Skaičiai indoneziečių

Skaičiai indoneziečių

# lietuvių indoneziečių Sound
0 nulis nol
1 vienas satu
2 du dua
3 trys tiga
4 keturi empat
5 penki lima
6 šeši enam
7 septyni tujuh
8 aštuoni delapan
9 devyni sembilan
10 dešimt sepuluh
11 vienuolika sebelas
12 dvylika dua belas
13 trylika tiga belas
14 keturiolika empat belas
15 penkiolika lima belas
16 šešiolika enam belas
17 septyniolika tujuh belas
18 aštuoniolika delapan belas
19 devyniolika sembilan belas
20 dvidešimt dua puluh
21 dvidešimt vienas dua puluh satu
22 dvidešimt du dua puluh dua
23 dvidešimt trys dua puluh tiga
24 dvidešimt keturi dua puluh empat
25 dvidešimt penki dua puluh lima
26 dvidešimt šeši dua puluh enam
27 dvidešimt septyni dua puluh tujuh
28 dvidešimt aštuoni dua puluh delapan
29 dvidešimt devyni dua puluh sembilan
30 trisdešimt tiga puluh
31 trisdešimt vienas tiga puluh satu
32 trisdešimt du tiga puluh dua
33 trisdešimt trys tiga puluh tiga
34 trisdešimt keturi tiga puluh empat
35 trisdešimt penki tiga puluh lima
36 trisdešimt šeši tiga puluh enam
37 trisdešimt septyni tiga puluh tujuh
38 trisdešimt aštuoni tiga puluh delapan
39 trisdešimt devyni tiga puluh sembilan
40 keturiasdešimt empat puluh
41 keturiasdešimt vienas empat puluh satu
42 keturiasdešimt du empat puluh dua
43 keturiasdešimt trys empat puluh tiga
44 keturiasdešimt keturi empat puluh empat
45 keturiasdešimt penki empat puluh lima
46 keturiasdešimt šeši empat puluh enam
47 keturiasdešimt septyni empat puluh tujuh
48 keturiasdešimt aštuoni empat puluh delapan
49 keturiasdešimt devyni empat puluh sembilan
50 penkiasdešimt lima puluh
51 penkiasdešimt vienas lima puluh satu
52 penkiasdešimt du lima puluh dua
53 penkiasdešimt trys lima puluh tiga
54 penkiasdešimt keturi lima puluh empat
55 penkiasdešimt penki lima puluh lima
56 penkiasdešimt šeši lima puluh enam
57 penkiasdešimt septyni lima puluh tujuh
58 penkiasdešimt aštuoni lima puluh delapan
59 penkiasdešimt devyni lima puluh sembilan
60 šešiasdešimt enam puluh
61 šešiasdešimt vienas enam puluh satu
62 šešiasdešimt du enam puluh dua
63 šešiasdešimt trys enam puluh tiga
64 šešiasdešimt keturi enam puluh empat
65 šešiasdešimt penki enam puluh lima
66 šešiasdešimt šeši enam puluh enam
67 šešiasdešimt septyni enam puluh tujuh
68 šešiasdešimt aštuoni enam puluh delapan
69 šešiasdešimt devyni enam puluh sembilan
70 septyniasdešimt tujuh puluh
71 septyniasdešimt vienas tujuh puluh satu
72 septyniasdešimt du tujuh puluh dua
73 septyniasdešimt trys tujuh puluh tiga
74 septyniasdešimt keturi tujuh puluh empat
75 septyniasdešimt penki tujuh puluh lima
76 septyniasdešimt šeši tujuh puluh enam
77 septyniasdešimt septyni tujuh puluh tujuh
78 septyniasdešimt aštuoni tujuh puluh delapan
79 septyniasdešimt devyni tujuh puluh sembilan
80 aštuoniasdešimt delapan puluh
81 aštuoniasdešimt vienas delapan puluh satu
82 aštuoniasdešimt du delapan puluh dua
83 aštuoniasdešimt trys delapan puluh tiga
84 aštuoniasdešimt keturi delapan puluh empat
85 aštuoniasdešimt penki delapan puluh lima
86 aštuoniasdešimt šeši delapan puluh enam
87 aštuoniasdešimt septyni delapan puluh tujuh
88 aštuoniasdešimt aštuoni delapan puluh delapan
89 aštuoniasdešimt devyni delapan puluh sembilan
90 devyniasdešimt sembilan puluh
91 devyniasdešimt vienas sembilan puluh satu
92 devyniasdešimt du sembilan puluh dua
93 devyniasdešimt trys sembilan puluh tiga
94 devyniasdešimt keturi sembilan puluh empat
95 devyniasdešimt penki sembilan puluh lima
96 devyniasdešimt šeši sembilan puluh enam
97 devyniasdešimt septyni sembilan puluh tujuh
98 devyniasdešimt aštuoni sembilan puluh delapan
99 devyniasdešimt devyni sembilan puluh sembilan
100 šimtas seratus

Comments