Skaičiai gudžarati

Skaičiai gudžarati

# lietuvių gudžaratų Sound
0 nulis શૂન્ય
1 vienas એક
2 du બે
3 trys ત્રણ
4 keturi ચાર
5 penki પાંચ
6 šeši
7 septyni સાત
8 aštuoni આઠ
9 devyni નવ
10 dešimt દસ
11 vienuolika અગિયાર
12 dvylika બાર
13 trylika તેર
14 keturiolika ચૌદ
15 penkiolika પંદર
16 šešiolika સોળ
17 septyniolika સત્તર
18 aštuoniolika અઢાર
19 devyniolika ઓગણિસ
20 dvidešimt વીસ
21 dvidešimt vienas એકવીસ
22 dvidešimt du બાવીસ
23 dvidešimt trys તેવીસ
24 dvidešimt keturi ચોવીસ
25 dvidešimt penki પચ્ચીસ
26 dvidešimt šeši છવીસ
27 dvidešimt septyni સત્તાવીસ
28 dvidešimt aštuoni અઠ્ઠાવીસ
29 dvidešimt devyni ઓગણત્રીસ
30 trisdešimt ત્રીસ
31 trisdešimt vienas એકત્રીસ
32 trisdešimt du બત્રીસ
33 trisdešimt trys તેત્રીસ
34 trisdešimt keturi ચોત્રીસ
35 trisdešimt penki પાંત્રીસ
36 trisdešimt šeši છત્રીસ
37 trisdešimt septyni સડત્રીસ
38 trisdešimt aštuoni અડત્રીસ
39 trisdešimt devyni ઓગણચાલીસ
40 keturiasdešimt ચાલીસ
41 keturiasdešimt vienas એકતાલીસ
42 keturiasdešimt du બેતાલીસ
43 keturiasdešimt trys ત્રેતાલીસ
44 keturiasdešimt keturi ચુંમાલીસ
45 keturiasdešimt penki પિસ્તાલીસ
46 keturiasdešimt šeši છેતાલીસ
47 keturiasdešimt septyni સુડતાલીસ
48 keturiasdešimt aštuoni અડતાલીસ
49 keturiasdešimt devyni ઓગણપચાસ
50 penkiasdešimt પચાસ
51 penkiasdešimt vienas એકાવન
52 penkiasdešimt du બાવન
53 penkiasdešimt trys ત્રેપન
54 penkiasdešimt keturi ચોપન
55 penkiasdešimt penki પંચાવન
56 penkiasdešimt šeši છપ્પન
57 penkiasdešimt septyni સત્તાવન
58 penkiasdešimt aštuoni અઠ્ઠાવન
59 penkiasdešimt devyni ઓગણસાઠ
60 šešiasdešimt સાઈઠ
61 šešiasdešimt vienas એકસઠ
62 šešiasdešimt du બાસઠ
63 šešiasdešimt trys ત્રેસઠ
64 šešiasdešimt keturi ચોસઠ
65 šešiasdešimt penki પાંસઠ
66 šešiasdešimt šeši છાસઠ
67 šešiasdešimt septyni સડસઠ
68 šešiasdešimt aštuoni અડસઠ
69 šešiasdešimt devyni અગણોસિત્તેર
70 septyniasdešimt સિત્તેર
71 septyniasdešimt vienas એકોતેર
72 septyniasdešimt du બોતેર
73 septyniasdešimt trys તોતેર
74 septyniasdešimt keturi ચુમોતેર
75 septyniasdešimt penki પંચોતેર
76 septyniasdešimt šeši છોતેર
77 septyniasdešimt septyni સિત્યોતેર
78 septyniasdešimt aštuoni ઇઠ્યોતેર
79 septyniasdešimt devyni ઓગણાએંસી
80 aštuoniasdešimt એંસી
81 aštuoniasdešimt vienas એક્યાસી
82 aštuoniasdešimt du બ્યાસી
83 aštuoniasdešimt trys ત્યાસી
84 aštuoniasdešimt keturi ચોર્યાસી
85 aštuoniasdešimt penki પંચાસી
86 aštuoniasdešimt šeši છ્યાસી
87 aštuoniasdešimt septyni સિત્યાસી
88 aštuoniasdešimt aštuoni ઈઠ્યાસી
89 aštuoniasdešimt devyni નેવ્યાસી
90 devyniasdešimt નેવું
91 devyniasdešimt vienas એકાણું
92 devyniasdešimt du બાણું
93 devyniasdešimt trys ત્રાણું
94 devyniasdešimt keturi ચોરાણું
95 devyniasdešimt penki પંચાણું
96 devyniasdešimt šeši છન્નું
97 devyniasdešimt septyni સત્તાણું
98 devyniasdešimt aštuoni અઠ્ઠાણું
99 devyniasdešimt devyni નવ્વાણું
100 šimtas સો

Comments