# қазақ словен Sound
0 нөл Nič
1 бір Ena
2 екі Dve
3 үш Tri
4 төрт štiri
5 бес Pet
6 алты šest
7 жеті Sedem
8 сегіз Osem
9 тоғыз Devet
10 он Deset
11 он бір Enajst
12 он екі Dvanajst
13 он үш Trinajst
14 он төрт štirinajst
15 он бес Petnajst
16 он алты šestnajst
17 он жеті Sedemnajst
18 он сегіз Osemnajst
19 он тоғыз Devetnajst
20 жиырма Dvajset
21 жиырма бір Enaindvajset
22 жиырма екі Dvaindvajset
23 жиырма үш Triindvajset
24 жиырма төрт štiriindvajset
25 жиырма бес Petindvajset
26 жиырма алты šestindvajset
27 жиырма жеті Sedemindvajset
28 жиырма сегіз Osemindvajset
29 жиырма тоғыз Devetindvajset
30 отыз Trideset
31 Отыз бір Enaintrideset
32 Отыз екі Dváintrídeset
33 отыз үш Tríintrídeset
34 Отыз төрт štíriintrídeset
35 Отыз бес Pétintrídeset
36 отыз алты šéstintrídeset
37 Отыз жеті Sédemintrídeset
38 Отыз сегіз ósemintrídeset
39 Отыз тоғыз Devétintrídeset
40 қырық štirideset
41 Қырық бір ênainštírideset
42 қырық екі dváinštírideset
43 қырық үш Tríinštírideset
44 қырық төрт štíriinštírideset
45 қырық бес Pétinštírideset
46 Қырық алты šéstinštírideset
47 қырық жеті Sédeminštírideset
48 қырық сегіз óseminštírideset
49 қырық тоғыз Devétinštírideset
50 елу Pétdeset
51 елу бір ênainpétdeset
52 елу екі Dváinpétdeset
53 елу үш Tríinpétdeset
54 елу төрт štíriinpétdeset
55 елу бес Pétinpétdeset
56 елу алты šéstinpétdeset
57 елу жеті sédeminpétdeset
58 елу сегіз óseminpétdeset
59 елу тоғыз devétinpétdeset
60 алпыс šéstdeset
61 Алпыс бір ênainšéstdeset
62 алпыс екі dváinšéstdeset
63 алпыс үш tríinšéstdeset
64 Алпыс төрт štíriinšéstdeset
65 алпыс бес pétinšéstdeset
66 Алпыс алты šéstinšéstdeset
67 Алпыс жеті sédeminšéstdeset
68 алпыс сегіз óseminšéstdeset
69 Алпыс тоғыз devétinšéstdeset
70 жетпіс Sédemdeset
71 жетпіс бір ênainsédemdeset
72 жетпіс екі dváinsédemdeset
73 жетпіс үш tríinsédemdeset
74 жетпіс төрт štíriinsédemdeset
75 жетпіс бес pétinsédemdeset
76 жетпіс алты šéstinsédemdeset
77 жетпіс жеті sédeminsédemdeset
78 жетпіс сегіз óseminsédemdeset
79 жетпіс тоғыз devétinsédemdeset
80 сексен ósemdeset
81 сексен бір ênainósemdeset
82 сексен екі dváinósemdeset
83 сексен үш tríinósemdeset
84 сексен төрт štíriinósemdeset
85 сексен бес pétinósemdeset
86 сексен алты šéstinósemdeset
87 сексен жеті sédeminósemdeset
88 сексен сегіз óseminósemdeset
89 сексен тоғыз devétinósemdeset
90 тоқсан devétdeset
91 тоқсан бір ênaindevétdeset
92 тоқсан екі dváindevétdeset
93 тоқсан үш tríindevétdeset
94 тоқсан төрт štíriindevétdeset
95 тоқсан бес pétindevétdeset
96 тоқсан алты šéstindevétdeset
97 тоқсан жеті sédemindevétdeset
98 тоқсан сегіз ósemindevétdeset
99 тоқсан тоғыз devétindevétdeset
100 жүз Stó

Comments