# қазақ индонезия Sound
0 нөл nol
1 бір satu
2 екі dua
3 үш tiga
4 төрт empat
5 бес lima
6 алты enam
7 жеті tujuh
8 сегіз delapan
9 тоғыз sembilan
10 он sepuluh
11 он бір sebelas
12 он екі dua belas
13 он үш tiga belas
14 он төрт empat belas
15 он бес lima belas
16 он алты enam belas
17 он жеті tujuh belas
18 он сегіз delapan belas
19 он тоғыз sembilan belas
20 жиырма dua puluh
21 жиырма бір dua puluh satu
22 жиырма екі dua puluh dua
23 жиырма үш dua puluh tiga
24 жиырма төрт dua puluh empat
25 жиырма бес dua puluh lima
26 жиырма алты dua puluh enam
27 жиырма жеті dua puluh tujuh
28 жиырма сегіз dua puluh delapan
29 жиырма тоғыз dua puluh sembilan
30 отыз tiga puluh
31 Отыз бір tiga puluh satu
32 Отыз екі tiga puluh dua
33 отыз үш tiga puluh tiga
34 Отыз төрт tiga puluh empat
35 Отыз бес tiga puluh lima
36 отыз алты tiga puluh enam
37 Отыз жеті tiga puluh tujuh
38 Отыз сегіз tiga puluh delapan
39 Отыз тоғыз tiga puluh sembilan
40 қырық empat puluh
41 Қырық бір empat puluh satu
42 қырық екі empat puluh dua
43 қырық үш empat puluh tiga
44 қырық төрт empat puluh empat
45 қырық бес empat puluh lima
46 Қырық алты empat puluh enam
47 қырық жеті empat puluh tujuh
48 қырық сегіз empat puluh delapan
49 қырық тоғыз empat puluh sembilan
50 елу lima puluh
51 елу бір lima puluh satu
52 елу екі lima puluh dua
53 елу үш lima puluh tiga
54 елу төрт lima puluh empat
55 елу бес lima puluh lima
56 елу алты lima puluh enam
57 елу жеті lima puluh tujuh
58 елу сегіз lima puluh delapan
59 елу тоғыз lima puluh sembilan
60 алпыс enam puluh
61 Алпыс бір enam puluh satu
62 алпыс екі enam puluh dua
63 алпыс үш enam puluh tiga
64 Алпыс төрт enam puluh empat
65 алпыс бес enam puluh lima
66 Алпыс алты enam puluh enam
67 Алпыс жеті enam puluh tujuh
68 алпыс сегіз enam puluh delapan
69 Алпыс тоғыз enam puluh sembilan
70 жетпіс tujuh puluh
71 жетпіс бір tujuh puluh satu
72 жетпіс екі tujuh puluh dua
73 жетпіс үш tujuh puluh tiga
74 жетпіс төрт tujuh puluh empat
75 жетпіс бес tujuh puluh lima
76 жетпіс алты tujuh puluh enam
77 жетпіс жеті tujuh puluh tujuh
78 жетпіс сегіз tujuh puluh delapan
79 жетпіс тоғыз tujuh puluh sembilan
80 сексен delapan puluh
81 сексен бір delapan puluh satu
82 сексен екі delapan puluh dua
83 сексен үш delapan puluh tiga
84 сексен төрт delapan puluh empat
85 сексен бес delapan puluh lima
86 сексен алты delapan puluh enam
87 сексен жеті delapan puluh tujuh
88 сексен сегіз delapan puluh delapan
89 сексен тоғыз delapan puluh sembilan
90 тоқсан sembilan puluh
91 тоқсан бір sembilan puluh satu
92 тоқсан екі sembilan puluh dua
93 тоқсан үш sembilan puluh tiga
94 тоқсан төрт sembilan puluh empat
95 тоқсан бес sembilan puluh lima
96 тоқсан алты sembilan puluh enam
97 тоқсан жеті sembilan puluh tujuh
98 тоқсан сегіз sembilan puluh delapan
99 тоқсан тоғыз sembilan puluh sembilan
100 жүз seratus

Comments