# қазақ португал Sound
0 нөл Zero
1 бір Um
2 екі Dois
3 үш Três
4 төрт Quatro
5 бес Cinco
6 алты Seis
7 жеті Sete
8 сегіз Oito
9 тоғыз Nove
10 он Dez
11 он бір Onze
12 он екі Doze
13 он үш Treze
14 он төрт Catorze
15 он бес Quinze
16 он алты Dezasseis
17 он жеті Dezassete
18 он сегіз Dezoito
19 он тоғыз Dezanove
20 жиырма Vinte
21 жиырма бір Vinte e um
22 жиырма екі Vinte e dois
23 жиырма үш Vinte e três
24 жиырма төрт Vinte e quatro
25 жиырма бес Vinte e cinco
26 жиырма алты Vinte e seis
27 жиырма жеті Vinte e sete
28 жиырма сегіз Vinte e oito
29 жиырма тоғыз Vinte e nove
30 отыз Trinta
31 Отыз бір Trinta e um
32 Отыз екі Trinta e dois
33 отыз үш Trinta e três
34 Отыз төрт Trinta e quatro
35 Отыз бес Trinta e cinco
36 отыз алты Trinta e seis
37 Отыз жеті Trinta e sete
38 Отыз сегіз Trinta e oito
39 Отыз тоғыз Trinta e nove
40 қырық Quarenta
41 Қырық бір Quarenta e um
42 қырық екі Quarenta e dois
43 қырық үш Quarenta e três
44 қырық төрт Quarenta e quatro
45 қырық бес Quarenta e cinco
46 Қырық алты Quarenta e seis
47 қырық жеті Quarenta e sete
48 қырық сегіз Quarenta e oito
49 қырық тоғыз Quarenta e nove
50 елу Cinquenta
51 елу бір Cinquenta e um
52 елу екі Cinquenta e dois
53 елу үш Cinquenta e três
54 елу төрт Cinquenta e quatro
55 елу бес Cinquenta e cinco
56 елу алты Cinquenta e seis
57 елу жеті Cinquenta e sete
58 елу сегіз Cinquenta e oito
59 елу тоғыз Cinquenta e nove
60 алпыс Sessenta
61 Алпыс бір Sessenta e um
62 алпыс екі Sessenta e dois
63 алпыс үш Sessenta e três
64 Алпыс төрт Sessenta e quatro
65 алпыс бес Sessenta e cinco
66 Алпыс алты Sessenta e seis
67 Алпыс жеті Sessenta e sete
68 алпыс сегіз Sessenta e oito
69 Алпыс тоғыз Sessenta e nove
70 жетпіс Setenta
71 жетпіс бір Setenta e um
72 жетпіс екі Setenta e dois
73 жетпіс үш Setenta e três
74 жетпіс төрт Setenta e quatro
75 жетпіс бес Setenta e cinco
76 жетпіс алты Setenta e seis
77 жетпіс жеті Setenta e sete
78 жетпіс сегіз Setenta e oito
79 жетпіс тоғыз Setenta e nove
80 сексен Oitenta
81 сексен бір Oitenta e um
82 сексен екі Oitenta e dois
83 сексен үш Oitenta e três
84 сексен төрт Oitenta e quatro
85 сексен бес Oitenta e cinco
86 сексен алты Oitenta e seis
87 сексен жеті Oitenta e sete
88 сексен сегіз Oitenta e oito
89 сексен тоғыз Oitenta e nove
90 тоқсан Noventa
91 тоқсан бір Noventa e um
92 тоқсан екі Noventa e dois
93 тоқсан үш Noventa e três
94 тоқсан төрт Noventa e quatro
95 тоқсан бес Noventa e cinco
96 тоқсан алты Noventa e seis
97 тоқсан жеті Noventa e sete
98 тоқсан сегіз Noventa e oito
99 тоқсан тоғыз Noventa e nove
100 жүз Cem

Comments