Skaičiai čekų

Skaičiai čekų

# lietuvių čekų Sound
0 nulis nula
1 vienas jedna
2 du dvě
3 trys tři
4 keturi čtyři
5 penki pět
6 šeši šest
7 septyni sedm
8 aštuoni osm
9 devyni devět
10 dešimt deset
11 vienuolika jedenáct
12 dvylika dvanáct
13 trylika třináct
14 keturiolika čtrnáct
15 penkiolika patnáct
16 šešiolika šestnáct
17 septyniolika sedmnáct
18 aštuoniolika osmnáct
19 devyniolika devatenáct
20 dvidešimt dvacet
21 dvidešimt vienas dvacet jedna
22 dvidešimt du dvacet dva
23 dvidešimt trys dvacet tři
24 dvidešimt keturi dvacet čtyři
25 dvidešimt penki dvacet pět
26 dvidešimt šeši dvacet šest
27 dvidešimt septyni dvacet sedm
28 dvidešimt aštuoni dvacet osm
29 dvidešimt devyni dvacet devět
30 trisdešimt třicet
31 trisdešimt vienas třicet jedna
32 trisdešimt du třicet dva
33 trisdešimt trys třicet tři
34 trisdešimt keturi třicet čtyři
35 trisdešimt penki třicet pět
36 trisdešimt šeši třicet šest
37 trisdešimt septyni třicet sedm
38 trisdešimt aštuoni třicet osm
39 trisdešimt devyni třicet devět
40 keturiasdešimt čtyřicet
41 keturiasdešimt vienas čtyřicet jedna
42 keturiasdešimt du čtyřicet dva
43 keturiasdešimt trys čtyřicet tři
44 keturiasdešimt keturi čtyřicet čtyři
45 keturiasdešimt penki čtyřicet pět
46 keturiasdešimt šeši čtyřicet šest
47 keturiasdešimt septyni čtyřicet sedm
48 keturiasdešimt aštuoni čtyřicet osm
49 keturiasdešimt devyni čtyřicet devět
50 penkiasdešimt padesát
51 penkiasdešimt vienas padesát jedna
52 penkiasdešimt du padesát dva
53 penkiasdešimt trys padesát tři
54 penkiasdešimt keturi padesát čtyři
55 penkiasdešimt penki padesát pět
56 penkiasdešimt šeši padesát šest
57 penkiasdešimt septyni padesát sedm
58 penkiasdešimt aštuoni padesát osm
59 penkiasdešimt devyni padesát devět
60 šešiasdešimt šedesát
61 šešiasdešimt vienas šedesát jedna
62 šešiasdešimt du šedesát dva
63 šešiasdešimt trys šedesát tři
64 šešiasdešimt keturi šedesát čtyři
65 šešiasdešimt penki šedesát pět
66 šešiasdešimt šeši šedesát šest
67 šešiasdešimt septyni šedesát sedm
68 šešiasdešimt aštuoni šedesát osm
69 šešiasdešimt devyni šedesát devět
70 septyniasdešimt sedmdesát
71 septyniasdešimt vienas sedmdesát jedna
72 septyniasdešimt du sedmdesát dva
73 septyniasdešimt trys sedmdesát tři
74 septyniasdešimt keturi sedmdesát čtyři
75 septyniasdešimt penki sedmdesát pět
76 septyniasdešimt šeši sedmdesát šest
77 septyniasdešimt septyni sedmdesát sedm
78 septyniasdešimt aštuoni sedmdesát osm
79 septyniasdešimt devyni sedmdesát devět
80 aštuoniasdešimt osmdesát
81 aštuoniasdešimt vienas osmdesát jedna
82 aštuoniasdešimt du osmdesát dva
83 aštuoniasdešimt trys osmdesát tři
84 aštuoniasdešimt keturi osmdesát čtyři
85 aštuoniasdešimt penki osmdesát pět
86 aštuoniasdešimt šeši osmdesát šest
87 aštuoniasdešimt septyni osmdesát sedm
88 aštuoniasdešimt aštuoni osmdesát osm
89 aštuoniasdešimt devyni osmdesát devět
90 devyniasdešimt devadesát
91 devyniasdešimt vienas devadesát jedna
92 devyniasdešimt du devadesát dva
93 devyniasdešimt trys devadesát tři
94 devyniasdešimt keturi devadesát čtyři
95 devyniasdešimt penki devadesát pět
96 devyniasdešimt šeši devadesát šest
97 devyniasdešimt septyni devadesát sedm
98 devyniasdešimt aštuoni devadesát osm
99 devyniasdešimt devyni devadesát devět
100 šimtas sto

Comments