Skaičiai ispaniškai

Skaičiai ispaniškai

# lietuvių ispanų Sound
0 nulis Cero
1 vienas uno
2 du dos
3 trys tres
4 keturi cuatro
5 penki cinco
6 šeši seis
7 septyni siete
8 aštuoni ocho
9 devyni nueve
10 dešimt diez
11 vienuolika once
12 dvylika doce
13 trylika trece
14 keturiolika catorce
15 penkiolika quince
16 šešiolika dieciséis
17 septyniolika diecisiete
18 aštuoniolika dieciocho
19 devyniolika diecinueve
20 dvidešimt veinte
21 dvidešimt vienas veintiuno
22 dvidešimt du veintidós
23 dvidešimt trys veintitrés
24 dvidešimt keturi veinticuatro
25 dvidešimt penki veinticinco
26 dvidešimt šeši veintiséis
27 dvidešimt septyni veintisiete
28 dvidešimt aštuoni veintiocho
29 dvidešimt devyni veintinueve
30 trisdešimt treinta
31 trisdešimt vienas treinta y uno
32 trisdešimt du treinta y dos
33 trisdešimt trys treinta y tres
34 trisdešimt keturi treinta y cuatro
35 trisdešimt penki treinta y cinco
36 trisdešimt šeši treinta y seis
37 trisdešimt septyni treinta y siete
38 trisdešimt aštuoni treinta y ocho
39 trisdešimt devyni treinta y nueve
40 keturiasdešimt cuarenta
41 keturiasdešimt vienas cuarenta y uno
42 keturiasdešimt du cuarenta y dos
43 keturiasdešimt trys cuarenta y tres
44 keturiasdešimt keturi cuarenta y cuatro
45 keturiasdešimt penki cuarenta y cinco
46 keturiasdešimt šeši cuarenta y seis
47 keturiasdešimt septyni cuarenta y siete
48 keturiasdešimt aštuoni cuarenta y ocho
49 keturiasdešimt devyni cuarenta y nueve
50 penkiasdešimt cincuenta
51 penkiasdešimt vienas cincuenta y uno
52 penkiasdešimt du cincuenta y dos
53 penkiasdešimt trys cincuenta y tres
54 penkiasdešimt keturi cincuenta y cuatro
55 penkiasdešimt penki cincuenta y cinco
56 penkiasdešimt šeši cincuenta y seis
57 penkiasdešimt septyni cincuenta y siete
58 penkiasdešimt aštuoni cincuenta y ocho
59 penkiasdešimt devyni cincuenta y nueve
60 šešiasdešimt sesenta
61 šešiasdešimt vienas sesenta y uno
62 šešiasdešimt du sesenta y dos
63 šešiasdešimt trys sesenta y tres
64 šešiasdešimt keturi sesenta y cuatro
65 šešiasdešimt penki sesenta y cinco
66 šešiasdešimt šeši sesenta y seis
67 šešiasdešimt septyni sesenta y siete
68 šešiasdešimt aštuoni sesenta y ocho
69 šešiasdešimt devyni sesenta y nueve
70 septyniasdešimt setenta
71 septyniasdešimt vienas setenta y uno
72 septyniasdešimt du setenta y dos
73 septyniasdešimt trys setenta y tres
74 septyniasdešimt keturi setenta y cuatro
75 septyniasdešimt penki setenta y cinco
76 septyniasdešimt šeši setenta y seis
77 septyniasdešimt septyni setenta y siete
78 septyniasdešimt aštuoni setenta y ocho
79 septyniasdešimt devyni setenta y nueve
80 aštuoniasdešimt ochenta
81 aštuoniasdešimt vienas ochenta y uno
82 aštuoniasdešimt du ochenta y dos
83 aštuoniasdešimt trys ochenta y tres
84 aštuoniasdešimt keturi ochenta y cuatro
85 aštuoniasdešimt penki ochenta y cinco
86 aštuoniasdešimt šeši ochenta y seis
87 aštuoniasdešimt septyni ochenta y siete
88 aštuoniasdešimt aštuoni ochenta y ocho
89 aštuoniasdešimt devyni ochenta y nueve
90 devyniasdešimt noventa
91 devyniasdešimt vienas noventa y uno
92 devyniasdešimt du noventa y dos
93 devyniasdešimt trys noventa y tres
94 devyniasdešimt keturi noventa y cuatro
95 devyniasdešimt penki noventa y cinco
96 devyniasdešimt šeši noventa y seis
97 devyniasdešimt septyni noventa y siete
98 devyniasdešimt aštuoni noventa y ocho
99 devyniasdešimt devyni noventa y nueve
100 šimtas cien

Comments