Skaičiai hindi

Skaičiai hindi

# lietuvių hindi Sound
0 nulis शून्य
1 vienas एक
2 du दो
3 trys तीन
4 keturi चार
5 penki पाँच
6 šeši छः
7 septyni सात
8 aštuoni आठ
9 devyni नौ
10 dešimt दस
11 vienuolika ग्यारह
12 dvylika बारह
13 trylika तेरह
14 keturiolika चौदह
15 penkiolika पंद्रह
16 šešiolika सोलह
17 septyniolika सत्रह
18 aštuoniolika अट्ठारह
19 devyniolika उन्नीस
20 dvidešimt बीस
21 dvidešimt vienas इक्कीस
22 dvidešimt du बाईस
23 dvidešimt trys तेईस
24 dvidešimt keturi चौबीस
25 dvidešimt penki पच्चीस
26 dvidešimt šeši छब्बीस
27 dvidešimt septyni सत्ताईस
28 dvidešimt aštuoni अट्ठाईस
29 dvidešimt devyni उनतीस
30 trisdešimt तीस
31 trisdešimt vienas इकतीस
32 trisdešimt du बत्तीस
33 trisdešimt trys तैंतीस
34 trisdešimt keturi चौतीस
35 trisdešimt penki पैंतीस
36 trisdešimt šeši छ्त्तीस
37 trisdešimt septyni सैंतीस
38 trisdešimt aštuoni अड़तीस
39 trisdešimt devyni उनतालीस
40 keturiasdešimt चालीस
41 keturiasdešimt vienas इकतालीस
42 keturiasdešimt du बयालीस
43 keturiasdešimt trys तैंतालीस
44 keturiasdešimt keturi चवालीस
45 keturiasdešimt penki पैंतालीस
46 keturiasdešimt šeši छियालीस
47 keturiasdešimt septyni सैंतालीस
48 keturiasdešimt aštuoni अ़ड़तालीस
49 keturiasdešimt devyni उनचास
50 penkiasdešimt पचास
51 penkiasdešimt vienas इक्यावन
52 penkiasdešimt du बावन
53 penkiasdešimt trys तिरपन
54 penkiasdešimt keturi चौवन
55 penkiasdešimt penki पचपन
56 penkiasdešimt šeši छप्पन
57 penkiasdešimt septyni सत्तावन
58 penkiasdešimt aštuoni अठ्ठावन
59 penkiasdešimt devyni उनसठ
60 šešiasdešimt साठ
61 šešiasdešimt vienas इकसठ
62 šešiasdešimt du बासठ
63 šešiasdešimt trys तिरसठ
64 šešiasdešimt keturi चौसठ
65 šešiasdešimt penki पैंसठ
66 šešiasdešimt šeši छियासठ
67 šešiasdešimt septyni सड़सठ
68 šešiasdešimt aštuoni अड़सठ
69 šešiasdešimt devyni उनहत्तर
70 septyniasdešimt सत्तर
71 septyniasdešimt vienas इकहत्तर
72 septyniasdešimt du बहत्तर
73 septyniasdešimt trys तिहत्तर
74 septyniasdešimt keturi चौहत्तर
75 septyniasdešimt penki पचहत्तर
76 septyniasdešimt šeši छिहत्तर
77 septyniasdešimt septyni सतहत्तर
78 septyniasdešimt aštuoni अठहत्तर
79 septyniasdešimt devyni उन्यासी
80 aštuoniasdešimt अस्सी
81 aštuoniasdešimt vienas इक्यासी
82 aštuoniasdešimt du बयासी
83 aštuoniasdešimt trys तिरासी
84 aštuoniasdešimt keturi चौरासी
85 aštuoniasdešimt penki पचासी
86 aštuoniasdešimt šeši छियासी
87 aštuoniasdešimt septyni सत्तासी
88 aštuoniasdešimt aštuoni अठ्ठासी
89 aštuoniasdešimt devyni नवासी
90 devyniasdešimt नब्बे
91 devyniasdešimt vienas इक्यानवे
92 devyniasdešimt du बानवे
93 devyniasdešimt trys तिरानवे
94 devyniasdešimt keturi चौरानवे
95 devyniasdešimt penki पचानवे
96 devyniasdešimt šeši छियानवे
97 devyniasdešimt septyni सत्तानवे
98 devyniasdešimt aštuoni अट्ठानवे
99 devyniasdešimt devyni निन्यानवे
100 šimtas एक सौ

Comments