# қазақ ирланд Sound
0 нөл naid
1 бір a haon
2 екі a dó
3 үш a trí
4 төрт a ceathair
5 бес a cúig
6 алты a sé
7 жеті a seacht
8 сегіз a hocht
9 тоғыз a naoi
10 он a deich
11 он бір a haon déag
12 он екі a dó dhéag
13 он үш a trí déag
14 он төрт a ceathair déag
15 он бес a cúig déag
16 он алты a sé déag
17 он жеті a seacht déag
18 он сегіз a hocht déag
19 он тоғыз a naoi déag
20 жиырма fiche
21 жиырма бір fiche a haon
22 жиырма екі fiche a dó
23 жиырма үш fiche a trí
24 жиырма төрт fiche a ceathair
25 жиырма бес fiche a cúig
26 жиырма алты fiche a sé
27 жиырма жеті fiche a seacht
28 жиырма сегіз fiche a hocht
29 жиырма тоғыз fiche a naoi
30 отыз tríocha
31 Отыз бір tríocha a haon
32 Отыз екі tríocha a dó
33 отыз үш tríocha a trí
34 Отыз төрт tríocha a ceathair
35 Отыз бес tríocha a cúig
36 отыз алты tríocha a sé
37 Отыз жеті tríocha a seacht
38 Отыз сегіз tríocha a hocht
39 Отыз тоғыз tríocha a naoi
40 қырық daichead
41 Қырық бір daichead a haon
42 қырық екі daichead a dó
43 қырық үш daichead a trí
44 қырық төрт daichead a ceathair
45 қырық бес daichead a cúig
46 Қырық алты daichead a sé
47 қырық жеті daichead a seacht
48 қырық сегіз daichead a hocht
49 қырық тоғыз daichead a naoi
50 елу caoga
51 елу бір caoga a haon
52 елу екі caoga a dó
53 елу үш caoga a trí
54 елу төрт caoga a ceathair
55 елу бес caoga a cúig
56 елу алты caoga a sé
57 елу жеті caoga a seacht
58 елу сегіз caoga a hocht
59 елу тоғыз caoga a naoi
60 алпыс seasca
61 Алпыс бір seasca a haon
62 алпыс екі seasca a dó
63 алпыс үш seasca a trí
64 Алпыс төрт seasca a ceathair
65 алпыс бес seasca a cúig
66 Алпыс алты seasca a sé
67 Алпыс жеті seasca a seacht
68 алпыс сегіз seasca a hocht
69 Алпыс тоғыз seasca a naoi
70 жетпіс seachtó
71 жетпіс бір seachtó a haon
72 жетпіс екі seachtó a dó
73 жетпіс үш seachtó a trí
74 жетпіс төрт seachtó a ceathair
75 жетпіс бес seachtó a cúig
76 жетпіс алты seachtó a sé
77 жетпіс жеті seachtó a seacht
78 жетпіс сегіз seachtó a hocht
79 жетпіс тоғыз seachtó a naoi
80 сексен ochtó
81 сексен бір ochtó a haon
82 сексен екі ochtó a dó
83 сексен үш ochtó a trí
84 сексен төрт ochtó a ceathair
85 сексен бес ochtó a cúig
86 сексен алты ochtó a sé
87 сексен жеті ochtó a seacht
88 сексен сегіз ochtó a hocht
89 сексен тоғыз ochtó a naoi
90 тоқсан nócha
91 тоқсан бір nócha a haon
92 тоқсан екі nócha a dó
93 тоқсан үш nócha a trí
94 тоқсан төрт nócha a ceathair
95 тоқсан бес nócha a cúig
96 тоқсан алты nócha a sé
97 тоқсан жеті nócha a seacht
98 тоқсан сегіз nócha a hocht
99 тоқсан тоғыз nócha a naoi
100 жүз céad

Comments