз алты trideset i šest
37 Отыз жеті trideset i sedam
38 Отыз сегіз trideset i osam
39 Отыз тоғыз trideset i devet
40 қырық četrdeset
41 Қырық бір četrdeset i jedan
42 қырық екі četrdeset i dva
43 қырық үш četrdeset i tri
44 қырық төрт četrdeset i četiri
45 қырық бес četrdeset i pet
46 Қырық алты četrdeset i šest
47 қырық жеті četrdeset i sedam
48 қырық сегіз četrdeset osam
49 қырық тоғыз četrdeset i devet
50 елу pedeset
51 елу бір pedeset i jedan
52 елу екі pedeset i dva
53 елу үш pedeset i tri
54 елу төрт pedeset i četiri
55 елу бес pedeset i pet
56 елу алты pedeset i šest
57 елу жеті pedeset i sedam
58 елу сегіз pedeset i osam
59 елу тоғыз pedeset i devet
60 алпыс šezdeset
61 Алпыс бір šezdeset i jedan
62 алпыс екі šezdeset i dva
63 алпыс үш šezdeset i tri
64 Алпыс төрт šezdeset i četiri
65 алпыс бес šezdeset i pet
66 Алпыс алты šezdeset i šest
67 Алпыс жеті šezdeset i sedam
68 алпыс сегіз šezdeset i osam
69 Алпыс тоғыз šezdeset i devet
70 жетпіс sedamdeset
71 жетпіс бір sedamdeset i jedan
72 жетпіс екі sedamdeset i dva
73 жетпіс үш sedamdeset i tri
74 жетпіс төрт sedamdeset i četiri
75 жетпіс бес sedamdeset i pet
76 жетпіс алты sedamdeset i šest
77 жетпіс жеті sedamdeset i sedam
78 жетпіс сегіз sedamdeset i osam
79 жетпіс тоғыз sedamdeset i devet
80 сексен osamdeset
81 сексен бір osamdeset i jedan
82 сексен екі osamdeset i dva
83 сексен үш osamdeset i tri
84 сексен төрт osamdeset i četiri
85 сексен бес osamdeset i pet
86 сексен алты osamdeset i šest
87 сексен жеті osamdeset i sedam
88 сексен сегіз osamdeset i osam
89 сексен тоғыз osamdeset i devet
90 тоқсан devedeset
91 тоқсан бір devedeset i jedan
92 тоқсан екі devedeset i dva
93 тоқсан үш devedeset i tri
94 тоқсан төрт devedeset i četiri
95 тоқсан бес devedeset i pet
96 тоқсан алты devedeset i šest
97 тоқсан жеті devedeset i sedam
98 тоқсан сегіз devedeset i osam
99 тоқсан тоғыз devedeset i devet
100 жүз sto

Comments