Skaičiai itališkai

Skaičiai itališkai

# lietuvių italų Sound
0 nulis Zero
1 vienas uno
2 du due
3 trys tre
4 keturi quattro
5 penki cinque
6 šeši sei
7 septyni sette
8 aštuoni otto
9 devyni nove
10 dešimt dieci
11 vienuolika undici
12 dvylika dodici
13 trylika tredici
14 keturiolika quattordici
15 penkiolika quindici
16 šešiolika sedici
17 septyniolika diciassette
18 aštuoniolika diciotto
19 devyniolika diciannove
20 dvidešimt venti
21 dvidešimt vienas ventuno
22 dvidešimt du ventidue
23 dvidešimt trys ventitré
24 dvidešimt keturi ventiquattro
25 dvidešimt penki venticinque
26 dvidešimt šeši ventisei
27 dvidešimt septyni ventisette
28 dvidešimt aštuoni ventotto
29 dvidešimt devyni ventinove
30 trisdešimt trenta
31 trisdešimt vienas trentuno
32 trisdešimt du trentadue
33 trisdešimt trys trentatré
34 trisdešimt keturi trentaquattro
35 trisdešimt penki trentacinque
36 trisdešimt šeši trentasei
37 trisdešimt septyni trentasette
38 trisdešimt aštuoni trentotto
39 trisdešimt devyni trentanove
40 keturiasdešimt quaranta
41 keturiasdešimt vienas quarantuno
42 keturiasdešimt du quarantadue
43 keturiasdešimt trys quarantatré
44 keturiasdešimt keturi quarantaquattro
45 keturiasdešimt penki quarantacinque
46 keturiasdešimt šeši quarantasei
47 keturiasdešimt septyni quarantasette
48 keturiasdešimt aštuoni quarantotto
49 keturiasdešimt devyni quarantanove
50 penkiasdešimt cinquanta
51 penkiasdešimt vienas cinquantuno
52 penkiasdešimt du cinquantadue
53 penkiasdešimt trys cinquantatré
54 penkiasdešimt keturi cinquantaquattro
55 penkiasdešimt penki cinquantacinque
56 penkiasdešimt šeši cinquantasei
57 penkiasdešimt septyni cinquantasette
58 penkiasdešimt aštuoni cinquantotto
59 penkiasdešimt devyni cinquantanove
60 šešiasdešimt sessanta
61 šešiasdešimt vienas sessantuno
62 šešiasdešimt du sessantadue
63 šešiasdešimt trys sessantatré
64 šešiasdešimt keturi sessantaquattro
65 šešiasdešimt penki sessantacinque
66 šešiasdešimt šeši sessantasei
67 šešiasdešimt septyni sessantasette
68 šešiasdešimt aštuoni sessantotto
69 šešiasdešimt devyni sessantanove
70 septyniasdešimt settanta
71 septyniasdešimt vienas settantuno
72 septyniasdešimt du settantadue
73 septyniasdešimt trys settantatré
74 septyniasdešimt keturi settantaquattro
75 septyniasdešimt penki settantacinque
76 septyniasdešimt šeši settantasei
77 septyniasdešimt septyni settantasette
78 septyniasdešimt aštuoni settantotto
79 septyniasdešimt devyni settantanove
80 aštuoniasdešimt ottanta
81 aštuoniasdešimt vienas ottantuno
82 aštuoniasdešimt du ottantadue
83 aštuoniasdešimt trys ottantatré
84 aštuoniasdešimt keturi ottantaquattro
85 aštuoniasdešimt penki ottantacinque
86 aštuoniasdešimt šeši ottantasei
87 aštuoniasdešimt septyni ottantasette
88 aštuoniasdešimt aštuoni ottantotto
89 aštuoniasdešimt devyni ottantanove
90 devyniasdešimt novanta
91 devyniasdešimt vienas novantuno
92 devyniasdešimt du novantadue
93 devyniasdešimt trys novantatré
94 devyniasdešimt keturi novantaquattro
95 devyniasdešimt penki novantacinque
96 devyniasdešimt šeši novantasei
97 devyniasdešimt septyni novantasette
98 devyniasdešimt aštuoni novantotto
99 devyniasdešimt devyni novantanove
100 šimtas cento

Comments