Skaičiai japonų

Skaičiai japonų

# lietuvių japonų Sound
0 nulis (ゼロ/零)
1 vienas
2 du
3 trys
4 keturi
5 penki
6 šeši
7 septyni
8 aštuoni
9 devyni
10 dešimt
11 vienuolika 十一
12 dvylika 十二
13 trylika 十三
14 keturiolika 十四
15 penkiolika 十五
16 šešiolika 十六
17 septyniolika 十七
18 aštuoniolika 十八
19 devyniolika 十九
20 dvidešimt 二十
21 dvidešimt vienas 二十一
22 dvidešimt du 二十二
23 dvidešimt trys 二十三
24 dvidešimt keturi 二十四
25 dvidešimt penki 二十五
26 dvidešimt šeši 二十六
27 dvidešimt septyni 二十七
28 dvidešimt aštuoni 二十八
29 dvidešimt devyni 二十九
30 trisdešimt 三十
31 trisdešimt vienas 三十一
32 trisdešimt du 三十二
33 trisdešimt trys 三十三
34 trisdešimt keturi 三十四
35 trisdešimt penki 三十五
36 trisdešimt šeši 三十六
37 trisdešimt septyni 三十七
38 trisdešimt aštuoni 三十八
39 trisdešimt devyni 三十九
40 keturiasdešimt 四十
41 keturiasdešimt vienas 四十一
42 keturiasdešimt du 四十二
43 keturiasdešimt trys 四十三
44 keturiasdešimt keturi 四十四
45 keturiasdešimt penki 四十五
46 keturiasdešimt šeši 四十六
47 keturiasdešimt septyni 四十七
48 keturiasdešimt aštuoni 四十八
49 keturiasdešimt devyni 四十九
50 penkiasdešimt 五十
51 penkiasdešimt vienas 五十一
52 penkiasdešimt du 五十二
53 penkiasdešimt trys 五十三
54 penkiasdešimt keturi 五十四
55 penkiasdešimt penki 五十五
56 penkiasdešimt šeši 五十六
57 penkiasdešimt septyni 五十七
58 penkiasdešimt aštuoni 五十八
59 penkiasdešimt devyni 五十九
60 šešiasdešimt 六十
61 šešiasdešimt vienas 六十一
62 šešiasdešimt du 六十二
63 šešiasdešimt trys 六十三
64 šešiasdešimt keturi 六十四
65 šešiasdešimt penki 六十五
66 šešiasdešimt šeši 六十六
67 šešiasdešimt septyni 六十七
68 šešiasdešimt aštuoni 六十八
69 šešiasdešimt devyni 六十九
70 septyniasdešimt 七十
71 septyniasdešimt vienas 七十一
72 septyniasdešimt du 七十二
73 septyniasdešimt trys 七十三
74 septyniasdešimt keturi 七十四
75 septyniasdešimt penki 七十五
76 septyniasdešimt šeši 七十六
77 septyniasdešimt septyni 七十七
78 septyniasdešimt aštuoni 七十八
79 septyniasdešimt devyni 七十九
80 aštuoniasdešimt 八十
81 aštuoniasdešimt vienas 八十一
82 aštuoniasdešimt du 八十二
83 aštuoniasdešimt trys 八十三
84 aštuoniasdešimt keturi 八十四
85 aštuoniasdešimt penki 八十五
86 aštuoniasdešimt šeši 八十六
87 aštuoniasdešimt septyni 八十七
88 aštuoniasdešimt aštuoni 八十八
89 aštuoniasdešimt devyni 八十九
90 devyniasdešimt 九十
91 devyniasdešimt vienas 九十一
92 devyniasdešimt du 九十二
93 devyniasdešimt trys 九十三
94 devyniasdešimt keturi 九十四
95 devyniasdešimt penki 九十五
96 devyniasdešimt šeši 九十六
97 devyniasdešimt septyni 九十七
98 devyniasdešimt aštuoni 九十八
99 devyniasdešimt devyni 九十九
100 šimtas

Comments